De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 1."— Transcript van de presentatie:

1 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar

2 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar Meester Ivenschool Beleef de Meester Ivenschool Veilig, klein, gezellig Breed in aanbod. Voorop in kwaliteit

3 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar Bovengemiddelde resultaten. Partner binnen brede school De Dompelaar. Respectvol omgaan met elkaar en de wereld om ons heen. Betekenisvol onderwijs. Moderne leermiddelen Leerlingen meenemen in hun leerproces ( medeverantwoordelijk!) Meester Ivenschool:

4 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar Eindtoets Basisonderwijs groep 8. Landelijk gemiddelde 535. Gesteld doel 536. Behaald resultaat 539, ,8 2011: 536,52010: 536,62009: 539,6 2008: 536,2 Verwachting: max Voor de inspectie zijn we een school met excellente leerresultaten. Uitslag entreetoets groep landelijk gemiddelde 292, Ivenschool landelijk 291, Ivenschool : landelijk 291, ons resultaat: 296. Schoolverlaters: 4 30 % leerlingen naar VMBO (37,5% in 2012) 2 15 % leerlingen naar VMBO/ Havo ( 25% in 2012) 7 53 % leerlingen naar Havo / VWO (37,5% in 2012) Streven regering 60% Havo/VWO. Schooljaar Resultaten

5 Schooljaar Algemeen Ziekteverzuim personeel 9,64 % ( 0,92%) Financieel resultaat 2012 € Inkomsten € Speerpunt spelling. Ontwikkelingen BSO. Van De Ontdekking naar Fides Kinderopvang. Continurooster Wijziging formatie maart 2013 Krimpschool Informatieavonden sociale media en seksuele voorlichting 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar

6 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar Aantallen leerlingen 2000 – / / / / / / / / / / / / / /

7 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar Schooljaar Leerlingen Instromers tot april 2 Groep 113 leerlingen Groep 211 leerlingen Groep 313 leerlingen Groep 413 leerlingen Groep 5 4 leerlingen Groep 6 13 leerlingen Groep 714 leerlingen Groep 812 leerlingen

8 Schooljaar Groepen en leerkrachten Groep 1/ 2 13 en 11 leerlingen24 leerlingen Groeit met 2 instromers tot26 leerlingen Maandag en dinsdag juffrouw Elke Dinsbach Woensdag, donderdag en vrijdag juffrouw Monique Moonen. Juffrouw Irene ondersteuning rugzakleerling. Stagiaire? Overstap observatiesysteem. Samenwerking met PSZ. VVE 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar

9 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar Schooljaar Groepen en leerkrachten Groep 3 – 4 13 en 13 leerlingen 26 leerlingen Juffrouw Elke Teunissen hele week. Op donderdag ondersteuning door meester Marcel Otten Stagiair ?

10 Schooljaar Groepen en leerkrachten Groep 5 – 6 4 en 13 leerlingen17 leerlingen Juffrouw Moniek Bijvelds hele week. Waar mogelijk en noodzakelijk soms combinatie 5, 6 en 7. Stagiair ? 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar

11 Schooljaar Groepen en leerkrachten Groep 7 – 8 14 en 12 leerlingen26 leerlingen Juffrouw Edith van Kessel op maandag, dinsdag, woensdag, donderdagvoormiddag. Voorlopig op therapeutische basis. Volledige werkhervatting te verwachten na herfstvakantie. Juffrouw Anneke Janssen tot herfstvakantie op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag de hele dag. Meester Marcel Otten op vrijdag. Stagiair ? 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar

12 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar Schooljaar Leerkrachten Juffrouw Irene Jansen, Intern begeleider Irene werkt op dinsdag en donderdag. Piet Willems 0,6 directeur; 0,2 coördinator de Dompelaar; 0,2 Bapo. Meester Piet werkt meestal niet op woensdag. Juffrouw Igna vertrekt per 1 augustus. 12/13 11/12 Onderwijzend personeel: 4,7 (4,9 ) Onderwijsondersteunend personeel: 1,24 (1,350) Directie: 0,795 (0,795) Totale formatie 6,735 (7,045 ) ( 7,645 in 2011) Schooljaar 2014/2015 personeel 4,6 2015/2016 personeel 4,1

13 Schooljaar 2013 – 2014 studie leerkrachten Juffrouw Elke D. en juffrouw Monique Moonen. VVE- cursus en observatiesysteem. Juffrouw Edith cursus meerbegaafdheid. Juffrouw Elke D. cursus preventiemedewerker. Juffrouw Moniek Master SEN. Directie. Studieweek onderwijssystemen. Daarnaast door alle leerkrachten eigen schoolontwikkeling. Uitwaaierdag.

14 Schooljaar Kansen en bedreigingen Samenwerking met andere scholen en partners vergroten. Werkdruk leerkrachten beheersbaar houden. Verschuiving activiteitentaken naar ouders. Leerresultaten op peil houden. Gevolgen krimpende organisatie doorstaan.

15 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar Schooljaar Ontwikkelingen en activiteiten Taal. Verworvenheden spelling toepassen. N.a.v. Eindtoets en Entreetoets aandacht voor studievaardigheden. WO. 4 projecten Alles-in-1. Samenwerking met Ds. Swildenschool uit Gemert wordt beëindigd. Project energie en duurzaamheid. Samenwerking met gehele dorp. Afsluiting donderdag 10 oktober. Het werken met tablets wordt uitgebreid naar 5/6 en 7/8. Observatiesysteem KIJK wordt ingevoerd in groep 1,2 i.p.v. OVM Onderwijsondersteuningsprofiel wordt vastgesteld. Tevredenheidsenquête wordt gehouden onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Wijziging directie schooljaar 2014 – September 2013 eerste gesprek over mogelijkheden.

16 Uit: Oudertevredenheid juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar Sfeer, normen en waarden Schoolgebouw Relatie ouders – school Communicatie Ouderraad Medezeggenschaps raad Leerkracht Functioneren directie

17 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar Bewegingsonderwijs 2 uur per groep per week. Groep 1-2 iedere dag minimaal 1 uur. Weeksluitingen op vrijdag – uur. Kalender: laatste schoolweek. Ook op website. Schoolgids: begin nieuwe schooljaar. Schooltijden: voor alle groepen blijft dit hetzelfde. Inlooptijd van 7 voor half 9 en 7 voor half 2. Overblijfleerlingen gaan ‘s middags 7 voor half 2 rechtstreeks naar hun lokaal. Geen mogelijkheid meer voor andere leerlingen om ‘s middags om uur naar speelplaats te gaan. Zangles in 3/4 en 5/6 door Juffrouw Neeltje van Dooren; Blazersklas in groep 7/8 door leraar Kunstlokaal Adrie Verhoeven en muziekvereniging Elsendorp. ( Peter vd Pas en Elie v. Summeren) Schooljaar Roosters

18 Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het welslagen van het afgelopen schooljaar. In gaan we er weer voor! Onderwijs maak je samen!!! 24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar


Download ppt "24 juni 2013Jaarverslag Meester Ivenschool Elsendorp schooljaar 2012 - 2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google