De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medische zorg voor Ongedocumenteerde vreemdelingen “illegalen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medische zorg voor Ongedocumenteerde vreemdelingen “illegalen”"— Transcript van de presentatie:

1 Medische zorg voor Ongedocumenteerde vreemdelingen “illegalen”
Ziek en rechteloos ? Medische zorg voor Ongedocumenteerde vreemdelingen “illegalen”

2 Ongedocumenteerde vreemdelingen
uitgeprocedeerde asielzoekers familie van migranten (verlopen visum) ‘gelukszoekers Personen uit niet-EU landen die in Nederland geen verblijfsstatus hebben (hetzij illegaal; hetzij gedoogd). Personen die geen ziektekostenverzekering MOGEN hebben. Rond personen (1 op 100)

3 Zieke mensen De mensen zijn heel gewoon ziek, net als wij!
Deze mensen leven in voortdurende angst voor uitzetting. Ze leven in onzekerheid; geen inkomen, geen sociale zekerheid. Zij schamen zich voor hun afhankelijkheid.

4 Recht op gezondheidszorg
Het recht op gezondheidszorg is vastgelegd in Nederlandse grondwet en geldt voor alle personen op Nederlands grondgebied. Art. 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: ieder mens heeft recht op eten, kleding en onderdak.

5 Recht hebben en recht krijgen is niet hetzelfde.
Soms komt het voor dat zorg wordt geweigerd Hulpverleners weten niet altijd dat ongedocumenteerde migranten recht hebben op medisch noodzakelijke zorg. Ook weten ze niet altijd dat de kosten vergoed kunnen worden.

6 KNMG en de wet: ‘Medisch noodzakelijke zorg’ is omschreven in de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het oordeel over medische noodzakelijkheid ligt bij de zorgaanbieder zelf. Van elke zorgaanbieder mag worden verwacht dat hij of zij een illegaal behandelt als elke andere patiënt bij het geven van medisch noodzakelijke zorg.

7 Zorgplicht arts staat boven de betaalplicht patiënt
Een speciale regeling is gemaakt om er voor te zorgen dat de medisch noodzakelijke zorg ook werkelijk wordt gegeven. Zorgverleners kunnen de niet betaalde kosten van de door hen verleende zorg aan illegalen declareren bij het CVZ op basis van artikel 122a van de Zorgverzekeringswet.

8 ‘Besef dat je een zorgplicht hebt!’
Asielzoekers en vluchtelingen hebben relatief veel gezondheidsproblemen. Denk aan psychische klachten en chronische ziekten. Deze problematiek speelt al vanaf de aankomst in Nederland. De gezondheidsproblemen kunnen versterken en verminderen in de specifieke situatie waarin ze zich bevinden. Gezondheidsproblemen onder asielzoekers houden vaak verband met deze onzekerheid. Maar ook met het vluchtverhaal, de geweldservaringen van velen en de ‘wachttijd’ in het asielzoekerscentrum, de teleurstelling van de afwijzing van het azielverzoek en de vrees voor uitzetting, gedwongen terugkeer naar het thuisland.

9 In Leiden Stichting GIL
De stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden) heeft als doelstelling de gezondheidszorg voor personen zonder een geldige verblijfsstatus toegankelijk te maken. De stichting biedt daarom samen met de GGD Hollands Midden informatie en advies aan zorgverleners en zorginstellingen over medische zorg aan onverzekerbare vreemdelingen. Zorgverleners kunnen  op deze  website  informatie vinden,  die  hen  kan helpen  bij het  bieden  van zorg  aan onverzekerbare  vreemdelingen. voor noodopvang

10 nuttige links


Download ppt "Medische zorg voor Ongedocumenteerde vreemdelingen “illegalen”"

Verwante presentaties


Ads door Google