De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jan Mulderink/Teus van Eck

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jan Mulderink/Teus van Eck"— Transcript van de presentatie:

1 Jan Mulderink/Teus van Eck
Heeft Nederland de politieke moed om door inzet van “Restwarmte” de lege snelweg naar Kyoto eindelijk te gaan gebruiken? Jan Mulderink/Teus van Eck Januari 2004 MEK, Transitie Warmte.

2 De balans van de energievoorziening.
Milieu Voorzieningszekerheid “Economie” Hoe ziet onze ideale balans eruit en hoe kunnen we die bereiken?

3 Beschikbaarheid van warmte excl. industriële restwarmte
43% nuttige elektriciteit 4% E netverliezen 9% nuttige WKK-warmte 100% brandstof voor elektriciteitsprod. 44% wordt niet benut = 13 mrd m3 aardgas= 23,4Mton CO2

4 Beschikbare warmte uit de industrie
Uit TNO rapport halen

5 Aandeel niet benutte energie bij diverse “centrales”
Steenkoolcentrale > 55% Gasturbine > 60% Voorgeschakelde gasturbine > 50% Moderne STEG > 45% Kerncentrale >60% Afvalverbrander/biomassa > 70% Industriële processen 0-80%?

6 Energiebesparing absoluut
Besparing ligt tussen –35 en + 90% Voor goed project ca. +60%. Per gemiddeld huishouden is dit een besparing van 900m3 gas/jr en 1600kg CO2 Dit is gelijk aan ruim km niet auto rijden Besparing 477 huishoudens gelijk aan 1 windmolen van 1 MW of zonnepanelen

7 Risico’s Per definitie niet in balans Kosten Opbrengsten
Voor het grootste deel vast Voor het grootste deel variabel

8 De actuele situatie Vrije markt WKK/Warmte DGO’s Producenten
Netbeheerders Vrije markt Overheden Traders Consumenten Regulator WKK/Warmte

9 De toekomst van onze kinderen
Reality T.V. Lage prijzen Rendementen Risico’s Marktpositie De toekomst van onze kinderen Politiek Milieu Vrije markt

10 Droom vs. Werkelijkheid
Vraaggroei, gas WKK bijna failliet en slechts 2% van productie is duurzaam Welzijn / Welvaart? Droom: Geen kolen en kernenergie en gasgestookte WKK in de transitie naar 100% duurzaam

11 De “vrije” warmtemarkt
BAEI bakstenen prijsvorming E-markt gasnettarieven prijsvorming brandstoffenmarkt vrijstelling REB NMDA convenanten EPN / EPL Europese CHP directive CO2 emissiehandel groenfinanciering Novem leningen CO2 indexering WKK arbitrage REB Novem garanties “Wie begrijpt het nog?”

12 Hoe dan wel? Alleen daar waar goede warmtebronnen en voldoende vraag aanwezig zijn Milieuprestatie uniform vaststellen en waarderen, ook in bouwbesluit. Afnemers wettelijk beschermen t.a.v.tarieven (op basis NMDA) en leveringszekerheid Productie => o.b.v. Cost+ en stimuleringsprikkels Warmtenet => als netbeheer E & G In concessiegebieden leverings- & afnameplicht Via ruimtelijk ordening beleid vraag en aanbod bij elkaar brengen en via vergunningseisen benutting restwarmte bij nieuwbouw verplichten of het niet benutten beboeten Stroomlijnen met REB, BSB, gasnettarieven, MEP, EPN, CO2 emissiehandel en convenanten Beperkt pragmatisch toezicht Overgangsregeling voor bestaande projecten Afbouwregeling zeer onrendabele projecten

13 Aanbeveling Zet idealen om in een gereguleerde marktpositie.
WKK idealen De macht van de markt Zet idealen om in een gereguleerde marktpositie. Resultaat: een structurele warme glimlach.


Download ppt "Jan Mulderink/Teus van Eck"

Verwante presentaties


Ads door Google