De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vluchtelingen, de uitdagingen voor Hasselt 25.02.2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vluchtelingen, de uitdagingen voor Hasselt 25.02.2016."— Transcript van de presentatie:

1 Vluchtelingen, de uitdagingen voor Hasselt 25.02.2016

2 1.Organisatie van de Opvang 2.LOI OCMW Hasselt 3. Wat gebeurt er als de asielzoeker erkend wordt

3 Opvang Asielzoekers hebben recht op materiële opvang gedurende de volledige duur van de procedure. Materiële opvang is onderdak eten kleding sociale, medische en psychologische begeleiding zakgeld juridische bijstand toegang tot tolkdiensten opleiding

4 Opvang Hoe verloopt dit praktisch? 1. de asielaanvraag wordt ingediend 2. Fedasil wijst een opvangplaats toe 3. Rekening houden met de situatie van de asielzoeker Opvangnetwerk : 35 099 plaatsen ( 10.02.2016 ) 1. collectieve opvang Wordt uitgebaat door Fedasil, Belgische Rode Kruis of andere partners. 2. Individuele structuren : dit zijn woningen die beheerd worden door het OCMW (LOI = lokale opvanginitiatief) of NGO

5 Opvang Recente evolutie van de opvangcapaciteit, de bezetting en de bezettingsgraad ( bron Fedasil ) Aantal plaatsen Opgevangen personen bezetting 01.07.201516 26913 83785% 01.08.201517 04515 17589% 01.09.201519 49318 63089% 01.10.201523 47322 85197% 01.11.201526 57426 19698% 01.12.201530 94529 74896 % 01.01.201633 34832 31397%

6 Opvang Opvang tot wanneer ? Opvang is mogelijk tot de asielprocedure is afgelopen of de beroepsprocedures zijn uitgeput. - negatieve beslissing Men krijgt een terugkeertraject aangeboden. Dit is bedoeld om de asielzoeker ervan te overtuigen om vrijwillig terug te keren ( in tegenstelling tot een gedwongen terugkeer ). - positieve beslissing erkenning of statuut subsidiaire erkenning Men heeft twee maanden de tijd om een nieuw verblijfadres te zoeken

7 LOI OCMW Hasselt Situatie voor 11/2015 4 plaatsen voor alleenstaande mannen 3 plaatsen voor alleenstaande vrouwen, mogelijk uit te breiden met minderjarige kinderen. Voordien beheerde het OCMW meer bedden voor asielzoekers, maar deze werden door Fedasil afgebouwd owv dalend aantal asielaanvragen. Situatie vanaf 11/2015 tot heden 32 beschikbare plaatsen, dus een uitbreiding van 23 plaatsen, Wordt nog verder uitgebreid Samenwerken met vrijwilligers Spreidingsplan opvangplaatsen LOI : evenwichtige spreiding per 5000 opvangplaatsen.

8 Wat na erkenning of statuut subsidiaire bescherming Woonst : op korte termijn de grootste uitdaging - recht op opvang tot 2 maanden na de erkenning of statuut subsidiaire bescherming - Men dient zelf een woonst te zoeken, eventueel met ondersteuning van vrijwilligers, OCMW LOI begeleider - zoektocht naar bijkomende LOI woningen - beperkt aanbod op de woonmarkt voor vluchtelingen, personen met statuut subsidiaire bescherming, daklozen en andere OCMW cliënten - inschrijving bij SVK en sociale huisvesters : lange wachttijd

9 Wat na erkenning of statuut subsidiaire bescherming Infomomenten voor geïnteresseerde verhuurders Wanneer : 10/03/2016 LDC ’t Park: polyvalente zaal vanaf 14.00 uur 19/03/2016 CC Hasselt: zaal 1 vanaf 10.00 uur Inhoud * woonkwaliteit van de woning die je verhuurt * verhuren via het SVK (sociaal verhuurkantoor) * verhuren via het OCMW ( LOI woningen ) * premies voor isolatie en renovatie van de woning die je verhuurt vluchtelingen@hasselt.be

10 Wat na erkenning of statuut subsidiaire bescherming OCMW steun - Recht op OCMW steun indien men behoeftig is en geen eigen inkomen kan verwerven ( bvb : werk ) - voorwaarden : werkbereid zijn – Nederlandse lessen - Installatiepremie : OCMW - huurwaarborg : OCMW - dezelfde rechten als Belgen voor erkende vluchtelingen bvb : kinderbijslag, inkomensgarantie voor ouderen, uitkering wegens een handicap - personen met het statuut subsidiaire bescherming Geen recht op leefloon, wel op financiële steun, geen recht op gewaarborgde kinderbijslag

11 Informatie www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht- internationaal-privaatrecht www.fedasil.be www.integratie-inburgering.be www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht- internationaal-privaatrecht www.fedasil.be www.integratie-inburgering.be Vragen of je als vrijwilliger engageren – meldpunt vluchtelingen@hasselt.be


Download ppt "Vluchtelingen, de uitdagingen voor Hasselt 25.02.2016."

Verwante presentaties


Ads door Google