De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De duurzaamheid van warmtebronnen 4 e generatie: de toekomst van warmtenetten Transitie naar nieuwe en duurzame bronnen Ewald Slingerland 27/05/2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De duurzaamheid van warmtebronnen 4 e generatie: de toekomst van warmtenetten Transitie naar nieuwe en duurzame bronnen Ewald Slingerland 27/05/2014."— Transcript van de presentatie:

1 De duurzaamheid van warmtebronnen 4 e generatie: de toekomst van warmtenetten Transitie naar nieuwe en duurzame bronnen Ewald Slingerland 27/05/2014

2 © ECOFYS | | Achtergrond > Wanneer is warmte uit een warmtenet betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam? – Bij lage emissies? – Bij laag (fossiel) energiegebruik? – Bij hoge leveringszekerheid? – Bij lage prijsgevoeligheid voor externe invloeden? > Gewenst: kader afwegen duurzaamheid voor bronnen warmtenet Eneco: de ‘Warmteladder’ – Green Deal Provincie Zuid-Holland Duurzame Warmte – Deltaplan Energie > De ‘Warmteladder’: – gestructureerde discussie over duurzaamheid warmte – geen absoluut oordeel – gemiddelde situatie; specifieke projecten kunnen anders uitpakken 27/05/2014Ewald Slingerland2 CO 2 NO x fijnstof

3 © ECOFYS | | Huidig en toekomstig warmtenet Rotterdam met warmtebronnen (>120°C) in de regio Rijnmond 27/05/2014Ewald Slingerland3 Systeemgrens bij de bron

4 © ECOFYS | | > Toetsen aan de volgende criteria: – Emissies (CO 2 lokaal en in keten, NO x, SO x en fijnstof) (kwantitatief) – Opwekrendement van de warmte (kwantitatief) – Leveringszekerheid (korte en lange termijn) (kwalitatief) – Technische specificaties (kwalitatief) – Mechanismen achter prijsvorming (kwalitatief) > Warmtebronnen in Warmteladder: – Kolencentrale ●‘Standaard’; ●met CO 2 -afvang; ●met bijstook van biomassa. – STEG – AVI – Gasmotor WKK – Industriële WKK – Biomassa ●Ketel ●WKK – Geothermie – Industriële restwarmte De ‘Warmteladder’ in het kort 27/05/2014Ewald Slingerland4 In deze presentatie

5 © ECOFYS | | Bepalen lokale emissies > Zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande methodes (EMG, BREEAM, Stroometikettering) > Warmtebron groepen: – Grootschalige warmtekrachtinstallaties (met derving) Warmtelevering ten koste van elektriciteitsproductie. Compensatie geeft emissies. – Afvalverbrandingsinstallatie met energieopwekking Hoofddoel: afvalverwerking, warmte en elektriciteit bijproducten. Wel fossiele emissies van verwerken. – Kleinschalige warmtekrachtinstallaties (zonder derving) Extra emissies t.o.v. landelijk gemiddelde naar warmte (BREEAM) – Duurzame energie opties Biomassa: houtpellets VS / Canada  emissie 0 (NEN7120) Geothermie: pomp-energie (elektriciteit) voor warmte-onttrekking – Industriële restwarmte Volledig afvalwarmte (geen huidige nuttige toepassing, geen extra verbranding nodig bij gebruik warmte) 27/05/2014Ewald Slingerland5

6 © ECOFYS | | Resultaten emissies (1/2) 27/05/2014Ewald Slingerland6

7 © ECOFYS | | Resultaten emissies (2/2) 27/05/2014Ewald Slingerland7

8 © ECOFYS | | Resultaten opwekrendement 27/05/2014Ewald Slingerland8

9 © ECOFYS | | Conclusies en actie > Als CO 2 meest belangrijk: – Industriële restwarmte, biomassa, AVI, kolen met CCS, geothermie > Als NOx en fijnstof belangrijk: – Gasmotor-WKK bespaart emissies – Biomassa (zonder verdere maatregelen) stuk slechter > Verschillen in criteria leiden tot andere ‘winnaars’ op het gebied van duurzaamheid – Met leveringszekerheid/prijsvorming zijn verschillen mogelijk nog groter > De toekomst van duurzame warmte ligt in jullie handen! 27/05/2014Ewald Slingerland9


Download ppt "De duurzaamheid van warmtebronnen 4 e generatie: de toekomst van warmtenetten Transitie naar nieuwe en duurzame bronnen Ewald Slingerland 27/05/2014."

Verwante presentaties


Ads door Google