De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenteavond 26 november 2014 Informatie en bijpraten Hoe staan wij ervoor?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenteavond 26 november 2014 Informatie en bijpraten Hoe staan wij ervoor?"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenteavond 26 november 2014 Informatie en bijpraten Hoe staan wij ervoor?

2 Gemeenteavond 26 november 2014 Opening Lopende zaken ---------------------------PAUZE------------------------------- Informatie over de alpha-cursus Informatie over de groeigroepen Rondvraag Sluiting

3 Lopende zaken Invulling vacature Bezwaarprocedure Werkgroep toekomst PGD Visitatie PGD en wijk de Oase Viering Heilig Avondmaal in 2015 Pioniersplek bij de Oase Musical vrolijke Frans Wijkgids en website Oase Nieuwe geluidsinstallatie Diefstal fietsen bij de Oase Weekblaadje Oase naast Geandewei Mail van enkele gemeenteleden

4 Invulling vacature (1) Vanaf september 2014 ds. Arensman 3 ½ dag per week Verdeling: 70 + leden ds. Arensman 70 - leden in eigen wijk ds. van Gulik 70 - leden in wijk ds. HJdGwaarneming door ds. van Gulik Denk om de werkbelasting van onze predikanten!

5 Invulling vacature (2) Financiële ruimte van AK en CvK: - 1,08 fte kerkelijk werker of 0,72 fte predikant Veel discussies met (moderamen) AK en CvK: geen wijzigingen van standpunten Extra financiële ondersteuning door Oase is beperkt GKR 17/06 en 12/11 en Gemeenteavond 10/09: Combinatie van predikant en kerkelijk werker - Predikant voor o.a. ouderenpastoraat - Kerkelijk werker voor o.a. jeugd en jongeren

6 Invulling vacature (3) Combinatie: - Predikant 0,4 fte 2 dagen per week - Kerkelijk werker 0,5 fte 2 ½ dag per week Starten met procedure voor 0,4 fte predikant Afhankelijk van voortgang opschalen naar 0,7 fte Procedure kerkelijk werker later Starten met beroepingsprocedure / commissie! Veel aanmeldingen. Wie wordt voorzitter?

7 Bezwaarprocedure Zondag 14 september afkondiging nieuwe ambtsdragers Op 19 en 27 september ondertekende bezwaarschriften ontvangen door de scriba 30 september gesprek afvaardiging GKR met indieners bezwaarschrift 3 oktober info naar RCO contact steunpunt Noord (Rouveen) 25 november zitting RCO Fryslân in Heerenveen Beide partijen zijn in elkaars aanwezigheid gehoord Uitspraak waarschijnlijk binnen 2 weken RCO = Regionaal College voor het opzicht

8 Werkgroep toekomst PGD Intentie uitgesproken op studiedag 10 mei 2014: Er is grote voorkeur voor één gemeente (met opheffing van wijkgemeenten en met minder gebouwen) met één bestuur, maar wel met pastorale/diaconale steunpunten in de verschillende gebieden. De AK heeft in juni 2014 besloten een werkgroep in te stellen die deze intentie gaat onderzoeken en uitwerken: - 4 leden uit de wijken Oase: Gert van Dam - 1 lid uit of namens Centrale Jeugdraad - 1 lid uit of namens Centrale Diaconie, - 1 lid uit of namens College van Kerkrentmeesters - Een onafhankelijke voorzitter en secretaris. Bezwaarschrift bij AK ingediend tegen gang van zaken door 2 Oase leden

9 Visitatie PGD en wijk de Oase Visitatie PGD en alle wijken, najaar 2014 / voorjaar 2015 Onderwerpen ingediend door AK Hoe om te gaan met gemeentevorming in de Grote Kerk Mogelijkheden om pioniersplekken te scheppen Onderwerpen ingediend door de Oase: Veelkleurige gemeente / bezwaarschrift Invulling vacature, veel verschillen van mening tussen AK / CvK en wijk(kerkenraad) de Oase PGD = Protestantse Gemeente te Drachten

10 Viering Heilig Avondmaal in 2015 Met ingang van 2015 viering Heilig Avondmaal in één dienst om 09.30 uur 1 e HA dienst in 2015: Zondag 18 januari Welke vorm? Lopend Avondmaal Gemeenteleden die blijven zitten, ontvangen brood en wijn van een diaken

11 Pioniersplek bij de Oase Doelgroep: afgehaakte kerkgangers in de Oase: - Tieners van 12 – 15 jaar - Hun ouders van ca. 35 – 50 jaar Presentaties in moderamen, KKR en GKR Intentieverklaring getekend op GKR Oase 17 juni Pioniersplan en werkplan zijn gereed Presentatie in de Centrale Jeugdraad op 8 december Begin 2015 presentatie in AK Tekenen samenwerkingsovereenkomst Pioniersteam gaat aan de slag

12 Musical vrolijke Frans

13 Wijkgids en website Oase Nieuwe wijkgids 2015 verschijnt binnenkort: 750 gedrukte exemplaren Ook op de website Website wordt geactualiseerd Wijzigingen graag voor 1 december 2014 naar: PR- werkgroep: info@drachtenoase.nl

14 Nieuwe geluidsinstallatie Nieuwe geluidsinstallatie van PTH Aankleding podium met gordijnen Aanpassing kerkzaal / stoelen Financiering: Fonds Activiteitencommissie de Oase Fonds Eindejaarsbijdrage Oase Fonds Musical Oase Fonds Jeugdwerk Oase College van Kerkrentmeesters? Extra actie Eindejaarsbijdrage 2014 Extra financiële acties najaar 2014 / voorjaar 2015

15 Diefstal fietsen bij de Oase Afgelopen maanden zijn bij de Oase diverse (nieuwe) fietsen gestolen Wijkagent heeft situatie bekeken Mogelijke maatregelen: Extra slot op de fiets Surveillance door gemeenteleden Extra verlichting gericht op fietsenstalling Camera bewaking Lockaround systeem met beveiligingskabels Fiets niet verzekerd? Neem contact op met kerkelijk buro!

16 Weekblaadje naast Geandewei Informatie in/voor Geandewei: 10 dagen tussen inleveren copy en verschijningsdatum Actuele informatie (t/m donderdag) op één A-4 tje, elke zondag uitdelen INFOase Hoe organiseren?

17 Reactie van gemeenteleden Mail ontvangen van drie gemeenteleden op 25/11: - Tabe Broersma - Nanning Bulthuis - Jasper de Goede Vragen/opmerkingen over: - Invulling vacature - Toekomst PGD en wijk de Oase - Verbouwplannen de Oase Mail voorlezen

18 PAUZE Na de pauze: informatie over de alpha-cursus en de groeigroepen

19 Rondvraag


Download ppt "Gemeenteavond 26 november 2014 Informatie en bijpraten Hoe staan wij ervoor?"

Verwante presentaties


Ads door Google