De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond Groepsorganisatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond Groepsorganisatie"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond Groepsorganisatie
Welkom

2 Ouderavonden Maandag 20 juni: Donderdag 30 juni: Visie
Formatie en groepsorganisatie Donderdag 30 juni: Organisatie in de praktijk Naar aanleiding van de informatie in de nieuwsbrief: verheldering / uitleg over waardering inspectie Tweede ouderavond gericht op de praktijk: leerkrachten zullen informeren, in twee groepen verdelen OB-BB, interactie directer en praktsicher.

3 Agenda Waardering inspectie Pauze De groepsorganisatie:
Formatie-overzicht Groepsplaatje Reacties, vragen ten dienste van de ouderavond 30 juni

4 Schoolontwikkeling - visie
Context: Anders Leren NU … leren voor later NU … leren voor de maatschappij van 2020 NU … leren voor het leven; duurzaam leren NU … basisvaardigheden en meer …

5 Schoolontwikkeling - context
Lerende organisatie op alle niveaus Toepassen van moderne inzichten op leren Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid Waar kwaliteiten tot zijn recht komen en benutten Vormen van samenwerkend leren Activeren denkprocessen en sociale vaardigheden Realiseren passend onderwijs: Leerbehoefte van kinderen (onder- en boven-gemiddeld) Aanbod brede en meervoudige ontwikkeling

6 Groepsorganisatie: werken in units
Groepsdoorbrekend: ‘werken in units’ Werken vanuit verschillende leerformaties: Basisgroep (unit): ieder kind maakt deel uit van een basisgroep met vaste leerkracht(en) Instructiegroep: indeling van instructiegroepen op basis van leerbehoefte van kinderen (basisdomeinen taal-lezen-rekenen) Heterogene groep: wisselende leeftijds-groepjes (1-4 en 5-8) bij groepsoverstijgende activiteiten (werken met kernconcepten)

7 Groepsorganisatie: werken in units
Werken vanuit vast rooster: Starten vanuit de basisgroep / unit Ochtend – basisdomeinen taal-lezen-rekenen – instructiegroepen Middag – kernconcepten – heterogene groepen Afsluiten in de basisgroep / unit Flexibele inzet van personeel Elke basisgroep heeft vaste leerkracht(en) Instructiegroepen inzet van leerkracht, onderw ass., en studenten op niveau Kernconcepten inzet op activiteiten en hoeken, gezamenlijk verantwoordelijk voor alle kinderen

8 Geschiedenis groepsorganisatie
Afweging kansen, uitdagingen en dilemma’s ouderpanel, MR en team Innovatieproject overheid ‘SlimFit’ + subsidie Besluit: Vanuit visie ‘werken in units’ nieuwe organisatievorm Start met unit in Doorontwikkelen in

9 Formatie Krimp op bestuursniveau – geen gevolgen voor onze school Schoolniveau: andere verdeling inkomsten Leerlingaantal stabiel gebleven - Verschil bekostiging OB - BB - Hogere personeelslast overheid - Vervallen ‘gewichtenregeling’ + Toekenning VVE-gelden

10 Formatie Gevolgen voor personeelsbestand: Inleveren 3 dagen formatie
Geen ‘gedwongen’ mobiliteit maar via ‘natuurlijk’ verloop Vacature opgevuld door collega andere school Gevolgen voor groepsorganisatie: Van 7 naar 6 basisgroepen in twee units

11 Criteria voor verdeling groep 2
Streven naar evenwichtige groepen Uitgangspunten: Organisatie Evenwichtige verdeling jongens-meisjes Geen broertjes en zusjes bij elkaar Welbevinden van kinderen Rekening houden met vriendjes-vriendinnetjes Ontwikkeling van de leerlingen Persoonlijkheid: oa.zelfbeeld, zelfvertrouwen Leerproces: combineren van verschillende niveau’s, aandachtspunten op bepaalde gebieden Sociaal-emotionele vaardigheid: aansluiting vinden, interactie tussen kinderen, gedrag Taak-werkhouding: zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid

12 Afronding en vervolg Reacties en vragen ten dienste van de inhoud ouderavond 30 juni … … Waar zou u graag verder over geïnformeerd willen worden? Dank voor uw aanwezigheid !


Download ppt "Ouderavond Groepsorganisatie"

Verwante presentaties


Ads door Google