De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 ● ● ● ● ● ● ● ● Informatieavond september 2015 Groep 7 Maandag en dinsdag: Katinka Woensdag t/m vrijdag: Melissa, tweede helft schooljaar Judith.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 ● ● ● ● ● ● ● ● Informatieavond september 2015 Groep 7 Maandag en dinsdag: Katinka Woensdag t/m vrijdag: Melissa, tweede helft schooljaar Judith."— Transcript van de presentatie:

1 2 ● ● ● ● ● ● ● ● Informatieavond september 2015 Groep 7 Maandag en dinsdag: Katinka Woensdag t/m vrijdag: Melissa, tweede helft schooljaar Judith

2 2 Inleiding ● ● ● ● ● ● ● ● Onderwerpen: - Begin schooljaar en onze afspraken - Enkele vakken uitgelicht - Directe instructiemodel/ verlengde instructie - Huiswerk - Leerlingvolgsysteem - Cito Entree Toets - Bereikbaarheid - Vragen

3 4 Taal ● ● ● ● ● ● ● ● Spelling: Kopie van spellingswoorden thuis. Nadruk leggen op de regel (!). Toetsing: Elke week op vrijdag dictee van woordpakket en regel, Verder volgens methode (signalering- en controletoetsen op dinsdag 1 x per 2 à 4 weken) Taal woordenschat en woord- en zinsbouw: Toetsing: Na twee blokken(1 blok 8 lessen) (woordenschat en taal)

4 4 Enkele onderdelen bij taal ● ● ● ● ● ● ● ● Lezen Luisteren Schrijven Woordenschat Woordbenoemen: Lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord, voorzetsel, persoonlijk voornaamwoord, werkwoord, aanwijzend voornaamwoord. Zinsontleden: Persoonsvorm, werkwoordelijk gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp. Opbouw van teksten: Inleiding, kern, slot, oorzaak-gevolg, alinea’s, koppen, hoofd- en bijzaak. Werkwoordspelling: Tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord.

5 ● ● ● ● ● ● ● ● 5 Begrijpend lezen: Lezen in beeld Tekstbegrip staat centraal, alle tekstsoorten komen aan bod. Maximaal zelfstandig leren Begeleiding op maat Werkt a.d.h.v. “sleutels” Begrijpend lezen: erg belangrijk voor voortgezet onderwijs!!! Dit verbeter je door te trainen met lezen en het vergroten van de woordenschat. Leesonderwijs Technisch lezen: Blijven oefenen. Kinderen die nog niet op niveau groep 7 zitten krijgen extra leesinstructie. De methode voor technisch lezen is Timboektoe

6 6 Rekenonderwijs ● ● ● ● ● ● ● ● Wereld in getallen 4 Een blok bestaat uit 11 lessen. Les 12 is een toets waarin gekeken wordt of het kind de stof beheerst. 2 x 15 min op de computer Bijwerkboek en plusboek Groep 7 Basisvaardigheden (+ en – tot 10.000, handig vermenigvuldigen, delen) Meten (metriek stelsel, omtrek, oppervlakte, inhoud, geld, tijd, temperatuur, grafieken en tabellen) Verhoudingen/procenten/breuken (verhoudingstabel, gelijk- en ongelijknamige breuken, kortingspercentages) Getalbegrip (getallenlijn, kommagetallen)

7 7 Wereldoriëntatie ● ● ● ● ● ● ● ● Aardrijkskunde: GeobasGeschiedenis: Argus Clou Groep 7: Europa Drie lessen, vierde les is een toets Elke vier weken worden de kinderen getoetst. 5 thema’s, elk zes lessen. Na de zesde les een toets. De thema's zijn in tijdvakken verdeeld: -Tijd van jagers en boeren -Tijd van Grieken en Romeinen -Tijd van monniken en ridders -Tijd van steden en staten -Tijd van pruiken en revoluties -Tijd van burgers en stoommachines -Tijd van wereldoorlogen -Tijd van televisie en computer Even samen kijken en het begin van een les volgen Enkele onderwerpen: Samenwerking EU Toerisme Landbouw Wonen in een wereldstad

8 9 ● ● ● ● ● ● ● ● Sociale Emotionele ontwikkeling Leefstijl Elk jaar dezelfde onderwerpen, maar dan aangepast aan de leeftijd en leefwereld van het kind. Veel spel en evaluatie Samen op school Vandaag weer gestart. Volgende week maandag een ouderavond!

9 10 Bewegingsonderwijs ● ● ● ● ● ● ● ●  dinsdagochtend  Mocht uw kind niet kunnen meedoen, wilt u dit dan middels een briefje of een mailtje doorgeven?  Zonder gymkleding en schoeisel mag er niet meegedaan worden.  Douchen/wassen na sporten verplicht

10 12 Huiswerk ● ● ● ● ● ● ● ●  Gebruik van de agenda. Vanaf deze week werken we met een agenda met weekverdeling.  1 x per vier weken: aardrijkskunde toets, topografie, geschiedenis en engels. Voor engels gaan er ook regelmatig 10/15 woordjes mee om te oefenen en de week daarop is er een s.o.  De klus van de week. Deze wordt iedere maandag meegegeven en uiterlijk de week erop ingeleverd. Taal, Rekenen en spelling.  Spelling: elke maandag woordpakket en regel mee, dictee op vrijdagspelling kan ook thuis via wrts geoefend worden. Alle kinderen hebben een inlog en wachtwoord mee naar huis gekregen  voorbereiden boekbespreking, werken aan werkstuk gebeurt ook deels thuis  Huiswerkmap (gekregen van school) altijd mee. Incl. agenda. U mag uw kind helpen!

11 14 Leerlingvolgsysteem ● ● ● ● ● ● ● ● CITO Rekenen CITO Begrijpend lezen CITO Spellingvaardigheid. CITO DMT CITO Woordenschat Resultaat: A = goed B = voldoende C = Matig/ voldoende D = matig E = onvoldoende Daarnaast zijn er natuurlijk alle methodetoetsen. Alles wordt bijgehouden in een digitaal administratiesysteem.

12 15 CITO Entreetoets ● ● ● ● ● ● ● ●  Cito Entree: Middel om te kijken welke onderdelen leerlingen nog moeilijk vinden. Hier wordt eind groep 7 en groep 8 extra aandacht aan besteed. Uit de Cito Entree toets komt niet een specifiek advies voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Wél geeft het heel gedetailleerd weer waar uw zoon/dochter goed en minder goed in is. Kinderen met dyslexie krijgen een vergrote versie en een luisterversie.  Tijd: april/mei. De toets is verspreid over diverse dagdelen over twee à drie weken. In totaal worden er 24 toetsen gemaakt. 16 reguliere en 8 optionele taken. Halverwege juni zullen er gesprekken zijn over de uitslag

13 15 Bereikbaarheid ● ● ● ● ● ● ● ●  werkdagen: maandag en dinsdag juf Katinka, woensdag t/m vrijdag Melissa  email: k.vanderwal@cavalje.cnsede.nl,k.vanderwal@cavalje.cnsede.nl  Email: m.vanderlinden@cavalje.cnsede.nl  Website: www.cavalje.cnsede.nl : groep 7.www.cavalje.cnsede.nl Voor de laatste ontwikkelingen in de groep! Zo nu en dan sturen wij een mailtje met vragen, informatie etc. Huiswerk zullen de kinderen zelf in hun agenda moeten schrijven.

14 15 Tot slot…. ● ● ● ● ● ● ● ●  Wilt u graag wat bespreken met de leerkrachten? Maak gerust een afspraak: mondeling, via de mail of per telefoon. Liefst niet ‘s morgens voor schooltijd, dan willen we graag onze aandacht aan de leerlingen besteden. Bij uitzonderlijke dingen en bijzondere dingen die direct van belang zijn natuurlijk wel. Wij zoeken ouders voor de schoonmaakavonden! Er hangt een intekenlijst in de klas!


Download ppt "2 ● ● ● ● ● ● ● ● Informatieavond september 2015 Groep 7 Maandag en dinsdag: Katinka Woensdag t/m vrijdag: Melissa, tweede helft schooljaar Judith."

Verwante presentaties


Ads door Google