De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal opvanginitiatief STL 1.Migratie Asiel: 2.Asiel aanvragen 3.LOI STL: Lokaal Opvanginitiatief Sint-Laureins 4.Aankomst nieuwe bewoner LOI STL 5.Verblijf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal opvanginitiatief STL 1.Migratie Asiel: 2.Asiel aanvragen 3.LOI STL: Lokaal Opvanginitiatief Sint-Laureins 4.Aankomst nieuwe bewoner LOI STL 5.Verblijf."— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal opvanginitiatief STL 1.Migratie Asiel: 2.Asiel aanvragen 3.LOI STL: Lokaal Opvanginitiatief Sint-Laureins 4.Aankomst nieuwe bewoner LOI STL 5.Verblijf bewoner LOI 6.Vertrek uit het LOI 7.Vreemdeling(en problemen?) / handelen in de praktijk

2 Migratie / Asiel:  Asiel tov migratie: druppels op een hete plaat – Tijdelijke verblijfsvergunningen: 170.000/jaar – asielaanvragen / jaar: 20.000 – positieve beslissingen: 20%: = 4000 personen verblijfsvergunning 1 jaar 10%, verblijfsvergunning vluchteling: 10%  Andere/grootste migratiekanalen – Gezinshereniging (Marokko/Turkije/…) = +- 15.000 – Regularisatie: +- 10.000 in 2011 – Studenten, … – EU-onderdanen: Poolse arbeidsmigranten, …

3 Asiel aanvragen  Waarom? Bescherming vragen wegens politieke, religieuze of levensbeschouwelijke problemen in het land van herkomst.  Instanties: • DVZ: Aanvraag en registratie (Dienst Vreemdelingenzaken) • CGVS: behandelt inhoudelijk dossier en neemt een beslissing( Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen) • RVV: Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (beroepsinstantie tegen beslissing CGVS) • Raad van State: filterprocedure/procedurefouten • Fedasil: federaal agenstschap voor de opvang van asielzoekers • OCMW: ism Fedasil, lokaal opvang voorzien.

4 Asiel aanvragen  Procedure DVZ  CGVS RVV  uitgeprocedeerd (Raad van State) DVZ  registratie CGVS  positieve beslissing : statuut vluchteling (2 jaar) na 5 jaar aut B burgersch CGVS  negatieve beslissing  beroep RVV  heronderzoek CGVS CGVS  negatieve beslissing  beroep RVV  toekennen statuut vluchteling CGVS  negatieve beslissing  beroep RVV  negatieve beslissing  land verlaten binnen 30 d= uitgeprocedeerd (80%)  Beslissingen: Ja: erkenning vluchtelingenstatuut (5 jaar) of subsidiaire bescherming (1 jaar) neen:2 x  bevel verlaten grondgebied (30 dagen) = game over  ASIEL = NIET GELIJK AAN REGULARISTAIE, asiel = recht, regularisatie = gunst

5 Asiel aanvragen  Rechten: – OCMW  Wet 65  medische/farmaceutische /hospitalisatiekosten – Fedasil  wet 2007  recht op opvang (1é procedure) – Asielzoeker  na zes maanden procedure  arbeidskaart C (tewerkstelling) – Juridisch  aanstelling pro deo advocaat – Taak opvangpartner  begeleiding: sociaal, medisch en juridisch

6 LOI STL: Lokaal Opvanginitiatief Sint-Laureins • Doorschuifsysteem noodopvang/straat/hotels  grote centra (RK-OC Eeklo)  LOI  terugkeercentra • Erkenning:OCMW: licentie voor 10 mannelijke meerderjarige alleenstaande asielzoekers • Subsidies: forfait per man/dag: • €37,7 (100%) €15,11 (40%) €126.651,27 (2011) • 1 voltijds MIJ werker die werking op zich neemt • +- 25 dossier/jaar

7 Aankomst nieuwe bewoner LOI-STL • Communicatie met opvangcentrum/voorbereiding dossier (50% werk) • tolk • kopie officiële documenten (oranje kaart/bijlage 26/arbeidskaart) • huishoudelijk reglement overlopen • Invoegen in DA en Winsoc (dossier en boekingsprogramma Schaubroeck) • adreswijziging DVZ/CGVS/advocaat • inschrijven in gemeente (na politiecontrole) • update gegevens in computer • agenda BCSD • basispakket voorzien: voedselpakket / kledij-schoenen/ hygiënisch pakket / bed en badgerei • sleutels: fiets + “koelbox” + locker/kast + kamer + voordeur • busabonnement aanvragen • zakgeld voorzien • Afspraak inburgering (niet verplicht) / afspraak Huis Van het Nederlands (niet verplicht) • €60 “bon” goederen kringloopwinkel • pasje OCMW (apotheek, politie, ziekenhuis, …) • afspraak huisarts / TB controle

8 Verblijf bewoner LOI • Treintickets (online) • SMS dienst • Zakgeld/vergoedingen • BCSDCollectief (overzicht bewoners + procedure) • BCSDindividueel (ambtshalve verlenging verblijf na 1 jaar, leefloon, steun, …) • medische kosten (Winsoc + POD) • aankopen gemeenschappelijke goederen (Collect & Go, Neckermann, online bestellingen) • Huisregels opvolgen (bezoek, buitenshuis overnachten, …) • Onderhoud woning nazien door bewoners • Onderhoud woning nazien (structureel-OCMW-klusjesman) • sancties • Administratie opvolgen, doc’s Fedasil, … • 1001 vragen

9 Vertrek uit het LOI • Negatieve beslissing :uitgeprocedeerd (bevel om het grondgebied te verlaten) • positieve beslissing:2 maanden tijd om het LOI te verlaten (moeilijke opgave) • praktische afhandeling: op straat zetten (sleutels, fiets, …) • BCSD/POD/gemeente, … • aankomst andere bewoner voorbereiden

10 Vreemdeling(en problemen?) / handelen in de praktijk • Integratie: onderwijs, staatsstructuur, religieuze component • culturele/religieuze verschillen (vb toilet moslims vs christenen, vb2 leeftijd bij Pashtun) • onderhoud • individuele keuzemaatschappij vs collectieve maatschappijstructuur  “GSM integratie” • beleid: liberté & egalité (& fraternité?), pogen maatschappelijke dienstbaarheid te vergroten, vermijden van financiële compensaties = ongelijkheid bevorderen. • Sint-Laureins: logistieke en zingevende nachtmerrie voor asielzoekers = killing time, PTSD, slaaploosheid, depressie,… • Verouderde woning – niet aangepast / praktische problemen – praktische oplossingen • Gebrekkige wetgever


Download ppt "Lokaal opvanginitiatief STL 1.Migratie Asiel: 2.Asiel aanvragen 3.LOI STL: Lokaal Opvanginitiatief Sint-Laureins 4.Aankomst nieuwe bewoner LOI STL 5.Verblijf."

Verwante presentaties


Ads door Google