De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychologische impact van (langdurig) verblijf in open centra op asielzoekers. Door:De Jongh Sandra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychologische impact van (langdurig) verblijf in open centra op asielzoekers. Door:De Jongh Sandra."— Transcript van de presentatie:

1 Psychologische impact van (langdurig) verblijf in open centra op asielzoekers.
Door:De Jongh Sandra

2 Verschil azielzoeker en vluchteling
Asielzoeker Aanspraak op het vluchtelingenstatuut tijdelijke verblijfsvergunning, gedurende procedure Kandidaat vluchteling

3 Verschil azielzoeker en vluchteling
Conventie van Genève van 1951 “elke persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of uit hoofde van bedoelde vrees, niet wil terugkeren” (Ramakers, 1995).

4 Asielaanvraag Elke vreemdeling kan het aan vragen
Asieloprocedure doorlopen Volgens Conventie van Genève Foto’s en vingerafdrukken genomen

5 Asielprocedure Twee fasen
het ontvankelijkheidsonderzoek: toegang tot de procedure en de verblijfsstatus Gegrondheidsonderzoek: nagaan of de asielzoeker een vluchteling is

6 Nieuwe asielprocedure
Sinds 24 juni 2005 Door de grote achterstand bij de Raad van state Asielprocedure sneller laten verlopen

7 Opvang asielzoekers in België
Geplaatste door dienst Dispatching van Fedasil Materiële hulp Mogen niet werken

8 Federale opvangcentra
Beheerd door Fedasil: het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers open centra bieden plaats aan 75 tot 850 personen

9 Opvangcentra: het Rode Kruis
In overeenkomst met de fedrale overheid. open centra voorzien in de basisbehoeften

10 Bron De Jongh. S.(2007), Psychologische impact van (langdurig) verblijf in open centra op asielzoekers uit de thesis. Vrije universiteit Brussel


Download ppt "Psychologische impact van (langdurig) verblijf in open centra op asielzoekers. Door:De Jongh Sandra."

Verwante presentaties


Ads door Google