De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond van klas 4 Schooljaar 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond van klas 4 Schooljaar 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ouderavond van klas 4 Schooljaar 2014-2015

2 Programma deze avond §Voorstellen mentoren §Voorstellen examencommissie §Bespreken examen §Speciale voorzieningen examen Pauze §Sectorwerkstuk §LOB §Londenreis §Ouderavond maart 2015

3 Wie is wie? §Mentoren 4Adhr. Geurts 4Bdhr. Hofstra 4Cmevr. van Rens §Examencommissie: Dhr. Galesloot, dhr. Hofstra, dhr. Molenhuis, mw. van Rens en dhr. Smeets

4 Bespreken examen §S.E., C.(S).P.E. en C.E. §PTA-4, examenreglement en zak/slaagregeling

5 Het examen bestaat uit 2 onderdelen: 1. Het schoolexamen (s.e.) 2. Het centraal examen (c.e.) De kandidaten met handvaardigheid in hun vakkenpakket hebben ook een centraal praktisch examen (c.(s).p.e.)

6 Het schoolexamen PTA-4 is de leidraad voor het schoolexamen. Daarin staat:  wat wanneer wordt getoetst.  wanneer welke onderdelen dienen te worden ingeleverd/ afgerond.  hoe zwaar het onderdeel meetelt.  of het onderdeel herkanst mag worden.

7 Een groot aantal onderdelen van PTA-4 wordt getoetst in de 3 schoolexamenweken. PTA-4 dient uiterlijk op 24 april 2015 volledig te zijn afgerond. Herkansingen van PTA-4 / SE onderdelen vinden plaats op 28 en 29 april 2015.

8 PTA-4 vormt het schoolexamen samen met: §het sectorwerkstuk, §de praktische opdrachten (lees/fictie dossiers, portfolio’s, practicumverslagen, e.d.) §de opdrachten voor Loopbaan Oriëntatie en Beroep (LOB), §de waarderingen voor de vakken ckv (klas 3) en lichamelijke opvoeding §het cijfer voor het vak maatschappijleer

9 Voor kandidaten VMBO T-niveau geldt: §Het cijfer dat per vak voor het SE wordt gehaald vormt de helft van het eindcijfer. §De andere helft wordt gevormd door het cijfer van het CE. §Beide cijfers worden opgeteld, door 2 gedeeld en afgerond op een heel cijfer. Dat is het eindcijfer van het totale examen.

10 Examendossier De leerling bewaart zelf alle handelingsgedeelten die in zijn/ haar examendossier horen:  verslagen  lees- en fictiedossiers  praktische opdrachten  sectorwerkstuk, e.d.

11 Centraal Praktisch Examen Handvaardigheid Dit onderdeel van het examen omvat zes bijeenkomsten in de periode maart/ april. Voorbereiding en uitvoering gebeuren onder toezicht van de eigen docent(en) handvaardigheid. Hiervoor gelden landelijke richtlijnen (onderwerp, planning, normering, enz.).

12 Het Centraal Examen §Vindt plaats op school van maandag 11 t/m vrijdag 26 mei 2015. §1e corrector is de eigen docent. §2e corrector is een docent van een andere school. §Slagen, herexamen, zakken. §Diploma-uitreiking donderdag 25 juni 2015.

13 Speciale voorzieningen De voorzieningen worden door ons aangevraagd op basis van reeds eerder toegekende voorzieningen (in overleg met zorg- coördinator).

14 We wensen alle kandidaten dit schooljaar veel succes met leren en wijsheid met het kiezen!

15 Pauze

16 Sectorwerkstuk

17 LOB (loopbaan, oriëntatie en begeleiding): voorbereiding en begeleiding ThuisMentor DecaanVoorlichting Keuze van de leerling

18 Voorbereiding en begeleiding op school: §De leerlingen werken zelfstandig de opdrachten van Keuzeweb (Dedecaan.net) door. §De decaan geeft voorlichting en aanvullende lessen. §Dedecaan.net bevat een interessetest voor alle leerlingen. §In het Keuzeweb zitten verplichte onderdelen (zie PTA-klas 4) Dedecaan.net

19 Aanmelden vervolgopleidingen §Vuistregel = aanmelden op de vervolg-opleiding van uw keuze vóór 1 april 2015. §Er zijn echter ook opleidingen die eerder of later zijn met hun aanmeldingsdatum. §Informatie inwinnen kan bij de decaan (mw. van Rens) of bij de betreffende opleiding. §Ouders/verzorgers en leerling zijn zelf verantwoordelijk voor aanmelding. School begeleidt en ondersteunt.

20 Ouderavond maart §Datum:woensdag 11 maart 2015 §Betreft:examenzaken

21 Londenreis


Download ppt "Welkom op de ouderavond van klas 4 Schooljaar 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google