De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal opvanginitiatief STL

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal opvanginitiatief STL"— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal opvanginitiatief STL
Migratie Asiel: Asiel aanvragen LOI STL: Lokaal Opvanginitiatief Sint-Laureins Aankomst nieuwe bewoner LOI STL Verblijf bewoner LOI Vertrek uit het LOI Vreemdeling(en problemen?) / handelen in de praktijk

2 Migratie / Asiel: Tijdelijke verblijfsvergunningen: 170.000/jaar
Asiel tov migratie: druppels op een hete plaat Tijdelijke verblijfsvergunningen: /jaar asielaanvragen / jaar: positieve beslissingen: 20%: = 4000 personen verblijfsvergunning 1 jaar 10%, verblijfsvergunning vluchteling: 10% Andere/grootste migratiekanalen Gezinshereniging (Marokko/Turkije/…) = Regularisatie: in 2011 Studenten, … EU-onderdanen: Poolse arbeidsmigranten, …

3 Asiel aanvragen Waarom?
Bescherming vragen wegens politieke, religieuze of levensbeschouwelijke problemen in het land van herkomst. Instanties: DVZ: Aanvraag en registratie (Dienst Vreemdelingenzaken) CGVS: behandelt inhoudelijk dossier en neemt een beslissing( Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen) RVV: Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (beroepsinstantie tegen beslissing CGVS) Raad van State: filterprocedure/procedurefouten Fedasil: federaal agenstschap voor de opvang van asielzoekers OCMW: ism Fedasil, lokaal opvang voorzien.

4 Asiel aanvragen Procedure
DVZ  CGVS RVV  uitgeprocedeerd (Raad van State) DVZ  registratie CGVS positieve beslissing : statuut vluchteling (2 jaar) na 5 jaar aut B burgersch CGVS negatieve beslissing  beroep RVV  heronderzoek CGVS CGVS negatieve beslissing  beroep RVV toekennen statuut vluchteling CGVS negatieve beslissing  beroep RVV negatieve beslissing land verlaten binnen 30 d= uitgeprocedeerd (80%) Beslissingen: Ja: erkenning vluchtelingenstatuut (5 jaar) of subsidiaire bescherming (1 jaar) neen: 2 x  bevel verlaten grondgebied (30 dagen) = game over ASIEL = NIET GELIJK AAN REGULARISTAIE, asiel = recht, regularisatie = gunst

5 Asiel aanvragen Rechten:
OCMW  Wet 65 medische/farmaceutische /hospitalisatiekosten Fedasil wet 2007 recht op opvang (1é procedure) Asielzoeker  na zes maanden procedure  arbeidskaart C (tewerkstelling) Juridisch  aanstelling pro deo advocaat Taak opvangpartner begeleiding: sociaal, medisch en juridisch

6 LOI STL: Lokaal Opvanginitiatief Sint-Laureins
Doorschuifsysteem noodopvang/straat/hotels  grote centra (RK-OC Eeklo)  LOI  terugkeercentra Erkenning: OCMW: licentie voor 10 mannelijke meerderjarige alleenstaande asielzoekers Subsidies: forfait per man/dag: €37,7 (100%) €15,11 (40%) € ,27 (2011) 1 voltijds MIJ werker die werking op zich neemt +- 25 dossier/jaar

7 Aankomst nieuwe bewoner LOI-STL
Communicatie met opvangcentrum/voorbereiding dossier (50% werk) tolk kopie officiële documenten (oranje kaart/bijlage 26/arbeidskaart) huishoudelijk reglement overlopen Invoegen in DA en Winsoc (dossier en boekingsprogramma Schaubroeck) adreswijziging DVZ/CGVS/advocaat inschrijven in gemeente (na politiecontrole) update gegevens in computer agenda BCSD basispakket voorzien: voedselpakket / kledij-schoenen/ hygiënisch pakket / bed en badgerei sleutels: fiets + “koelbox” + locker/kast + kamer + voordeur busabonnement aanvragen zakgeld voorzien Afspraak inburgering (niet verplicht) / afspraak Huis Van het Nederlands (niet verplicht) €60 “bon” goederen kringloopwinkel pasje OCMW (apotheek, politie, ziekenhuis, …) afspraak huisarts / TB controle

8 Verblijf bewoner LOI Treintickets (online) SMS dienst
Zakgeld/vergoedingen BCSD Collectief (overzicht bewoners + procedure) BCSD individueel (ambtshalve verlenging verblijf na 1 jaar, leefloon, steun, …) medische kosten (Winsoc + POD) aankopen gemeenschappelijke goederen (Collect & Go, Neckermann, online bestellingen) Huisregels opvolgen (bezoek, buitenshuis overnachten, …) Onderhoud woning nazien door bewoners Onderhoud woning nazien (structureel-OCMW-klusjesman) sancties Administratie opvolgen, doc’s Fedasil, … 1001 vragen

9 Vertrek uit het LOI Negatieve beslissing : uitgeprocedeerd (bevel om het grondgebied te verlaten) positieve beslissing: 2 maanden tijd om het LOI te verlaten (moeilijke opgave) praktische afhandeling: op straat zetten (sleutels, fiets, …) BCSD/POD/gemeente, … aankomst andere bewoner voorbereiden

10 Vreemdeling(en problemen?) / handelen in de praktijk
Integratie: onderwijs, staatsstructuur, religieuze component culturele/religieuze verschillen (vb toilet moslims vs christenen, vb2 leeftijd bij Pashtun) onderhoud individuele keuzemaatschappij vs collectieve maatschappijstructuur  “GSM integratie” beleid: liberté & egalité (& fraternité?), pogen maatschappelijke dienstbaarheid te vergroten, vermijden van financiële compensaties = ongelijkheid bevorderen. Sint-Laureins: logistieke en zingevende nachtmerrie voor asielzoekers = killing time, PTSD, slaaploosheid, depressie,… Verouderde woning – niet aangepast / praktische problemen – praktische oplossingen Gebrekkige wetgever


Download ppt "Lokaal opvanginitiatief STL"

Verwante presentaties


Ads door Google