De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategie warmtenetten LATENT 26 april 2016. Missie Stad Gent ‘Gent is een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Zij verbindt alle krachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategie warmtenetten LATENT 26 april 2016. Missie Stad Gent ‘Gent is een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Zij verbindt alle krachten."— Transcript van de presentatie:

1 Strategie warmtenetten LATENT 26 april 2016

2 Missie Stad Gent ‘Gent is een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Zij verbindt alle krachten om de stad uit te bouwen tot een blijvend leefbaar geheel en zo de toekomst verder vorm te geven. Gent wil op creatieve wijze voorloper zijn in de transitie naar een klimaatneutrale stad. We bouwen verder aan een milieuvriendelijke en gediversifieerde economie die welvaart brengt voor iedereen. Zo ontwikkelen we ons tot een gemeenschap van verantwoordelijke burgers die zich vrij kunnen ontplooien en op de nodige ondersteuning kunnen rekenen’.

3

4 Bestaand net - EDFL

5 Bestaand net - IVAGO

6 Wat gebeurde tot nu toe rond warmtenetten … Opmaak energievraagkaart door Eandis (lente 2014) Bestaand netwerk: MOU met EDFL (december 2014) GIS-oefening prioritaire zoekzones (lente 2015) Onderzoek uitbreiding bestaand netwerk Ivago Energiestudies voor projecten langs potentiële nieuwe trajecten vanuit havengebied bv. Wolfput, St- Bernadettewijk Onderzoek en stimuleren collectieve benadering voor nieuwe ontwikkelingen bv. Bijgaardehof, Ecowijk Gantoise Onderzoek haalbaarheid kleinschalige geothermische projecten voor bestaande woningen 20 e eeuwse gordel Studie lopende mbt rol lokale overheid en bijhorend regelgevend kader

7 Principes warmte- en koudenetten Zelfredzaamheid heeft voorkeur: energieneutraal op eigen perceel Economisch rendabel voor alle betrokken partijen (producent, distributeur én afnemer) CO2N voeding van een net – bij voorkeur afvalwarmte en bodemenergie

8 Visie (in wording) Door de rol op te nemen als gebiedscoördinator, als wetgever en bewaker van brede maatschappelijke doelstellingen streeft het stadsbestuur naar een klimaatneutrale stad in 2050 waar elke mogelijke bron van hernieuwbare energie optimaal wordt aangewend zodat de stad tegemoet komt aan de Europese CO 2 -reductiedoelstellingen voor 2050 (min. -80% CO2). De stad Gent wil inzetten op lokale hernieuwbare energie omdat ze haar verantwoordelijkheid willen opnemen en om meer impact te hebben op de duurzaamheid ervan. De stad Gent focust zowel op de productie van groene stroom als van groene warmte. Voor groene warmte zijn de potentiële hernieuwbare bronnen die worden ingezet: afvalwarmte, geothermie, zonne-energie en wind. In beperkte mate komt biomassa aan bod wanneer de oorsprong en toepassing verdedigbaar is. De Stad Gent ondersteunt bedrijven en gezinnen om meer zelfredzaam te worden door productie van hernieuwbare energie op eigen perceel. Waar de grenzen van het individueel perceel te beperkt zijn om voldoende hernieuwbare energie op te wekken of wanneer er een groot potentieel aan afvalwarmte aanwezig is, zet de stad Gent haar schouders onder het realiseren collectieve energiesystemen zoals warmte- en/of koudenetten. De Stad wil eveneens bewaker zijn van de gezinnen die het moeilijk hebben in onze maatschappij door een energievoorziening te steunen die in hun voordeel is.

9 Belang voeding Bepalend voor CO2-uitstoot, kostprijs en temperatuur én stedelijke doelstellingen voor hernieuwbare energie (15% van residentieel verbruik tegen 2019)

10 ZAWENT (Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning) inzameling zwart water (faecaliën en GF-afval verzameld via een vacuüm-leidingensysteem met vacuümtoiletten en GF-vergruizer), vergisting zwart water, productie biogas, productie struviet inzameling grijs water, behandeling grijswater, warmterecuperatie uit grijs water productie van de hernieuwbare energie onder de vorm van duurzame warmte en elektriciteit levering van duurzame warmte via een warmtenet, deels gevoed door bovenstaande technieken Schipperskaai – Oude Dokken

11 Amsterdam 60.000 weq

12 Amsterdam 230.000 weq

13 Strategie Regisseur - coördinator: Geen warmtekaart voor geheel Gent cfr. Amsterdam en geen streven naar verplichte aantakking op private gronden Wel maximaliseren afzet van potentiële afvalwarmte en hernieuwbare energie Vertrekken vanuit potentiële business cases of opportuniteiten: – Stadsontwikkelingsprojecten cfr. Schipperskaai – Mogelijke komst biomassacentrale BEE – Bestaande netwerken Samenbrengen potentiële partners

14 Strategie Regulator Opmaak lokaal wetgevend kader Bewaker Bewaking maatschappelijke doelstellingen kan leiden naar andere types rollen en hefbomen van een lokale overheid Opvolging prijszetting Duurzame bron

15 Cohousing Bethunestraat Cohousing Bijgaardehof Rinkkaai Ecowijk Gantoise St-Bernadettewijk Veel initiatieven gaande … Schipperskaai – Oude Dokken Academiestraat En zo voort …

16 Ondanks hype warmtenetten

17 GRAAG UW GEDACHT !


Download ppt "Strategie warmtenetten LATENT 26 april 2016. Missie Stad Gent ‘Gent is een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Zij verbindt alle krachten."

Verwante presentaties


Ads door Google