De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Forum Loopbaanbegeleiding 29 APRIL 2016. Programma 9u00Onthaal met koffie + mini beurs 9u30 9u35 10u00 10u30 ∙Welkom door Philippe Muyters, Vlaams.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Forum Loopbaanbegeleiding 29 APRIL 2016. Programma 9u00Onthaal met koffie + mini beurs 9u30 9u35 10u00 10u30 ∙Welkom door Philippe Muyters, Vlaams."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Forum Loopbaanbegeleiding 29 APRIL 2016

2 Programma 9u00Onthaal met koffie + mini beurs 9u30 9u35 10u00 10u30 ∙Welkom door Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport ∙Trends & cijfers ∙POP ∙Korte voorstelling van de deelnemers ‘mini-beurs’ 10u40Pauze 11u10 11u30 12u10 ∙Communicatie en zoekrobot ∙Tom Van den Bergh, Strategisch directeur RCA Group. ∙Slot VDAB door Mireille Gillebeert, Algemeen directeur Regie 12u20Lunch tot 14u

3 Cijfers VLAAMS FORUM LOOPBAANBEGELEIDING

4 # loopbaancentra: groeicurve

5 # loopbaanbegeleidingen: groeicurve ESF centra tov totaal

6 # loopbaanbegeleidingen bij centra obv de startdatum mandaat

7 Gemiddeld # loopbaancheques per maand per loopbaancentrum

8 Regionale spreiding loopbaan- centra + vestigingen 90 72 96 40 282 240 382 345 4O4 95 65 Totaal = 183 gemandateerde loopbaancentra met 1653 vestingen (cijfers t/m maart 2016)

9 Méér diversiteit ➔ méér ‘maatwerk’

10 Focus houden op … de doelstelling van loopbaan- begeleiding

11 # loopbaancheques 1 en 2 + totaal + 187%

12 Vergelijking bekendheid / gebruik BEV, OC en LBB (Trend-onderzoek 2015 n=2400)

13 % kansengroepen bij werkende bevolking, ESF en afgelopen jaar

14 Aantal kansengroepen: Jaargemiddelde ESF versus afgelopen jaar periode ESFafgelopen jaar Laaggeschoolden 599955 50+ 6552161 Allochtonen 245423 PmAH 440350 Gecombineerde kansengroep 1.5713411

15 Tevredenheid van de klant

16 Trends VLAAMS FORUM LOOPBAANBEGELEIDING

17 Evaluatie

18 Audit

19 # l oopbaancheques: aangevraagd, effectief gestart en begroot.

20

21 POP VLAAMS FORUM LOOPBAANBEGELEIDING

22 POP ??? Why, Oh, WHY ?!

23 Een korte geschiedenis …

24 Reflectie Actie BinnenwereldBuitenwereld < 2008 2010

25 Inbedding POP (obv definitie HIVA): “Onder POP verstaan we minimaal een ondersteund proces met als doel de arbeidsmarktgerichte persoonlijke ontwikkeling van het individu te bevorderen. Een POP bevat volgende kernelementen: –een reflectie door het individu over zijn eigen loopbaan en/of competenties. – met als resultaat een doel m.b.t. de eigen loopbaan en/of competenties. Aan dit doel is een (opvolgbaar) actieplan gekoppeld –de uitvoering van dit actieplan –een evaluatie van het actieplan waarin gereflecteerd wordt over het eigen leren en het al dan niet behalen van de doelen. Een POP kan meer reflexief dan wel meer actiegericht van aard zijn. Bij een reflexieve POP staat de reflectie over de loopbaan en competenties en het benoemen van een doel centraal, bij een actiegerichte POP mondt deze reflectie uit in een actieplan.”

26 09-2012: Definitie POP goedgekeurd sociale partners 05/2013: BVR Loopbaanbegeleiding 12/2015: Provinciaal Platform Loopbaanbegeleiding O- en W-Vlaanderen 2014 - 2015: Kwalimons

27 Even checken …

28

29 Wat vind je als loopbaanbegeleider positief in het werken met een POP ? Wanneer spreken we van een goed POP ? Welke elementen moet deze bevatten ? Wat loopt er soms stroef bij het gebruik van POP?

30 Het POP is een instrument om de kwaliteit van de begeleidingen te kunnen opvolgen tijdens een kwalimon ?

31 Het POP wordt door de klant zelf opgemaakt ?

32 Het POP heeft binnen elk loopbaancentrum bij voorkeur dezelfde format zodat elke klant een gelijkaardige dienstverlening krijgt ?

33 Het POP is een neergeschreven samenvatting van de resultaten van de oefeningen/opdrachten die de klant doorlopen heeft?

34 Het POP vormt het eindpunt van de loopbaanbegeleiding?

35 Het eigenaarschap ligt bij de coachee Groeidocument Synthese, geen overzicht Toekomstgericht Vorm is afhankelijk van de klant Eigenschappen POP:

36 Basiselementen POP: Algemene gegevens (titel, naam, datum) Loopbaanvraag Reflecties en inzichten (synthese) Keuzes, beslissingen en/of acties

37 Bekommernissen… Wat met klanten die minder schrijfvaardig zijn ? Hoe een klant te motiveren om een POP op te maken na de begeleiding ? Wanneer wordt een POP door de VDAB als een goed POP beschouwd ? Hoe zit het met de vertrouwelijkheid van de POP ?

38 Ga heen en ontwikkel uw klanten ! (en jezelf)

39 Deelnemers ‘mini-beurs’ VLAAMS FORUM LOOPBAANBEGELEIDING

40 Pauze VLAAMS FORUM LOOPBAANBEGELEIDING

41 Communicatie / Zoekrobot VLAAMS FORUM LOOPBAANBEGELEIDING

42 Vindt de burger zijn weg naar loopbaanbegeleiding? LBB

43 VDAB LBB Loopbaancentra

44 REGIE X DRIE Campagnes Werkwinkels VDAB Website VDAB

45 September ’13 Startcampagne Februari ’14 1 e Vlaams Forum April ’14 Mediacampagne Juni ’14 Werkgroepdag Campagne Kansengroepen Toekomst ? Aug. 2015 – Dec. 2015 Via Campagnes Dec. 2014 – Jan. 2015 X

46 Radio- en Magazinecampagne 55% van alle werkende Vlaamse ‘kansengroepers’

47 14 reportages

48 X

49 September 2015 Aan alle huisartsen

50 Oktober 2015 In de ‘Artsenkrant ’

51 November 2015 Aan alle huisartsen Folder X 10 Affiche X 1

52 December 2015 Aan 86 voorzitters van de Huisartsenkringen X

53 Via Werkwinkels VDAB Bemiddelaars Neutrale doorverwijzing

54 Event ‘Loopbaandenken in actie’ Beehive Click & Talk

55 Via website VDAB Begeleiding

56

57 3

58

59 burger de burger werkwinke l loopbaan- centra

60

61 15 maart 2016 Differentiatie PER LOCATIE

62 DE BURGER User Testing LOOPBAANCENTRA 8 Profileringscriteria DE LOOPBAANCENTRA Profileringscriteria

63 NEEN JA Overdag0134 ‘s Avonds13121 In het weekend8054 Bereikbaar openbaar vervoer8126 Bij burger thuis8450 Online6569 Groepssessies9836 Stress/burnout10124 Fysieke problematiek6371 Hoogsensitiviteit4193 Autisme8450 Balans leven/werk3131 Zelfvertrouwen/assertiviteit8126 Hooggeschoold4130 Midden- en kortgeschoold12122 50 plus4130 Leidinggevende5129 Zelfstandige3131 Zorgsector8126 Overheid8126 Bouw30104 Onderwijs9125

64 Wanneer: □ Overdag □ ’s Avonds □ In het weekend Praktisch: □ Bereikbaar met openbaar vervoer □ Bij me thuis □ Online □ Groepssessies Specialisatie: □ Hooggeschoold □ Fysieke problematiek □ Onderwijssector □ Zelfstandige □ Technisch profiel □ ……………. Voor ‘User’

65 3

66 Per locatie Profileringstekst Trefwoorden

67 15 maart 2016 13 april 2016 18.561 7.794 0:01:48

68 Evaluatie Zoekrobot Voor VDAB Regie LBB Graag invullen aub

69 Slotwoord VLAAMS FORUM LOOPBAANBEGELEIDING


Download ppt "Vlaams Forum Loopbaanbegeleiding 29 APRIL 2016. Programma 9u00Onthaal met koffie + mini beurs 9u30 9u35 10u00 10u30 ∙Welkom door Philippe Muyters, Vlaams."

Verwante presentaties


Ads door Google