De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23 januari 2015 | Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke 1 Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "23 januari 2015 | Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke 1 Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving."— Transcript van de presentatie:

1 23 januari 2015 | Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke 1 Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving in praktijk

2 Onderzoeksvragen (i.o.m. met DGMI van IenM) Op welke energieterreinen zijn energiecoöperaties actief en hoe groot is daarbij hun handelingsperspectief? Op welke manieren proberen de Rijksoverheid en de gemeenten deze coöperaties te faciliteren en te ondersteunen? In hoeverre dragen de activiteiten van de energiecoöperaties bij aan het realiseren van de klimaat- en energiedoelen van de Rijksoverheid en gemeenten? Op welke manieren zouden de Rijksoverheid en/of gemeenten het handelingsperspectief van energiecoöperaties kunnen vergroten? 23 januari 2015 | Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke 2

3 Inhoud presentatie  Overzicht energiecoöperaties en –initiatieven, missie  Activiteiten op energiegebied  Ondersteuning Rijksoverheid en gemeenten  Conclusie huidige handelingsperspectief  Suggesties voor verbetering handelingsperspectief 23 januari 2015 | Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke 3

4 Burgerinitiatieven: 1.Windcoöperaties (ca 15) 2.Nieuwe energiecoöperaties (130 +) 3.Buurt- en wijkinitiatieven (véél) Missie: vermindering en verduurzaming energiegebruik en versterking van lokale economie en gemeenschap 4 Initiatieven, coöperaties 23 januari 2015 | Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke

5 5

6 Geïnterviewde energiecoöperaties (en gemeenten)  deA (Apeldoorn)  CALorie (Castricum)  Deltawind (Goeree-Overflakkee)  Grunneger Power (Groningen)  DE Ramplaan (Haarlem)  Uwind (Houten)  EnergiekLeiden (Leiden)  LochemEnergie (Lochem)  Energiecoöperatie Udenhout (Tilburg)  Energie-U (Utrecht) 23 januari 2015 | Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke 6

7 Activiteiten Collectief inkopen zon Zonnecentrale Wind Levering of wederverkoop Productie Energiebesparing 23 januari 2015 | Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke 7

8 Beleidskader rond lokale energie-initiatieven 23 januari 2015 | Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke 8 BZK Energie lokaal Kantelende overheid Maatschappelijke trend zelforganisatie, participatie Kantelend energiesysteem I&M EZ Financiën KlimaatBurgerparticipatieBelasting Bouwen en wonen: energiebesparing

9 Verwachtingen gemeenten  Onderzochte gemeenten willen tussen 2020 tot 2045 energie- of klimaatneutraal zijn  Maar: – gemeenten willen niet zelf hernieuwbare energie opwekken – voor energiebesparing in de bestaande woningvoorraad ontbreekt de menskracht  Dus: – gemeenten verwachten veel van de energie in de samenleving – in het bijzonder van de energiecoöperaties  Want: – energiecoöperaties zijn goed georganiseerd – zijn ingebed in lokale gemeenschap – hebben (daardoor) draagvlak 23 januari 2015 | Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke 9

10 Ondersteuning door gemeenten In bijna alle gevallen goede relatie Gemeenten faciliteren door: – coachen en verbinden – beschikbaar stellen vergaderruimte en communicatiekanalen – startsubsidie, proceskosten, haalbaarheidsstudies – 1 keer: betaalde opdrachten, kleine bedragen 28 november 2014 | Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke 10

11 Conclusie huidige handelingsperspectief  Haalbaar voor meeste coöperaties: – Doorleveren van hernieuwbare energie – Collectieve inkoopacties van zonnepanelen – Kleinschalige energiebesparingsacties voor particuliere woningeigenaren – Beheren van een informatie- en adviesloket.  Moeilijk: – Zonnecentrales onder de nieuwe ‘postcoderoosregeling’ – Windenergieprojecten (4% vermogen is coöperatief) – Grootschaligere energiebesparingsacties in de gebouwde omgeving  Opbrengst opgewekte of bespaarde PJ’s beperkt  Bijdrage aan sociale cohesie en lokale economie niet beoordeeld 23 januari 2015 | Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke 11

12 Suggesties voor verbetering handelsperspectief  Zon – postcoderoosregeling (financieel) verruimen  Wind – Commitment van de raad (vanaf begin) – Samen optrekken in debat met bevolking – Vergoeden gemaakte kosten  Energiebesparing bestaande woningvoorraad – Reële vergoeding voor grotere en doorlopende projecten – Anders risico op vrijwilligersmoeheid  Visieontwikkeling door gemeenten: – Op positie en rol energiecoöperaties – Op manieren om te ondersteunen (nu vaak ad-hoc) 23 januari 2015 | Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke 12


Download ppt "23 januari 2015 | Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke 1 Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving."

Verwante presentaties


Ads door Google