De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond augustus 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond augustus 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond augustus 2011
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● De Cavaljé GROEP 7 2

2 INLEIDING ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Onderwerpen: 2
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Onderwerpen: Enkele vakken uitgelicht Directe instructiemodel/ verlengde instructie Ontdekuur Huiswerk Leerlingvolgsysteem Cito Entree Toets Bereikbaarheid Informatieboekje Vragen 2

3 TAALONDERWIJS GROEP 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Taalverhaal 4
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Taalverhaal Spelling: Kopie van spellingafspraken thuis. Nadruk leggen op de regel (!). Toetsing: Elke week op vrijdag dictee van woordpakket en regel! Verder volgens methode Taal algemeen: Toetsing: 1x in de twee weken (woordenschat en taal) 4

4 ENKELE DOELEN TAAL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4 Lezen Luisteren
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Lezen Luisteren Schrijven Woordenschat Woordbenoemen: Lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord, voorzetsel, persoonlijk voornaamwoord, werkwoord, aanwijzend voornaamwoord. Zinsontleden: Persoonsvorm, werkwoordelijk gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp. Opbouw van teksten: Inleiding, kern, slot, oorzaak-gevolg, alinea’s, koppen, hoofd- en bijzaak. Werkwoordspelling: Tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord. 4

5 LEESONDERWIJS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Goed gelezen
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Goed gelezen Nieuwste methode voor begrijpend lezen Tekstbegrip staat centraal, alle tekstsoorten komen aan bod. Maximaal zelfstandig leren Begeleiding op maat Begrijpend lezen: erg belangrijk voor voortgezet onderwijs!!! Technisch lezen: Blijven oefenen. Kinderen die nog niet op niveau groep 7 zitten krijgen extra leesinstructie. 5

6 REKENONDERWIJS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Wereld in getallen.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Wereld in getallen. Een blok bestaat uit 11 lessen. Les 12 is een toets waarin gekeken wordt of het kind de stof beheerst. Groep 7 Basisvaardigheden (+ en – tot , handig vermenigvuldigen, delen) Meten (metriek stelsel, omtrek, oppervlakte, inhoud, geld, tijd, temperatuur, grafieken en tabellen) Verhoudingen/procenten/breuken (verhoudingstabel, gelijk- en ongelijknamige breuken, kortingspercentages) Getalbegrip (getallenlijn, kommagetallen) 6

7 WERELDORIËNTATIE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Aardrijkskunde: Geobas Geschiedenis: Wijzer door de tijd Groep 7: Europa Drie lessen op school Topografie wordt meegegeven als huiswerk, op school nagekeken. Afsluitend worden de kinderen getoetst. We behandelen de tijd van 1500 tot 1850 na Chr. Vier lessen op school Samenvatting en werkschrift mee naar huis om te leren. Afsluitend worden de kinderen getoetst. Enkele onderwerpen: Samenwerking Toerisme Landbouw Wonen in een wereldstad Enkele onderwerpen: Humanisme en Renaissance 80-jarige oorlog De gouden eeuw Vreemde werelden 7

8 ENGELS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Take it easy. 9
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Take it easy. Digibord methode. De lessen worden gegeven door een native-speaking digiteacher. De stof komt middels liedjes en kleine filmpjes aan bod. De leerlingen Verwerken de lesstof in de werkboeken. Toetsing: na ieder hoofdstuk. In de toetsen komen luistervragen, woordenschat,- grammatica, - en toepassingsoefeningen aan bod. Lesstof groep 7 komt deels terug in groep 8. We bekijken een stukje van de eerste les. 9

9 BEWEGINGSONDERWIJS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10 Woensdagochtend.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Woensdagochtend. -Mocht uw kind niet kunnen meedoen, wilt u dit dan middels een briefje of een mailtje doorgeven? -Zonder gymkleding en schoeisel mag er niet meegedaan worden. - Douchen verplicht 10

10 Ontdekuur ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● De groepen 6 t/m 8 werken met de methode: Zoek het zelf uit. De methode biedt uitdagende Ontdekkaarten bij de kennisgebieden: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Samenleving. -In groep 7 maken alle leerlingen een werkstuk, een spreekbeurt en een PowerPoint presentatie. - informatiebronnen: internet en bibliotheekboeken -Computerbeurt 1x per week Naast de ontdekkaarten werken de leerlingen ook met het Ontdekkasteel. Zij werken hier in tweetallen aan techniekdozen. 11

11 HUISWERK ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12 Gebruik van de agenda.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Gebruik van de agenda. Leerwerk voor Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Spelling Maakwerk: De klus van de week. Deze wordt iedere maandag meegegeven en uiterlijk de week erop ingeleverd. Spelling: elke maandag woordpakketten mee, dictee op vrijdag Alle leerlingen hebben een agenda en een huiswerkmap, deze moeten iedere dag mee naar school. 12

12 LEERLINGVOLGSYSTEEM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Rekenen
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Rekenen Begrijpend lezen Spellingvaardigheid. DMT Resultaat: A = zeer goed (ver boven het gemiddelde) B = ruim voldoende (boven het gemiddelde) C = voldoende (gemiddeld) D = matig (onder het gemiddelde) E = onvoldoende 14

13 CITO ENTREE-TOETS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Cito Entree: april/mei. De toets is verspreid over diverse dagdelen. De toets is zelf in te delen. Cito Entree: Middel om te kijken welke onderdelen leerlingen nog moeilijk vinden. Hier wordt eind groep 7 en groep 8 extra aandacht aan besteed. Uit de Cito Entree toets komt niet een specifiek advies voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. 15

14 Bereikbaarheid ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● werkdagen: maandag en dinsdag- Katinka van der Wal woensdag, donderdag en vrijdag- Aly Lambronikos - Website: 15

15 Tot slot…. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15


Download ppt "Informatieavond augustus 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google