De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVSG Inspiratiedag – 2 april 2015 Lokaal loket kinderopvang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVSG Inspiratiedag – 2 april 2015 Lokaal loket kinderopvang."— Transcript van de presentatie:

1 VVSG Inspiratiedag – 2 april 2015 Lokaal loket kinderopvang

2 Lokaal Loket Kinderopvang

3 Doelstellingen: kinderopvang een basisvoorziening – Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening – Opvang in voldoende mate beschikbaar en toegankelijk  gezinnen in gelijke mate toegang geven tot de opvang van hun keuze Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters

4 Hoe bereiken we alle gezinnen? – Gericht voorrangsbeleid bij organisator kinderopvang – Gezinnen informeren over bestaande en beschikbare opvang – Gezinnen helpen bij de zoektocht naar een kinderopvangplaats  Lokaal loket kinderopvang Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters

5 Doel: de zoektocht naar kinderopvang te vergemakkelijken voor de gezinnen Definitie: – neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang – in de vorm van een netwerk van actoren die relevant zijn voor kinderopvang. Lokaal loket kinderopvang

6 Doel: de zoektocht naar kinderopvang te vergemakkelijken voor de gezinnen Definitie: neutraal - netwerk Eén per gemeente – Samenwerking is mogelijk  binnen de zorgregio – Nabijheid is belangrijk gegeven  aanspreekbaar voor gezinnen met een opvangnood Lokaal loket kinderopvang

7 Doel: de zoektocht naar kinderopvang te vergemakkelijken voor de gezinnen Definitie: neutraal - netwerk Eén per gemeente Krijgt vorm binnen het Lokaal Overleg Kinderopvang – Elke actor die relevant is voor kinderopvang kan de organisatie van een lokaal loket op zich nemen – Lokaal bestuur organiseert als er geen initiatiefnemer/ organisator wordt aangeduid Lokaal loket kinderopvang

8 Opvangvragen registreren  Bij voorkeur op 1 plaats, zodat ouders hun vraag slechts 1 keer moeten stellen êOp termijn: ondersteuning via ???? Opdrachten - Coördineren en registreren van opvangvragen

9 Gezinnen en organisatoren kinderopvang met beschikbare plaatsen binnen een redelijke termijn met elkaar in contact brengen Bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen êActief bijdragen aan Mattheuseffect in de kinderopvang êKwetsbare gezinnen extra ondersteunen Opvolgen van dringende opvangvragen  Lokaal loket als bemiddelaar Opdrachten - Gezinnen informeren over beschikbare opvangplaatsen

10 Actief investeren in het uitbouwen van een netwerk met: – Organisatoren kinderopvang – Organisaties/ instanties die werken met gezinnen met jonge kinderen en die mogelijk een behoefte hebben aan kinderopvang (bv. sociale diensten, werkwinkels, OCMW, buurtorganisaties, …) Zoeken naar win-win – Mogelijke vragen van kwetsbare groepen zo snel mogelijk in beeld brengen – Organisatoren kinderopvang ondersteunen in functie van het realiseren van de opgelegde voorrangsregels Opdrachten – netwerk uitbouwen

11 Documenteren van vraag en aanbod – In welke mate volstaat het aanbod? – Knelpunten - niet ingevulde opvangvragen? Bevindingen terugkoppelen: – Lokaal sociaal beleid – Kind en Gezin – Organisatoren kinderopvang in het werkingsgebied Opdrachten – Informatie over vraag en aanbod bundelen

12 Opdrachten: – Coördineren van de registratie van opvangvragen – Gezinnen informeren over beschikbare opvangplaatsen – Netwerk uitbouwen – Informatie over vraag en aanbod bundelen Vlaamse Regering zou nog de nadere regels bepalen Kind en Gezin kan een subsidie toekennen, voorlopig zijn er evenwel geen middelen vanuit de Vlaamse Regering Lokaal loket kinderopvang

13 Treedt in werking op met het decreet Baby’s en Peuters – Alleen zijn er nu geen bindende uitvoeringsregels. – Wel zal via omzendbrief een aanzet worden gegeven mbt hoe dit zou kunnen aangepakt worden – Dit zijn echter geen door Vlaamse Overheid afdwingbare regels Lokaal loket kinderopvang

14 Lokaal Overleg Kinderopvang kan zelf aan de slag gaan Omgevingsanalyse : Hoe zoeken ouders nu opvang? Op welke manier en door wie worden opvangvragen nu geregistreerd? Sterktes? Zwaktes? Uitdagingen? Kansen? Wat willen we bereiken? Wie is het best geplaatst om daarbij te helpen? Wat is er nog meer nodig? Aan de slag …

15


Download ppt "VVSG Inspiratiedag – 2 april 2015 Lokaal loket kinderopvang."

Verwante presentaties


Ads door Google