De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 1."— Transcript van de presentatie:

1 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 1

2 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 2 Meester Ivenschool Beleef de Meester Ivenschool Veilig, klein, gezellig Breed in aanbod. Voorop in kwaliteit

3 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 3 Bovengemiddelde resultaten. Partner binnen brede school De Dompelaar. Respectvol omgaan met elkaar en de wereld om ons heen. Betekenisvol onderwijs. Moderne leermiddelen Leerlingen meenemen in hun leerproces ( medeverantwoordelijk!) Meester Ivenschool:

4 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 4 Eindtoets Basisonderwijs groep 8. Landelijk gemiddelde 535. Gesteld doel 536. Behaald resultaat 539,6 2012 537,8 2011: 536,52010: 536,62009: 539,6 2008: 536,2 Verwachting: 2013-2014 max. 535. Voor de inspectie zijn we een school met excellente leerresultaten. Uitslag entreetoets groep 7. 2013 landelijk gemiddelde 292, Ivenschool 284 2012 landelijk 291, Ivenschool 302. 2011: landelijk 291, ons resultaat: 296. Schoolverlaters: 4 30 % leerlingen naar VMBO (37,5% in 2012) 2 15 % leerlingen naar VMBO/ Havo ( 25% in 2012) 7 53 % leerlingen naar Havo / VWO (37,5% in 2012) Streven regering 60% Havo/VWO. Schooljaar 2012-2013 Resultaten

5 Schooljaar 2012-2013 Algemeen Ziekteverzuim personeel 9,64 % ( 0,92%) Financieel resultaat 2012 € 14.681. Inkomsten € 554.000 Speerpunt spelling. Ontwikkelingen BSO. Van De Ontdekking naar Fides Kinderopvang. Continurooster Wijziging formatie maart 2013 Krimpschool Informatieavonden sociale media en seksuele voorlichting 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 5

6 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 6 Aantallen leerlingen 2000 – 2016 2000/ 2001 167 2011/201298 2001/ 2002 154 2012/201393 2003/ 2004127 2013/2014 93 2004/2005118 2014/ 2015 86 2005/ 2006113 2015/ 2016 83 2006/ 2007 99 2007/ 2008102 2009/ 2010 96 2010/ 2011104

7 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 7 Schooljaar 2013-2014 Leerlingen Instromers tot april 2 Groep 113 leerlingen Groep 211 leerlingen Groep 313 leerlingen Groep 413 leerlingen Groep 5 4 leerlingen Groep 6 13 leerlingen Groep 714 leerlingen Groep 812 leerlingen

8 Schooljaar 2013-2014 Groepen en leerkrachten Groep 1/ 2 13 en 11 leerlingen24 leerlingen Groeit met 2 instromers tot26 leerlingen Maandag en dinsdag juffrouw Elke Dinsbach Woensdag, donderdag en vrijdag juffrouw Monique Moonen. Juffrouw Irene ondersteuning rugzakleerling. Stagiaire? Overstap observatiesysteem. Samenwerking met PSZ. VVE 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 8

9 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 9 Schooljaar 2013 - 2014 Groepen en leerkrachten Groep 3 – 4 13 en 13 leerlingen 26 leerlingen Juffrouw Elke Teunissen hele week. Op donderdag ondersteuning door meester Marcel Otten Stagiair ?

10 Schooljaar 2013-2014 Groepen en leerkrachten Groep 5 – 6 4 en 13 leerlingen17 leerlingen Juffrouw Moniek Bijvelds hele week. Waar mogelijk en noodzakelijk soms combinatie 5, 6 en 7. Stagiair ? 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 10

11 Schooljaar 2013-2014 Groepen en leerkrachten Groep 7 – 8 14 en 12 leerlingen26 leerlingen Juffrouw Edith van Kessel op maandag, dinsdag, woensdag, donderdagvoormiddag. Voorlopig op therapeutische basis. Volledige werkhervatting te verwachten na herfstvakantie. Juffrouw Anneke Janssen tot herfstvakantie op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag de hele dag. Meester Marcel Otten op vrijdag. Stagiair ? 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 11

12 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 12 Schooljaar 2013 - 2014 Leerkrachten Juffrouw Irene Jansen, Intern begeleider Irene werkt op dinsdag en donderdag. Piet Willems 0,6 directeur; 0,2 coördinator de Dompelaar; 0,2 Bapo. Meester Piet werkt meestal niet op woensdag. Juffrouw Igna vertrekt per 1 augustus. 12/13 11/12 Onderwijzend personeel: 4,7 (4,9 ) Onderwijsondersteunend personeel: 1,24 (1,350) Directie: 0,795 (0,795) Totale formatie 6,735 (7,045 ) ( 7,645 in 2011) Schooljaar 2014/2015 personeel 4,6 2015/2016 personeel 4,1

13 Schooljaar 2013 – 2014 studie leerkrachten Juffrouw Elke D. en juffrouw Monique Moonen. VVE- cursus en observatiesysteem. Juffrouw Edith cursus meerbegaafdheid. Juffrouw Elke D. cursus preventiemedewerker. Juffrouw Moniek Master SEN. Directie. Studieweek onderwijssystemen. Daarnaast door alle leerkrachten eigen schoolontwikkeling. Uitwaaierdag.

14 Schooljaar 2013- 2014 Kansen en bedreigingen Samenwerking met andere scholen en partners vergroten. Werkdruk leerkrachten beheersbaar houden. Verschuiving activiteitentaken naar ouders. Leerresultaten op peil houden. Gevolgen krimpende organisatie doorstaan.

15 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 15 Schooljaar 2013 - 2014 Ontwikkelingen en activiteiten Taal. Verworvenheden spelling toepassen. N.a.v. Eindtoets en Entreetoets aandacht voor studievaardigheden. WO. 4 projecten Alles-in-1. Samenwerking met Ds. Swildenschool uit Gemert wordt beëindigd. Project energie en duurzaamheid. Samenwerking met gehele dorp. Afsluiting donderdag 10 oktober. Het werken met tablets wordt uitgebreid naar 5/6 en 7/8. Observatiesysteem KIJK wordt ingevoerd in groep 1,2 i.p.v. OVM Onderwijsondersteuningsprofiel wordt vastgesteld. Tevredenheidsenquête wordt gehouden onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Wijziging directie schooljaar 2014 – 2015. September 2013 eerste gesprek over mogelijkheden.

16 Uit: Oudertevredenheid 2011 - 2012 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 16 Sfeer, normen en waarden Schoolgebouw Relatie ouders – school Communicatie Ouderraad Medezeggenschaps raad Leerkracht Functioneren directie

17 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 17 Bewegingsonderwijs 2 uur per groep per week. Groep 1-2 iedere dag minimaal 1 uur. Weeksluitingen op vrijdag 11.45 – 12.30 uur. Kalender: laatste schoolweek. Ook op website. Schoolgids: begin nieuwe schooljaar. Schooltijden: voor alle groepen blijft dit hetzelfde. Inlooptijd van 7 voor half 9 en 7 voor half 2. Overblijfleerlingen gaan ‘s middags 7 voor half 2 rechtstreeks naar hun lokaal. Geen mogelijkheid meer voor andere leerlingen om ‘s middags om 12.15 uur naar speelplaats te gaan. Zangles in 3/4 en 5/6 door Juffrouw Neeltje van Dooren; Blazersklas in groep 7/8 door leraar Kunstlokaal Adrie Verhoeven en muziekvereniging Elsendorp. ( Peter vd Pas en Elie v. Summeren) Schooljaar 2013 - 2014 Roosters

18 Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het welslagen van het afgelopen schooljaar. In 2013-2014 gaan we er weer voor! Onderwijs maak je samen!!! 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 18


Download ppt "24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google