De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 De hoofdreden dat mensen migreren = het opzoeken van geluk  3 factoren die de migratie beïnvloedt heeft doorheen de geschiedenis: 1. Transport 2. Bewegingsvrijheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: " De hoofdreden dat mensen migreren = het opzoeken van geluk  3 factoren die de migratie beïnvloedt heeft doorheen de geschiedenis: 1. Transport 2. Bewegingsvrijheid."— Transcript van de presentatie:

1

2  De hoofdreden dat mensen migreren = het opzoeken van geluk  3 factoren die de migratie beïnvloedt heeft doorheen de geschiedenis: 1. Transport 2. Bewegingsvrijheid van de mens 3. Handel/kolonies

3  Migratie zit geheel de geschiedenis door in het bloed van de mens  Migratie werd beïnvloed door de opkomst van het transport (1) Vb: Schepen (Columbus vond Amerika)  Dieren migreerden zo mee met de mens  Planten migreren ook Vb: de aardappel

4  De mens had de vrijheid om te gaan waar men maar wilde  bewegingsvrijheid (2)  Ontstaan van de handel (3) was ook een belangrijke factor die de migratie beïnvloed heeft  Waren vooral Grieken  ze koloniseerden met gevolg dat er veel gemigreerd werd

5  Een exact jaartal van het ontstaan van migratie is er niet  > 90% van de geschiedenis van de tijd dat de mens bestaat waren de mensen nomaden  nomaden waren de eerste “migranten”  De nomaden trokken rond op zoek naar voedsel

6  De eerste voorlopers van de mens bevonden zich in Oost-Afrika. Dit was ± 6 à 7 miljoen jaar geleden. Ze migreerden naar europa tussen 800.000 en 700.000 jaar voor Christus. Wetenschappers hebben hier 2 verklaringen voor: 1.Voedselschaarste 2.Verandering van het klimaat

7  De motivatie dat ze toen naar Europa wouden migreren was de aanwezigheid van: 1. Nieuwe kuddes 2. Nieuwe voedselvoorraden 3. Het mildere klimaat

8  Verspreiding in Europa Reden = ze volgden de dieren om te kunnen eten  De mens begon sedentair te leven Gevolg = ontstaan van vele stammen doorheen Europa (Kelten/Galliërs)

9  Julius Caesar veroverde Europa  De Belgen waren de dappersten van alle Galliërs Probleem: Wie waren die Belgen? Het België van toen bestond uit verschillende volkeren vb) Menapiërs, Nerviërs, Tongeren, Trevieren,…

10  De Romeinen moesten plaats maken voor: De Hunnen Germaanse stammen Franken Vandalen …  Ze verlieten de Scandinavische hooglanden op zoek naar een veilig onderkomen

11  Pelgrims/bedevaarders:  vele mensen gingen op bedevaart voor het geloof in die tijd Gevolg Ze legden grote afstanden met het gevolg dat ze migreerden

12  Door al deze migraties dat Europa heeft meegemaakt is Europa een mengeling van vele volkeren  Daaruit volgt dat er een grote culturele diversiteit is in Europa = Europa heeft een culturele geschiedenis dankzij de vele migraties

13  Vóór de ontdekkingsreizen waren het enkel de Vikingen die waagden de zee over te steken  Toen Columbus Amerika ontdekte waren er veel mensen die migreerden naar Amerika  Via schepen migreerden mensen van Europa over geheel de wereld

14  In de toenmalige kolonies was er veel vraag naar ambtenaren om de kolonie op te bouwen Gevolg Vele welgestelde Europeanen migreerden naar deze kolonies op zoek naar rijkdom en macht  Zelfs (Engelse) boeren kochten via de Engelse regering een stuk grond in Amerika voor weinig geld

15  De kolonies hadden niet genoeg aan Europese ambtenaren/boeren Gevolg Men stuurde slaven naar de kolonies  De slavernij eindigde (in Amerika) in 1863

16 – Protest uit het lokale niveau – Steeds meer een federale verantwoordelijkheid – Weigeren van sommige gemeenten om asielzoekers in te schrijven wegens ‘te arme’ asielzoekers – Gevolg: asielzoekers richtten zich op ngo’s (niet- gouvermentele organisaties) omdat deze subsidies krijgen voor noodhulp

17 – Eind 1985 zwierven veel dakloze asielzoekers rond in de grote steden – Overheid reageerde door tijdelijke opvang op verschillende plaatsen te organiseren

18 – OCMW dreigde om asielzoekers over te brengen naar de rijkste Belgische gemeenten  het eerste opvangcentrum werd geopend – Even later ging het klein kasteeltje van start

19 Basis van de asielopvang: = een onderneming voor asielzoekers onder de politieke verantwoordelijkheid van Miet Smet Er werd een 20-tal jaar ondersteuning gegeven op materieel vlak Als het asielaanvraag geaccepteerd werd dan ging het OCMW de asielaanvragers steunen op financieel vlak

20 Het aantal asielzoekers van Het Klein Kasteeltje steeg van 300 naar 500 ¾ ging naar de OCMW’s Met de val van de Berlijnse muur nam het aantal asielaanvragen toe tot 13.000 Door deze stijging werd ingegrepen door het Rode Kruis, in 3 jaar tijd kwamen er 14 Rode Kruiscentra Door de crisis in Bosnië kwam een recordaantal asielaanvragen van bijna 27.000

21 Het aantal asielzoekers daalde van 1994 tot 1997: het gemiddelde werd 12.500 per jaar 1996: opvangcentra kregen meer opvangstructuur OCMW’s: geen financiële steun als asielaanvraag niet is goedgekeurd Alles ging goed tot 1998

22 Eind jaren 90: crisis van Kosovo  forse toename van het aantal asielaanvragen Hoogtepunt van 40.000 aanvragen Opening nieuwe centra en organisatie van opvangbedden door Ociv en Ciré Doch worden mensen doorverwezen naar OCMW’s

23 Zoektocht nieuwe mogelijkheden OCMW’s werden gesteund LOI’s te stichtten 2001: opvang in 2 fases strenger toe passen – Enkel materiële hulp tijdens de ontvankelijkheidsfase – Financiële steun tijdens de gegrondheidsfase Hierdoor daalde het aantal asielaanvragen Opvangcapaciteit werd vergroot om materiële hulp effectief te kunnen aanbieden

24 Regularisatiecampagne in 2000 was groot succes: vele afwachtende asielzoekers verkregen een wettelijke verblijfsvergunning

25  In 2002 ging Fedasil van start  Hoofdtaak: alle opvangplaatsen in België coördineren en kijken voor kwaliteitsvolle opvang en begeleiding  In 2000 daalde het aantal asielaanvragen tot 15.000 per jaar  Eind 2006: opvangnetwerk bevat 16.000 plaatsen

26  7 mei 2007: nieuwe opvangwet  Duidelijke regels werden gebundeld  Voornaamste veranderingen:  Materiële steun tijdens hele asielprocedure  Invoering van opvang in stappen


Download ppt " De hoofdreden dat mensen migreren = het opzoeken van geluk  3 factoren die de migratie beïnvloedt heeft doorheen de geschiedenis: 1. Transport 2. Bewegingsvrijheid."

Verwante presentaties


Ads door Google