De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ton Thomassen 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart Alledaags of het beste?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ton Thomassen 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart Alledaags of het beste?"— Transcript van de presentatie:

1 Ton Thomassen 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart Alledaags of het beste?

2 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 2

3 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 3 Energie Prestatie op Locatie (EPL) Rapportcijfer energiegebruik van een wijk Totale keten:  Schil van het gebouw (de netto vraag: verwarming, warmwater, elektriciteit)  Installatie in het gebouw (omzetting of kleinschalige opwekking)  Productie in de wijk Schaal 1 – 10 EPL = 2 á 3; renovatie wijken EPL = 6; Minimaal vereist voor nieuwbouw Conventioneel gas (HR ketel) en elektriciteit EPL = 10; geheel CO 2 neutraal

4 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 4 EPL = energievraag en milieukwaliteit Energievraag: De netto vraag, incl. verliezen Milieukwaliteit: duurzaamheid van de opwekking binnen gebouw of in de wijk Groencertificaten: administratieve koppeling van duurzame productie buiten locatie: meetellen in de EPL? (omissie in de emissie)

5 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 5 Warmte (incl tapwater) Elektriciteit Individueel gebouw Collectief kleinschalig Collectief grootschalig Windturbines P.V. Zonneboiler Warmteterugwinning Warmtepomp (combinatie met koeling) Zonneboiler Warmtepomp Restwarmte WKK gas WKK biomassa (hout, mest) Groencertificaten, binnen-, buitenland Koeling Nieuw Vrije koeling oppervlakte water Warmtepomp

6 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 6 Voorbeeldproject: EPL = 6.8 Culemborg, Parijsch 513 woningen Eis 30% besparen t.o.v. EPC = 1.2 Project gereed: 2006 Warmtelevering Productie warmte:  WKK gasmotor  1500 m 2 zonnecollector Realisatie: Nuon

7 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 7 Culemborg Parijsch, EPL = 6.8

8 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 8 Voorbeeldproject EPL = 7.5 Rotterdam, Hoogvliet 5.000 woningen Herstructurering Restwarmte industrie Project gereed: 2012 Realisatie: Nuon

9 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 9 Rotterdam Hoogvliet, EPL = 7.5

10 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 10 Voorbeeldproject: EPL = 7.6 Nijmegen, Waalsprong 10.300 woning eq. EPC = 0.8 Restwarmte afvalverbranding Windturbines? Project gereed: 2015 Realisatie: Nuon

11 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 11 Nijmegen Waalsprong, EPL = 7.6

12 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 12 Voorbeeldproject: EPL = 9.6 Almere Poort 15.000 woning eq. EPC = 0.8 WKK biomassa (hout): duurzame warmte en elektriciteit Aanvullend: CO 2 certificaten Resultaat: 90% CO 2 reductie t.o.v. referentie Project gereed: 2015 Realisatie: Nuon

13 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 13 Almere Poort, EPL = 9.6

14 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 14 Wetgeving Elektriciteitswet 1998, gaswet 2000  Liberalisering in stappen  Scheiding netbeheer en levering  Concurrentie bij aanleg integrale energievoorziening BAEI 2001 Interventiewet 2004 (wetsvoorstel)  Aanscherping op betrouwbaarheid, handhaving  Mogelijke consequentie: economisch eigendom bij netbeheerder  Implementatie uiterlijk 1 juli 2004 Warmtewet (voorstellen)  Bescherming consument, verankeren NMDA  Gereguleerd netbeheer, verankeren leveringszekerheid

15 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 15 Besluit Aanleg Energie Infrastructuur (BAEI – mei 2001) Nieuwbouw of renovatie van gebieden met minimaal 500 woningen of woning eq. Doel: optimale energievoorziening Betreft in elk geval elektriciteit infrastructuur, en eventueel gas of warmte Gunning op milieu prestatie: optelsom van soort infrastructuur en milieukwaliteit geleverde energie Besluit en gunning door gemeente

16 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 16 Wat is gereguleerd, wat is vrije markt? Electriciteit Gereguleerd of vrij? Hoe worden de kosten bepaald? Netten Aanleg: regionale netbeheerder, BAEI mogelijk Beheer: gereguleerd, ontheffing mogelijk Gereguleerd: Aansluitkosten Transportkosten Levering Vrij Laatste stap: 1 juli 04 In concurrentie: vrije markt

17 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 17 Wat is gereguleerd, wat is vrije markt? Warmte (en koude) Gereguleerd of vrij? Hoe worden de kosten bepaald? Netten Aanleg: vrij, aanbesteding mogelijk Beheer: vrij In de toekomst mogelijk gereguleerd, warmtewet? Aansluitbijdrage/ rentabiliteitsbijdrage, vermeden investering: Conventioneel systeem Realisatie lage/verplichte EPC Levering Gekoppeld aan netten Vrij, gekoppeld gas, NMDA In de toekomst mogelijk gereguleerd, warmtewet? Warmteprijs: NMDA Vastrecht: NMDA

18 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 18 Van visie tot realisatie Energievisie: welke EPL gewenst en haalbaar? Marktscan: voldoende geïnteresseerde marktpartijen? Gemeentebestuur: besluit aanbesteding Ja Openbare procedure Gemeentebestuur: besluit gunning Gemeentebestuur: contracten Realisatie en monitoring

19 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 19 Ambitie gemeente, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties Planologische inpassing (windturbines, biomassa) Collectieve/verplichte afname Technische mogelijkheden (restwarmte beschikbaar?) Rendabele investering : rentabiliteitsbijdrage, risico’s, subsidies, rentabiliteitseis investeerder Noodzakelijke voorwaarden voor hoge EPL

20 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 20 Ervaringen met BAEI (door Nuon) Kennisleemte bij locale overheid > adviesbureaus met eigen aanpak Verschillen in opzet PVE, gunningscriteria en afhandeling BAEI noodzaakt tot inkaderen van vraag, voorwaarden en criteria Na voorlopige gunning is basis voor contract stevig gelegd Goed voorbeeld: Almere Poort Zie tevens: evaluatie door Novem, oktober 2003

21 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 21 EPL Investering Wat is uw comfortabele positie?

22 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart 22 Nuon Bijzondere Nieuwbouwlocaties Postbus 9039 Tel: 026 - 844 29 66 6800 EZ Arnheme-mail: nbn@nuon.comnbn@nuon.com


Download ppt "Ton Thomassen 8 april 2004 De EPL ladder op de kaart Alledaags of het beste?"

Verwante presentaties


Ads door Google