De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie jeugdzorg Raadsinformatie gemeente Landerd VV 12 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie jeugdzorg Raadsinformatie gemeente Landerd VV 12 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Transitie jeugdzorg Raadsinformatie gemeente Landerd VV 12 juni 2012

2 Wat verstaan we onder jeugdzorg? Tweede lijns jeugdzorg voor complexe problemen Opvoedings- ondersteuning door het CJG Opvoeden gebeurt in gezin en omgeving. Het kan veel opvoedproblemen zelf (leren) oplossen)

3 Wat verstaan we onder jeugdzorg? SectorWie nu verantw. Provinciale jeugdzorg /opvoedingszorg provincie Gesloten jeugdzorgProvincie /VWS Jeugd GGZAwbz /Zvw Jeugd LVG (Zorg voor licht verstandelijk gehandicapten) Awbz Jeugdreclassering & Jeugdbescherming provincie

4 Doel transitie Jeugdzorg Maatschappelijke problematiek Toename vraag jeugdzorg Versnippering en verkokering Bureaucratisering indicatiestelling Huidige systeem te duur, complex en inefficiënt Doel: Laagdrempelige hulp moet dicht bij kind / burger plaatsvinden

5 Wat houdt de transitie in? De opvoeding versterken Aansluiting op het CJG (preventief jeugdbeleid) Groot aantal taken naar gemeente Een samenhangende (gespecialiseerde) zorgstructuur te organiseren

6 Waarom regionaal Gezamenlijke kennis- en expertise- ontwikkeling en benutten van aanwezige kennis en expertise Schaalgrootte biedt meer mogelijkheden bij gezamenlijke inkoop Slagkracht in uitvoering Kinderen en ouders houden zich niet aan de gemeentegrenzen Financieel risico spreiding

7 Waarom regionaal Gezamenlijk visie ontwikkeling maar dit leidt niet automatisch tot opgeven locale autonomie (couleur local)

8 Waarom op schaal Noordoost Gemeenten krijgen 1 jaar de tijd voor regiovorming Schaal Noordoost Brabant (4 subregio’s en 20 gemeenten) is effectief Jeugdzorginstellingen zijn op de schaal van Noordoost georganiseerd Voldoende volume nodig om specialistische jeugdzorg te behouden

9 Lokale consequenties Kansen om een integraal beleid te voeren en verbindingen te leggen Inzet via preventief jeugdbeleid voorkomt instroom in gespecialiseerde jeugdzorg Voorbeelden: a.in de huidige situatie en b.In de nieuwe situatie.

10 Kengetallen Jeugdzorg Landelijk Sector Budget (in mln) Provinciale jeugdzorg & opvoedingszorg 1100 Gesloten jeugdzorg 160 Jeugd GGZ 602 Jeugd LVG (Zorg voor licht verstandelijk gehandicapten) 1007 Jeugdreclassering & Jeugdbescherming 332 totaal3,25 miljard

11 Kengetallen Jeugdzorg N.O- Brabant Sector Budget (in mln) Provinciale jeugdzorg & opvoedingszorg 34 Gesloten jeugdzorg PM (landelijk) Jeugd GGZ 10 Jeugd LVG (Zorg voor licht verstandelijk gehandicapten) 5 Jeugdreclassering & Jeugd - bescherming 14

12 Kengetallen Jeugdzorg Landerd 3 miljoen Bezuinigingen komende jaren

13 Relatie tussen transitie en preventief jeugdbeleid 1.Een sterke en positieve basis in de samenleving voor jeugdigen en hun ouders door het versterken van informele steun van sociale netwerken (civil society) en de algemene voorzieningen. 2.Een samenhangende zorgstructuur te realiseren die erop gericht is de opvoeding niet over te nemen maar zoveel mogelijk te versterken !

14 Preventieve veld Huidige voorzieningen in Landerd: Centrum Jeugd en Gezin subregio Uden/Veghel -Fysieke locatie ( Schaijk en Zeeland) -CJG ‘op locatie’: schoolmaatschappelijk werk, GGD, JGZ sluit aan op het voorschoolse deel -Jeugdpreventiewerk -Casuïstiekoverleg -Gezinscoach Subsidiering sport en recreatie; ontmoeting; etc. Leerplicht (RBL BNO)

15 Huidige bedragen* Jeugd in Landerd- ‘lokale veld’ Zorg voor jeugd € 7.319,- CJG € 146.450 Voorschool adviesteam € 4.086 Schoolmaatschappelijk werk € 35.030 Jeugdpreventiewerk € 8.199 Subsidies jeugd- en jongerenwerk € 42.137 Subsidies jeugdsport € 48.870 * begroting 2012

16 Enkele cijfers Landerse jongeren Aantal jongeren (0-23): 4.179 Waarvan 17 tot 23:1.041 Trajecten School Maatschappelijk werk: Trajecten Jeugd Preventie Werk: 7 GGZ- 92 jeugdigen uit Landerd; waarvan 60 in complexe zorg:

17 Welke termijnen speelt de decentralisatie jeugdzorg? 1 januari 2015: alle provinciale jeugdzorg (of pilots zoveel eerder als mogelijk alle Jeugd- GGZ, jeugdbescherming en jeugdreclassering naar gemeenten. 1 januari 2013 of 1 januari 2014 een deel van de ambulante jeugdzorg als regio’s willen (Van Haaftenversnelling). Nieuw wettelijk kader “Wet zorg voor jeugd” vervangt de diverse regelingen en zorgt voor een financieringsstroom.

18 Proces planning Ontwikkelen concept visie (jan t/m juli 2012) Voorleggen concept visie aan gemeenschappelijke regionale raadsbijeenkomst 24 oktober 2012 (in Oss) RBO- jeugd 20 gemeenten besluit over concept visie op 1 november 2012 Besluitvorming individuele colleges en gemeenteraden (november 2012 / februari 2013) Implementatieplan/uitvoeringsplan (jan t/m juni 2013) Voorleggen concept Implementatieplan aan colleges en gemeenteraden (oktober / december 2013). Voorbereiding uitvoering vanaf begin 2014

19 Vragen?

20 Afsluiting


Download ppt "Transitie jeugdzorg Raadsinformatie gemeente Landerd VV 12 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google