De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Voorstellen: Maurice Straatmans 2e graads Economie (AE/BE), Nijmegen (1993) 1e graads Bedrijfseconomie,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Voorstellen: Maurice Straatmans 2e graads Economie (AE/BE), Nijmegen (1993) 1e graads Bedrijfseconomie,"— Transcript van de presentatie:

1 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Voorstellen: Maurice Straatmans 2e graads Economie (AE/BE), Nijmegen (1993) 1e graads Bedrijfseconomie, Tilburg (1995) Docent Havo/ VWO, M en O: 1993 tot 2000 Docent Economische vakken Roc-Nijmegen sinds 2000 En HAN ILS Economie sinds 2003 Vakken : Bedrijfseconomie, Administratie, Marketing (Master), vakdidactiek, Ondernemingsplan eigenaar en oprichter van www.economiehulp.nlwww.economiehulp.nl

2 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Onderdeel bedrijfseconomie (Maurice) Onderdeel bedrijfsadministratie (Coen) studiewijzer: https://online.han.nl/sites/7-edu-ils-eco- alg/1516prop/inlbeba/studiewijzer.aspx college BE: http://www.economiehulp.nl/hbo- college/bedrijfseconomie-voor-besturen Inleiding bedrijfseconomie:

3 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Bedrijfseconomie voor besturen ORG (Heezen) Hoofdstuk 1 Betekenis van de bedrijfseconomie Vijfde druk © 2012 Noordhoff Uitgevers en Economie Leer Kracht 2015

4 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie G RIEKSE OIKONOMIA ( = HUISHOUDMANAGEMENT ) Economie: de wetenschap die bestudeert hoe de mens met schaarse middelen handelt om zijn behoeften te bevredigen. Adam Smith 1776 : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations begin voor economie als wetenschappelijke discipline. Het begin

5 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie 1.1 Economie en bedrijfseconomie (1) Algemene economie: bestudeert relaties tussen/ binnen consumenten en producenten  Macro: groot: Land, Maatschappij  Micro: klein: binnen consument/ producent Bedrijfseconomie: bestudeert (productie)organisaties  Financial accounting  Management accounting  Financiering Commerciële economie/ Marketing Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie -1.5

6 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Quiz www.socrative.com room: 918033 test Inleiding BE 1 Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie - 1.6

7 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie 1.1 Economie en bedrijfseconomie (2) Bedrijfsadministratie Boekhouden Vastleggen en verstrekken van niet-financiële feiten Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie -1.7

8 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie 1.2 Bedrijfshuishouding (1) Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie -1.8 Financieel-economisch zelfstandige productieorganisatie

9 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Produceren Productieproces Grondstoffen Eindproduct Assembleren Halffabricaten

10 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Wat is een bedrijf? voorbeeld Samenwerking tussen >2 PAX Samen maken Samen winst maken

11 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie 1.2 Bedrijfshuishouding (3) Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie -1.11 Het productieproces Input Aanwending van productiemiddelen Omzettingsproces Output Voortgebrachte producten of diensten

12 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie 1.2 Bedrijfshuishouding (4) Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie -1.12 Leveranciers Werknemers Verschaffers van EV en VV Overige Afnemers Overheid Bedrijfs- huishouding LoonArbeid Producten Ontvangsten i.v.m. verkoop Infrastructuur Subsidies Bijdrage Vermogen Productiemiddelen Gelduitgaven i.v.m. aanschaf productiemiddelen Aflossing Interest Dividend Belasting Prestaties

13 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie 1.2 Bedrijfshuishouding (5) Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie -1.13 Inkoopmarkt Bedrijf Verkoopmarkt Overheid Vermogensmarkt Omzettings- proces Liquide middelen Gelduitgaven Producten Geldontvangsten Productiemiddelen BelastingenSubsidies Aantrekken van Vreemd en Eigen vermogen Betaalde interest Betaalde dividend Aflossingen Goederenstroom Primaire geldstroom Secundaire geldstroom

14 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie 1.2 Bedrijfshuishouding (6) © 2008 Noordhoff Uitgevers en Economie Leer Kracht 2010

15 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie opgave 1.14 Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie - 1.15

16 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie uitwerking 1.14 Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie - 1.14 a Uitgaande primaire geldstromen: aankoop gebouwen en machines € 28.000.000 inkoop grondstoffen € 3.000.000 betaling loon € 1.000.000 belasting over de winst € 60.000 totaal:€ 32.060.000 b Ingaande primaire geldstromen: verkoop van eindproducten € 3.200.000 ontvangen subsidie € 20.000 Totaal € 3.220.000 c Uitgaande secundaire geldstroom: aflossing vreemd vermogen € 100.000 betaling interest € 150.000 totaal€ 250.000 d Ingaande secundaire geldstromen: uitgifte van aandelen € 20.000.000 opnemen van een lening € 15.000.000 totaal:€ 35.000.000

17 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Graanboer Graanhandelaar Molenaar Bakker ↓ consument Bedrijfskolom: Overzicht van de productiefasen die een product doorloopt van oerproducent naar consument (vertikaal georganiseerd). Bijvoorbeeld: Brood Bedrijfstak: (branche) alle bedrijven die een zelfde soort product of handelingvoortbrengen; Bijv. graanproducenten, aardappeltelers, tuinders enz. 1.3 Bedrijfstak en bedrijfskolom (1)

18 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Voor:Na: Weverij Kledingfabriek Dames/herenkleding Kledingfabriek Dameskleding KledingwinkelDameskledingwinkel ↓↓ Consument 1.3 bewegingen in bedrijfskolom Specialisatie: Bedrijf legt zich toe op één /enkele onderdelen van de totale productie: NB: De bedrijfskolom wordt smaller.

19 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Voor:Na: Molenaar BroodbakkerBrood en banketbakker ↓↓ Consument Branchevervaging: Een sterke mate van parallellisatie. Bedrijf neemt een ander product (uit een andere bedrijfskolom maar in hetzelfde stadium van verwerking) in assortiment op. NB: De bedrijfskolom wordt breder. 1.3 bewegingen in bedrijfskolom Parallellisatie:

20 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Voor:Na: Fabriek Grossier (groothandel) Fabriekswinkel Winkel ↓↓ Consument Opeenvolgende fasen in bedrijfskolom worden samengevoegd (bijv. uitschakelen van de grossier of fabrieksverkoop) NB: De bedrijfskolom wordt korter. 1.3 bewegingen in bedrijfskolom Integratie:

21 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Voor:Na: Oliemaatschappij/raffinaderijOliemaatschappij TankstationRaffinaderij Tankstation ↓↓ Consument Afstoten van een bewerking naar een andere bedrijfstak. NB: De bedrijfskolom wordt langer. 1.3 bewegingen in bedrijfskolom Differentiatie:

22 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie 1.3 Bedrijfstak en bedrijfskolom (2) Concrete markt Abstracte markt Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie -1.22

23 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie 1.4 Doelstellingen van organisaties Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie -1.23 Doelstelling van de organisatie Strategie Operationele doelen

24 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Missie Een missie van een bedrijf is een beknopte omschrijving van de hogere doelstelling van een bedrijf. Missie Unilever Wij willen mensen overal ter wereld voorzien van producten die goed zijn voor hen en voor anderen. Missie tempoteam In de snel veranderende wereld maakt Tempo-Team, met een eigentijdse en vernieuwende visie op het gebied van HR en het aanbieden van daaruit voortvloeiende pragmatische oplossingen, mensen en organisaties succesvoller.

25 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie 1.5 Concurrentieverhoudingen (1) Vijfkrachtenmodel van Porter Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie -1.25 Potentiële toetreders AfnemersLeveranciers Substituten Concurrentie tussen branchegenoten

26 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Concurrentiestrategie (Porter) Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie - 1.26

27 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Waardeketen (Porter)

28 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Maatschappelijk verantwoord ondernemen

29 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie 1.5 Concurrentieverhoudingen (2) Marktvormen Monopolie Oligopolie Monopolistische concurrentie Volledige mededinging Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie -1.29

30 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Quiz https://b.socrative.com test Inleiding BE1.2 Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie - 1.30

31 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie mindmap https://www.mindmeister.com/ http://www.mindjet.com/ https://bubbl.us/mindmap http://www.emindmaps.nl/ Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie - 1.31

32 voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie http://www.economiehulp.nl/hbo- college/bedrijfseconomie-voor-besturen http://www.economiehulp.nl/hbo- college/bedrijfseconomie-voor-besturen Hoofdstuk 1 – Betekenis van de bedrijfseconomie - 1.32


Download ppt "Voor het besturen van organisaties Bedrijfseconomie Voorstellen: Maurice Straatmans 2e graads Economie (AE/BE), Nijmegen (1993) 1e graads Bedrijfseconomie,"

Verwante presentaties


Ads door Google