De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Synthese.  Één van de namen om naar de gehele groep of een subgroep van de Zigeuners te verwijzen  Binnen de Roma twee groepen: - Vlachen: traditioneel,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Synthese.  Één van de namen om naar de gehele groep of een subgroep van de Zigeuners te verwijzen  Binnen de Roma twee groepen: - Vlachen: traditioneel,"— Transcript van de presentatie:

1 Synthese

2  Één van de namen om naar de gehele groep of een subgroep van de Zigeuners te verwijzen  Binnen de Roma twee groepen: - Vlachen: traditioneel, nomaden - Kumungrus: cultuur lijkt op de onze,sedentair  De Kumungrus leven in de stad in getto’s  sfeer van fatalisme  enige oplossing: migratie

3  Tijdens communisme: Roma assimileren, tegen hun cultuur in, gedwongen gelijkmaking  kloof Roma en Niet-Roma wordt groter  Na de val van het communisme: nog slechtere omstandigheden  begin migratie uit Centraal- en Oost-Europa  Drie grote groepen: Roma, Manoesjen en Roms

4  Oorlog in thuisland  Algemene sociale defecten  Omschakeling naar vrijemarkteconomie  negatieve gevolgen voor Roma  Huisvesting: eigendomswetgeving verandert  Roma verliezen woon- en werkgelegenheid  Overheid: oplossing Roma- problematiek is geen prioriteit want ze vormen geen politieke drukkingsgroep  Segregatiepolitiek  Roma worden uit de maatschappij gehouden  Werkloosheid door nieuwe economie en algemene discriminatie  Concentratiescholen  geen motivatie tot scholing  Georganiseerde of incidentele aanvallen door Skinheads  Politie ook aanvallend (Razzia, mishandeling, …)

5  Gewone vluchtelingenbeleid  Heeft te maken met: - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - Conventie van Genève - Asielprocedure - Regularisatieprocedure

6 UVRM  Artikel 13 - het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke staat - het recht welk land ook te verlaten en terug te keren  Artikel 14 - het recht om in een ander land asiel te zoeken - recht niet mogelijk in geval van strafvervolging Conventie van Genève  Definitie vluchteling: “ Een vluchteling is een persoon die zich buiten zijn land van herkomst bevindt, en die de bescherming van dat land niet meer kan of wil inroepen omdat hij een gegronde vrees voor vervolging koestert omwille van zijn ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde groep. ”

7 Gesloten opvangcentrum  Doorverwijzing door vreemdelingenpolitie  Niet werken tot asielaanvraag ontvankelijk verklaard wordt  Medische verzorging  Pro Deo advocaat  Negatieve beslissing  ook geen aanvraag binnen andere SCHENGEN-landen Open opvangcentrum  Zelfde als gesloten maar uitzonderingen: - via dispatchingcel - niet gedwongen in centrum blijven - alles gratis in centrum - zakgeld (weinig) - na 4 maand centrum verlaten en OCMW- steun + ziekenfonds

8

9  Kans voor asielzoekers of uitgeprocedeerden die al geruime tijd in België verblijven om toch erkend te worden  Ook voor bepaalde categorieën: ernstig zieken, niet-verwijderbaren  Zolang niet beslist tot repatriëring mogen de illegalen blijven  Wel recht op werk via vergunningssysteem

10  Opvangcentra zitten vol, overbelasting  Europees vluchtelingenprobleem  strikter toepassen Conventie van Genève  In België: asielprocedure hervormen ev. Meer plaatsen creëren, enkel nog materiële steun aan kandidaat-vluchtelingen  Geen sterke reactie van het Overlegcentrum voor de Integratie van vluchtelingen


Download ppt "Synthese.  Één van de namen om naar de gehele groep of een subgroep van de Zigeuners te verwijzen  Binnen de Roma twee groepen: - Vlachen: traditioneel,"

Verwante presentaties


Ads door Google