De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond Groepsorganisatie Welkom. Ouderavonden  Maandag 20 juni:  Visie  Formatie en groepsorganisatie  Donderdag 30 juni:  Organisatie in de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond Groepsorganisatie Welkom. Ouderavonden  Maandag 20 juni:  Visie  Formatie en groepsorganisatie  Donderdag 30 juni:  Organisatie in de."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond Groepsorganisatie Welkom

2 Ouderavonden  Maandag 20 juni:  Visie  Formatie en groepsorganisatie  Donderdag 30 juni:  Organisatie in de praktijk

3 Agenda  Waardering inspectie Pauze  De groepsorganisatie:  Formatie-overzicht  Groepsplaatje 2011-2012  Reacties, vragen ten dienste van de ouderavond 30 juni

4 Schoolontwikkeling - visie  Context: Anders Leren  NU … leren voor later  NU … leren voor de maatschappij van 2020  NU … leren voor het leven; duurzaam leren  NU … basisvaardigheden en meer …  http://www.youtube.com/watch?v=iAiKppq72zk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=iAiKppq72zk&feature=related

5 Schoolontwikkeling - context  Lerende organisatie op alle niveaus  Toepassen van moderne inzichten op leren  Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid  Waar kwaliteiten tot zijn recht komen en benutten  Vormen van samenwerkend leren  Activeren denkprocessen en sociale vaardigheden  Realiseren passend onderwijs:  Leerbehoefte van kinderen (onder- en boven- gemiddeld)  Aanbod brede en meervoudige ontwikkeling

6 Groepsorganisatie: werken in units  Groepsdoorbrekend: ‘werken in units’  Werken vanuit verschillende leerformaties:  Basisgroep (unit): ieder kind maakt deel uit van een basisgroep met vaste leerkracht(en)  Instructiegroep: indeling van instructiegroepen op basis van leerbehoefte van kinderen (basisdomeinen taal-lezen-rekenen)  Heterogene groep: wisselende leeftijds- groepjes (1-4 en 5-8) bij groepsoverstijgende activiteiten (werken met kernconcepten)

7 Groepsorganisatie: werken in units  Werken vanuit vast rooster :  Starten vanuit de basisgroep / unit  Ochtend – basisdomeinen taal-lezen-rekenen – instructiegroepen  Middag – kernconcepten – heterogene groepen  Afsluiten in de basisgroep / unit  Flexibele inzet van personeel  Elke basisgroep heeft vaste leerkracht(en)  Instructiegroepen inzet van leerkracht, onderw ass., en studenten op niveau  Kernconcepten inzet op activiteiten en hoeken, gezamenlijk verantwoordelijk voor alle kinderen

8 Geschiedenis groepsorganisatie  Afweging kansen, uitdagingen en dilemma’s ouderpanel, MR en team  Innovatieproject overheid ‘SlimFit’ + subsidie  Besluit:  Vanuit visie ‘werken in units’ nieuwe organisatievorm  Start met unit 4-5-6 in 2010-2011  Doorontwikkelen in 2011-2012

9 Formatie 2011-2012  Krimp op bestuursniveau – geen gevolgen voor onze school  Schoolniveau: andere verdeling inkomsten  Leerlingaantal stabiel gebleven  - Verschil bekostiging OB - BB  - Hogere personeelslast overheid  - Vervallen ‘gewichtenregeling’  + Toekenning VVE-gelden

10 Formatie  Gevolgen voor personeelsbestand:  Inleveren 3 dagen formatie  Geen ‘gedwongen’ mobiliteit maar via ‘natuurlijk’ verloop  Vacature opgevuld door collega andere school  Gevolgen voor groepsorganisatie:  Van 7 naar 6 basisgroepen in twee units

11 Criteria voor verdeling groep 2  Streven naar evenwichtige groepen  Uitgangspunten:  Organisatie  Evenwichtige verdeling jongens-meisjes  Geen broertjes en zusjes bij elkaar  Welbevinden van kinderen  Rekening houden met vriendjes-vriendinnetjes  Ontwikkeling van de leerlingen  Persoonlijkheid: oa.zelfbeeld, zelfvertrouwen  Leerproces: combineren van verschillende niveau’s, aandachtspunten op bepaalde gebieden  Sociaal-emotionele vaardigheid: aansluiting vinden, interactie tussen kinderen, gedrag  Taak-werkhouding: zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid

12 Afronding en vervolg  Reacties en vragen ten dienste van de inhoud ouderavond 30 juni … …  Waar zou u graag verder over geïnformeerd willen worden? Dank voor uw aanwezigheid !


Download ppt "Ouderavond Groepsorganisatie Welkom. Ouderavonden  Maandag 20 juni:  Visie  Formatie en groepsorganisatie  Donderdag 30 juni:  Organisatie in de."

Verwante presentaties


Ads door Google