De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis van migranten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis van migranten"— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis van migranten

2 Hoofdreden migratie De hoofdreden dat mensen migreren
= het opzoeken van geluk 3 factoren die de migratie beïnvloedt heeft doorheen de geschiedenis: Transport Bewegingsvrijheid van de mens Handel/kolonies

3 Algemeen Migratie zit geheel de geschiedenis door in het bloed van de mens Migratie werd beïnvloed door de opkomst van het transport (1) Vb: Schepen (Columbus vond Amerika) Dieren migreerden zo mee met de mens Planten migreren ook Vb: de aardappel

4 De mens had de vrijheid om te gaan waar men maar wilde  bewegingsvrijheid (2)
Ontstaan van de handel (3) was ook een belangrijke factor die de migratie beïnvloed heeft Waren vooral Grieken  ze koloniseerden met gevolg dat er veel gemigreerd werd

5 Ontstaan van migratie Een exact jaartal van het ontstaan van migratie is er niet > 90% van de geschiedenis van de tijd dat de mens bestaat waren de mensen nomaden  nomaden waren de eerste “migranten” De nomaden trokken rond op zoek naar voedsel

6 Verandering van het klimaat
De eerste voorlopers van de mens bevonden zich in Oost-Afrika. Dit was ± 6 à 7 miljoen jaar geleden. Ze migreerden naar europa tussen en jaar voor Christus. Wetenschappers hebben hier 2 verklaringen voor: Voedselschaarste Verandering van het klimaat

7 Ze trokken naar Europa De motivatie dat ze toen naar Europa wouden migreren was de aanwezigheid van: Nieuwe kuddes Nieuwe voedselvoorraden Het mildere klimaat

8 Verspreiding in Europa
Reden = ze volgden de dieren om te kunnen eten De mens begon sedentair te leven Gevolg = ontstaan van vele stammen doorheen Europa (Kelten/Galliërs)

9 Julius Caesar veroverde Europa
 De Belgen waren de dappersten van alle Galliërs Probleem: Wie waren die Belgen? Het België van toen bestond uit verschillende volkeren vb) Menapiërs, Nerviërs, Tongeren, Trevieren,…

10 5de eeuw De Romeinen moesten plaats maken voor: De Hunnen
Germaanse stammen Franken Vandalen  Ze verlieten de Scandinavische hooglanden op zoek naar een veilig onderkomen

11 Middeleeuwen Pelgrims/bedevaarders:
 vele mensen gingen op bedevaart voor het geloof in die tijd Gevolg Ze legden grote afstanden met het gevolg dat ze migreerden

12 Besluit geschiedenis van migratie in Europa
Door al deze migraties dat Europa heeft meegemaakt is Europa een mengeling van vele volkeren Daaruit volgt dat er een grote culturele diversiteit is in Europa = Europa heeft een culturele geschiedenis dankzij de vele migraties

13 Ontdekkingsreizen Vóór de ontdekkingsreizen waren het enkel de Vikingen die waagden de zee over te steken Toen Columbus Amerika ontdekte waren er veel mensen die migreerden naar Amerika Via schepen migreerden mensen van Europa over geheel de wereld

14 Kolonisaties In de toenmalige kolonies was er veel vraag naar ambtenaren om de kolonie op te bouwen Gevolg Vele welgestelde Europeanen migreerden naar deze kolonies op zoek naar rijkdom en macht Zelfs (Engelse) boeren kochten via de Engelse regering een stuk grond in Amerika voor weinig geld

15 Slavenhandel De kolonies hadden niet genoeg aan Europese ambtenaren/boeren Gevolg Men stuurde slaven naar de kolonies De slavernij eindigde (in Amerika) in 1863

16 1982-1985: Van protest tot crisis
Protest uit het lokale niveau Steeds meer een federale verantwoordelijkheid Weigeren van sommige gemeenten om asielzoekers in te schrijven wegens ‘te arme’ asielzoekers Gevolg: asielzoekers richtten zich op ngo’s (niet- gouvermentele organisaties) omdat deze subsidies krijgen voor noodhulp

17 Eind 1985 zwierven veel dakloze asielzoekers rond in de grote steden
Overheid reageerde door tijdelijke opvang op verschillende plaatsen te organiseren

18 1986-1993: De eerste opvangcentra
OCMW dreigde om asielzoekers over te brengen naar de rijkste Belgische gemeenten  het eerste opvangcentrum werd geopend Even later ging het klein kasteeltje van start

19 Het Klein Kasteeltje Basis van de asielopvang:
= een onderneming voor asielzoekers onder de politieke verantwoordelijkheid van Miet Smet Er werd een 20-tal jaar ondersteuning gegeven op materieel vlak Als het asielaanvraag geaccepteerd werd dan ging het OCMW de asielaanvragers steunen op financieel vlak

20 Het aantal asielzoekers van Het Klein Kasteeltje steeg van 300 naar 500 ¾ ging naar de OCMW’s Met de val van de Berlijnse muur nam het aantal asielaanvragen toe tot Door deze stijging werd ingegrepen door het Rode Kruis, in 3 jaar tijd kwamen er 14 Rode Kruiscentra Door de crisis in Bosnië kwam een recordaantal asielaanvragen van bijna

21 1994-2001: Nieuwe mogelijkheden
Het aantal asielzoekers daalde van 1994 tot 1997: het gemiddelde werd per jaar 1996: opvangcentra kregen meer opvangstructuur OCMW’s: geen financiële steun als asielaanvraag niet is goedgekeurd Alles ging goed tot 1998

22 Eind jaren 90: crisis van Kosovo  forse toename van het aantal asielaanvragen
Hoogtepunt van aanvragen Opening nieuwe centra en organisatie van opvangbedden door Ociv en Ciré Doch worden mensen doorverwezen naar OCMW’s

23 Zoektocht nieuwe mogelijkheden
OCMW’s werden gesteund LOI’s te stichtten 2001: opvang in 2 fases strenger toe passen Enkel materiële hulp tijdens de ontvankelijkheidsfase Financiële steun tijdens de gegrondheidsfase Hierdoor daalde het aantal asielaanvragen Opvangcapaciteit werd vergroot om materiële hulp effectief te kunnen aanbieden LOI: lokaal opvanginitiatief => individuele woningen waar asielzoekers materiële in plaats van financiële steun krijgen

24 Regularisatiecampagne in 2000 was groot succes: vele afwachtende asielzoekers verkregen een wettelijke verblijfsvergunning

25 2002-2007: Betere opvangkwaliteit garanderen
In 2002 ging Fedasil van start Hoofdtaak: alle opvangplaatsen in België coördineren en kijken voor kwaliteitsvolle opvang en begeleiding In 2000 daalde het aantal asielaanvragen tot per jaar Eind 2006: opvangnetwerk bevat plaatsen Fedasil: federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

26 Duidelijke regels werden gebundeld Voornaamste veranderingen:
7 mei 2007: nieuwe opvangwet Duidelijke regels werden gebundeld Voornaamste veranderingen: Materiële steun tijdens hele asielprocedure Invoering van opvang in stappen


Download ppt "Geschiedenis van migranten"

Verwante presentaties


Ads door Google