De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lut Debroey Inhoud Wat is asiel? Evolutie van de asielaanvragen Hoe verloopt de asielprocedure Opvang in België Niet-begeleide minderjarigen Terugkeer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lut Debroey Inhoud Wat is asiel? Evolutie van de asielaanvragen Hoe verloopt de asielprocedure Opvang in België Niet-begeleide minderjarigen Terugkeer."— Transcript van de presentatie:

1

2 Lut Debroey

3

4 Inhoud Wat is asiel? Evolutie van de asielaanvragen Hoe verloopt de asielprocedure Opvang in België Niet-begeleide minderjarigen Terugkeer Regularisatie Langdurige asielzoekers Geregulariseerd versus erkende vluchtelingen Regeerakkoord van 11 oktober 2007

5 Wat is asiel? Conventie van Genève Reglementering asielprocedure en erkenning vluchtelingen Ondertekent door 150 landen, ook België Politieke vluchtelingen: personen die in hun land van herkomst worden vervolgd vanwege hun politieke activiteiten of standpunten Vluchtelingen: personen die beantwoorden aan de 5 criteria van de conferentie Persoon nog niet als vluchteling erkent = asielaanvrager

6 Wat is asiel? (dia 2) Bijkomende bescherming => bedoelt voor personen die niet als “vluchteling” kunnen worden beschouwt, maar wel het risico lopen dat ze blootgesteld worden aan executie, wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of bedreiging van hun leven vanwege willekeurig geweld in geval van gewapend conflict in hun land.

7 Evolutie van de asielaanvragen 2 crisisperiodes van toevloed asielzoekers: 1989-1993: veroorzaakt door val communistische regimes in Centraal- en Oost-Europa 1998-2000: veroorzaakt door ernstige conflicten in Kosovo, heroplaaiende strijd in Congo en begin 2 de oorlog in Tsjetsjenië Laatste jaren => 1500 aanvragen per jaar => herkomstlanden = hele wereld => vooral economische migranten

8 Hoe verloopt de asielprocedure? 1) Asielaanvraag bij dienst vreemdelingenzaken 2) Onderzoeken of België bevoegd is voor de asielaanvraag? 3) Asielzoeker verblijft in een opvangcentrum tijdens stap 2 => normaal open centrum => gesloten centrum bij niet meewerken aan de procedure of geen geldige documenten (max. 2 maanden opgesloten)

9 Hoe verloopt de asielprocedure? (dia2) 4) Valt de asielzoeker onder de criteria van het vluchtelingenverdrag? 5) Indien ja op stap 4 => onbeperkt verblijfsrecht en werken zonder arbeidskaart 6) Indien nee op stap 4 => voldoet de asielzoeker aan het statuut voor bijkomende bescherming? 7) Indien ja op stap 6 => 1 jaar verblijfsrecht en werken met arbeidskaart C 8) Al 5 jaar verblijf in België met beschermingsstatuut => aanvragen onbeperkt verblijfsrecht en werken zonder arbeidskaart

10 Hoe verloopt de asielprocedure? (dia3) 9) Geen bijkomende bescherming => beroep bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen binnen 15 dagen 10) Geen bijkomende bescherming => beroep bij Raad van State binnen 30 dagen

11 Opvang in België Collectief opvangsysteem: Opvang in een opvangcentrum Basisvoorzieningen aanwezig Huishoudelijk reglement Individuele opvang: Mogelijk na 4 maanden in collectief systeem Autonomie van de asielzoeker staat centraal Aangeboden door OCMW en vluchtelingenwerk Vlaanderen

12 Niet-begeleide minderjarigen = minder dan 18 jaar =niet begeleid door ouder of voogd =onderdaan van land dat geen lid is van de Europese Gemeenschap =ofwel asiel aangevraagd ofwel illegaal

13 Terugkeer Vrijwillige terugkeer Ondersteuning van terugkeer via terugkeerprogramma (doel: reïntegratie) Gedwongen uitwijzing

14 Regularisatie Aanvraag door mensen zonder geldige verblijfsdocumenten of met onzeker verblijfsstatuut Bewijzen => niet mogelijk om terug te keren naar land van herkomst voor aanvraag Aanvraag aanvaard => voorlopige of permanente verblijfsvergunning Ook medische regularisatie => aanvrager heeft ernstige ziekte

15 Langdurige asielzoekers Maken meer kans op regularisatie 4 jaar na aanvraag asiel en nog geen beslissing => Regularisatie verplicht 3 jaar na aanvraag asiel en nog een beslissing voor gezinnen met schoolgaande kinderen tussen 6 en 18 jaar => Regularisatie verplicht !weigering mogelijk als de persoon wordt beschouwt als gevaar voor de openbare orde, nationale veiligheid of samenlevingsproblemen veroorzaakt!

16 Geregulariseerde versus erkende vluchtelingen Het statuut erkende vluchteling heeft praktische voordelen op vlak van: Verblijfsstatuut Gezinshereniging Documenten Reizen Sociale bijstand Werken Sociale zekerheid Internationaal privaatrecht Naturalisatie

17 Regeerakkoord van 11 oktober 2007  Vernieuwingen op vlak van asiel en migratiebeleid, onder andere: Vluchtelingen die vastzitten in kampen of in buurlanden van conflicthaarden => uitnodiging om naar België te komen Asielzoekers binnen de 6 maanden recht om te werken Maar Vluchtelingenwerk Vlaanderen is teleurgesteld: Want geen veranderingen op vlak van regularisatie

18 Bronnen http://www.tipnederland.org/index.php?id=6 Debroey L. ‘Asielzoeker’. In: Mensen Onderweg, jg. 112, nr. december, 2007 http://cartoons.politics.be/cartoons/000000_11046.jpg http://www.maatschappijleerwerkstuk.nl/getimage.ph p?id=111

19 Bedankt voor het lezen van de Powerpoint!


Download ppt "Lut Debroey Inhoud Wat is asiel? Evolutie van de asielaanvragen Hoe verloopt de asielprocedure Opvang in België Niet-begeleide minderjarigen Terugkeer."

Verwante presentaties


Ads door Google