De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Asielzoekers en andere vreemdelingen De rol van het OCMW

Verwante presentaties


Presentatie over: "Asielzoekers en andere vreemdelingen De rol van het OCMW"— Transcript van de presentatie:

1 Asielzoekers en andere vreemdelingen De rol van het OCMW
VVSG – Fabienne Crauwels 9 februari 2010

2 Asielzoekers en andere vreemdelingen De rol van het OCMW
De 3 belangrijkste groepen: 1. Gezinshereniging: in (+ 13% t.o.v. 2007: ) - met Belgen en EU-onderdanen: - met derdelanders: 7.529 Top 5: Marokko, Turkije, India, Kameroen en Congo 2. Asielzoekers: in (+ 40% t.o.v. 2008: ) eerste aanvragen en meervoudige aanvragen. Het betreft personen. Top 5: Afghanistan, Rusland, Kosovo, Irak en Armenië 3. Regularisatie: in positieve beslissingen voor personen (t.o.v aanvragen) 3. regularisatie: twee mogelijkheden: 1) 9bis = humanitaire redenen = nieuwe criteria (www.dofi.fgov.be) 2) 9ter = medische redenen

3 Asielzoekers en andere vreemdelingen De rol van het OCMW
De 4 types OCMW-dienstverlening: Maatschappelijke integratie (leefloon) Maatschappelijke dienstverlening (financiële steun) Materiële opvang Dringende medische hulp

4 1. Maatschappelijke integratie (leefloon)
Hebben recht op maatschappelijke integratie: (art. 3 RMI-wet) Belgen EU-burgers en familieleden die een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden hebben ingeschreven in VR of BR (of WR) vreemdelingen ingeschreven in BR erkend vluchteling ingeschreven VR of BR erkend staatloze met verblijfsrecht ingeschreven in VR of BR

5 2. Maatschappelijke dienstverlening (financiële steun)
Hebben recht op maatschappelijke dienstverlening: principe: legaal verblijvende vreemdelingen - uitvoeringstermijn uitwijzingsbevel nog niet verstreken - verlengd uitwijzingsbevel - vrijwillige terugkeer asielzoekers: - aan een OCMW toegewezen asielzoekers (code 207 OCMW) - asielzoekers in procedure die geen toewijzing aan een opvangstructuur of OCMW hebben - tot einde Raad van State én uitwijzingsbevel - bijlage 26 / attest van immatriculatie model A / bijlage 35 / bijlage 13quinquies

6 2. Maatschappelijke dienstverlening (financiële steun)
Hebben recht op maatschappelijke dienstverlening: b) geregulariseerde vreemdelingen (9bis en 9ter) - BIVR (witte kaart) / elektronische A of B kaart ontvankelijk verklaarde medische regularisatie (9ter) attest van immatriculatie model A (oranje kaart) onmogelijke terugkeer na veroordeling arbeidsrechtbank - geen verblijfsdocument, enkel vonnis minderjarige Belgen (met illegaal verblijvende ouders) f) EU-burgers en familieleden in onderzoeksfase - bijlage 19, 19ter, attest van immatriculatie model A

7 3. Materiële opvang Hebben recht op materiële opvang:
aan een opvangstructuur toegewezen asielzoekers (code 207 opvangstructuur) - geen recht OCMW hulp (artikel 57ter OCMW-wet) aan een opvangstructuur toegewezen uitgeprocedeerde asielzoekers illegaal verblijvend gezin met minderjarige kinderen Opvangstructuren: collectieve opvangcentra van Fedasil, Rode Kruis, Socialistische mutualiteit individuele opvangstructuren: LOI en NGO’s

8 3. Materiële opvang LOI: oprichting = vrijwillig = sluiten overeenkomst fedasil subsidie per dag per opvangplaats opvangplaatsen voor volwassenen worden dubbel afgetrokken van quotum spreidingsplan LOI Netwerk opvangplaatsen = totaal = / bezette plaatsen = bezette plaatsen = - bezettingsgraad = 97,4% bezettingsgraad = 108,4%

9 4. Dringende medische hulp
Hebben recht op dringende medische hulp: - illegaal verblijvende vreemdelingen Dringende medische hulp = - preventief en curatief - ambulant en in ziekenhuis - attest dringende medische hulp Moeilijk sociaal onderzoek! Het OCMW mag meer hulp bieden. Hulp om humanitaire redenen is niet verboden. Knelpunten: kost, politieke gevoeligheid, gelijke behandeling, …

10 Asielbeleid na 1 juni 2007

11 Asielbeleid na 1 juni 2007 Nieuwe asielprocedure = éénheidsprocedure:
DVZ: intake asielaanvraag en overmaken aan CGVS CGVS: één beslissing over asielaanvraag RVV: schorsend beroep tegen CGVS-beslissing RvSt: niet schorsend beroep na filter Resultaat: erkenning, toekenning subsidiaire bescherming of afwijzen van de asielaanvraag Er komen dus geen ontvankelijk verklaarde asielzoekers meer bij!!

12 Asielbeleid na 1 juni 2007 Uitgangspunt nieuw beleid:
materiële opvang tijdens de hele duur van de asielprocedure => Mislukt door overbezetting opvangnetwerk Actuele mogelijkheden: materiële opvang: code 207 opvangstructuur financiële steun: - in asielprocedure en geen code 207 opvangstructuur - in asielprocedure en code 207 OCMW no show: ‘code 207 WSP no show’: alleen medische kosten door fedasil of ‘code 207 LOI’ en no show: alleen medische kosten door LOI (art. 57ter OCMW-wet)

13 Overbezetting opvangnetwerk
Maatregelen genomen tegen de overbezetting: overcapaciteit (noodopvangstructuren, hotels, containers enz.) 850 tijdelijke plaatsen versnelde uitstroom bij verblijfsrecht opheffen toewijzing aan opvangstructuur toewijzing aan een OCMW (alleen oude dossiers) geen opvang voor gezinnen met minderjarige kinderen die illegaal verblijven opvangwet gewijzigd

14 Overbezetting opvangnetwerk
Opvangwet gewijzigd: - Beperking personeel toepassingsgebied - uitsluiting vanaf 3de asielaanvraag - uitsluiting verblijfsrecht van meer dan 3 maanden - uitsluiting ontvankelijke medische regularisatie - verlengd recht opvang ingeperkt Bijkomende wettelijke basis spreidingsplan - quid toepassing 2010? Conclusie: doorsturen probleem naar OCMW’s

15 Meer Info www.vvsg.be <sociaalbeleid<vreemdelingen

16 Asielaanvragen: enkele cijfers
Aantal asielaanvragen: 2000: : 2001: : 2002: : 2003: : 2004: :

17 Regularisatie: enkele cijfers
Aanvragen regularisatie: Aantal aanvragen Positieve beslissingen aantal betrokken personen 2005 15.927 5.422 11.630 2006 12.667 5.392 10.207 2007 13.883 6.256 11.335 2008 19.971 4.995 8.369

18 Subsidies LOI LOI-subsidies: in 2010 gelden de volgende bedragen:
bezette plaats: 34,89 EUR lege plaats: 20,94 EUR bezette plaats NBM: 40,66 EUR lege plaats NBM: 24,40 EUR De bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex. Op in de loop van januari maakt Fedasil de nieuwe bedragen bekend.


Download ppt "Asielzoekers en andere vreemdelingen De rol van het OCMW"

Verwante presentaties


Ads door Google