De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Ontwikkeling van uw kind!talentontwikkeling Contact leerling-docent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Ontwikkeling van uw kind!talentontwikkeling Contact leerling-docent."— Transcript van de presentatie:

1 Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Ontwikkeling van uw kind!talentontwikkeling Contact leerling-docent is de basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

2 Tijd voor talentontwikkeling Richtinggevend Talent is richtinggevend voor een vervolgopleiding! Wij zorgen ervoor dat uw kind zich ontwikkelt en in aanraking komt met meerdere interesses. Betere aansluiting MBO, minder opleidingswisselingen Talent Talent uit zich via: Hobby Interesse Passie Talentmiddag In leerjaar 1 en 2 besteden we hier twee uur in de week. Doel: Ervaren Ontdekken Voorbereiding leerjaar 3 + 4

3 Talent: meervoudig intelligentie Welk talent heb jij en hoe kom je hier achter?

4 Tijd voor talentontwikkeling leerjaar1 en 2 Sport De jonge ondernemer Theater (podiumkunst) Mens & Gezondheid Natuur Wetenschap & Techniek Creativiteit

5 Van talentontwikkeling naar beroepsoriëntatie Talentontwikkeling in leerjaar 1 en 2 Kiezen wat bij je past; 7 talenten Oriëntatie op interesses + talent Op Stadion, Zuidwest + buiten 2 uren per week 4 periodes van 9 weken Voorbereiding op leerjaar 3 + 4 Keuze vakkenpakket en praktijk oriëntatie Beroepsoriëntatie in leerjaar 3 en 4 Kiezen wat bij je past Brede oriëntatie in sectoren Op Stadion, Zuidwest + buiten 4 uren per week 4 periodes van 9 weken Voorbereiding op vervolgopleiding Keuze van vervolgopleiding

6 Tijd voor beroepsoriëntatie in leerjaar 3 + 4 Sector techniek Sector zorg en welzijn Sector economie Sector landbouw/ groen

7 Mogelijkheden in leerjaar 3+4 Oriënteren 6 theorievakken Praktijkvak Oriënteren Ontdekken. verdieping in je passie Creatief Sport Theater Oriënteren + Verdiepen 7 theorievakken Praktijkvak Oriënteren Ontdekken Wie ben ik? Wat wil ik? Wat heb ik nodig?

8 Brede beroepsoriëntatie: het praktijkvak Dienstverlening & Producten (D&P) keuzedeel (voorbeelden) (leerlingen maken 4 keuzes) Robotica Podiumkunst Geüniformeerde dienstverlening Ondernemen Gastheerschap Dagbesteding Procestechniek Motorsystemen 3d vormgeving en realisatie Groene vormgeving en styling profieldeel (alle leerlingen) Organiseer een activiteit Maak een multimediaal product

9

10 Talentencampus Plaats: fysiek rondom het Stadion Project: netwerk dat verder reikt in Oss Wat: Leer-werkomgeving Wie: Onderwijs; Het Hooghuis, ROC de Leijgraaf Ondernemers, (sport)organisaties Overheid; Gemeente Oss Ossenaar Doel: verbinding onderwijs-bedrijfsleven=beter oriënteren Een mooie kans voor alle belanghebbenden!

11 Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is de basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede organisatie. Goede resultaten. Prettige schooltijd.

12 Contact leerling - docent Basis is relatie leerling - docent. Mentor is de spil. - contact leerling en ouders - voor volgen van prestaties - eerste aanspreekpunt - loopbaanoriëntatie (LOB) Klassikale lessen in lokaal en Open Leer Centrum (OLC). Voorbereiden op de huidige en toekomstige maatschappij.

13

14

15 Goed ingerichte Open Leer Centra

16 Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is de basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede organisatie. Goede resultaten. Prettige schooltijd.

17 Onderwijs in balans Snel veranderende samenleving vraagt andere vaardigheden. Heeft andere eisen. Vraagt ook andere manier van omgaan met kennis. Relatie docent-leerling is leidend. ICT is daarbij ondersteunend, niet leidend.

18 Juiste balans in onderwijstijd Tijd voor ontwikkeling van talent Vraag: Wie ben ik? Vraag: WIE BEN IK? Tijd voor beroepsoriëntatie van talent Vraag: WAT WIL IK (WORDEN)? Tijd voor beroepsoriëntatie van talent Tijd voor kennisondersteuning van talent vraag: WAT KAN IK (WORDEN)? WAT HEB IK DAARVOOR NODIG?

19 Juiste balans in onderwijstijd Tijd voor ontwikkeling van talent Het volgen van een talentklas.talentklas Het verkennen van andere talenten. Tijd voor beroepsoriëntatie van talent Waar past mijn talent bij of wat vind ik leuk. Waar kan ik mijn talent inzetten in de beroepswereld. Tijd voor kennisondersteuning van talent Tijd voor algemene kennis en vaardigheden. Tijd voor de kerndoelen van de basisvorming.

20 Juiste balans in het onderwijs Theorie en praktijk Traditioneel en modern Binnen en buiten school Het begrip 21 e eeuwse vaardigheden?

21

22 Onderzoek onder leerlingen Leerlingen zien de veranderingen, willen alles graag leren, maar in de juiste mix: juiste balans Zij willen theorie, kennisoverdracht van vakdocent met computer, ondersteund door docent praktijk in vaklokaal en echt bedrijf. Dus kennis, talententijd en een beroepsgericht programma

23 Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is de basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

24 Begeleiding en aandacht rekenen en taallessen studiebegeleiding mentor Remedial teaching mentorles Team onderwijs en expertise zorgcoördinator leerling coördinatoren vakdocenten teamleider decanen pestcoördinator vertrouwenspersonen leerlingen vaklessen

25 Team onderwijs en expertise Samen met mentor. Begeleiding vindt plaats vanuit de klas enkelvoudige problematiek (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie) sociaal emotionele problematiek (faalangst en sociale vaardigheid) leerproblemen (concentratie, taal, rekenen) (mentorprogramma, rt rekenen en taal)

26 Studie en huiswerkbegeleiding Voor leerlingen die een steuntje nodig hebben bij: Plannen leren leren agenda beheren huiswerk maken vak begeleiding Dit gebeurt buiten de gewone lessen om, minimaal twee momenten per week.

27

28 Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is de basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

29 Resultaten Slagingspercentages van de afgelopen drie jaren: - 2012 – 2013 : 94% - 2013 – 2014 : 94% - 2014 – 2015 : 99% Tevredenheidsonderzoek onder: - Ouders: 7,1 - Leerlingen: 6,8 - Veiligheid: 8,4 Succesvol bij vervolgopleidingen Zie www.scholenopdekaart.nl

30

31 Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is de basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

32 Goede organisatie Leerlingen hebben goede en goedgevulde roosters. Lesduur van 50 minuten. Lesuitval wordt intern opgevangen en in uiterste geval een tussenuur. Onder- en bovenbouw pauzes gescheiden. Kleinschalig georganiseerd. Duidelijke regels en afspraken Goede faciliteiten

33 Heerlijke gezonde broodjes in de gezonde school

34 Even bijkletsen in de pauze

35 Kluisjes voor de leerlingen

36 Ouderbijdrage en schoolboeken Alle leerlingen hebben gratis schoolboeken Er is een ‘vrijwillige’ ouderbijdrage voor: - activiteiten: introductie, sport e.d. - extra faciliteiten bij de lessen Kosten: - gym shirt, rekenmachine, tekenset. - excursie en reizen Leerjaar 1 en 2: rond de 140 euro Leerjaar 3 en 4: idem + werkweek of buitenlandse reis

37 Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is de basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

38 Buitenschoolse activiteiten Ieder leerjaar heeft een eigen mix aan activiteiten: - excursies, feestjes, sportdagen, kennismakingsactiviteiten Leerjaar 3 en 4: werkweek en buitenlandse reis. Jaarlijks actie gekoppeld aan goed doel.

39 Lief en leed Feesten, we vieren het leven Troosten, we staan stil bij ongeluk en dood Mentorles Gedenkhoek Helpen van kwetsbaren, helpen van gezonde vrijwilligers is betekenisvol: Maatschappelijke stage Goede doelen

40

41 Samenvattend Locatie Stadion is een school met vmbo-t onderwijs met de focus op het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Een overstap naar havo blijft ook mogelijk. Leerlingen met een vmbo-t advies of een vmbo-k advies met 2 e advies vmbo-t kunnen zich aanmelden op Stadion

42 Samenvattend (2) Zorgt voor een goede aansluiting op het MBO met minder wisselingen in opleidingen. Staat voor onderwijs in balans, is gericht op kansen De begeleiding start vanuit de eigen groep waarbij de mentor een belangrijke spilfiguur is Heeft een goede organisatie, mooie resultaten en een prettige sfeer Stadion heeft voor vmbo-t leerlingen de mogelijkheid voor extra praktijkin de sport, theater en creatieve richting.

43 Vervolgactiviteiten 9 dec. 14 jan. 22 febr. proeflessen, (aanmelden via onze website) 2 maart 2016 open middag en avond 9 en 10 maart 2016 aanmelding 1 juni kennismaking nieuwe brugklassers

44 Aanmelding 9 en 10 maart is er een gezamenlijk aanmelding van de scholen in Oss. Criterium; voor leerlingen met een theoretisch of theoretisch-kader advies Toelatingscommissie beoordeelt iedere aanmelding apart. Leerlingen krijgen na aanmelding een screening (voor hen die dit nog niet hebben gedaan). Alle aangemelde en geschikte leerlingen die 1 e voorkeur hebben voor Stadion, worden geplaatst.

45 Vragen? Waar bevinden zich de talentklassen? - Begane grond: de jonge ondernemer - 1 e verdieping: theater, sport - 2 e verdieping: wetenschap & techniek, creativiteit, natuur - 3 e verdieping: mens & gezondheid, creativiteit

46 Bedankt voor uw aandacht! Namens het team van locatie Stadion


Download ppt "Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Ontwikkeling van uw kind!talentontwikkeling Contact leerling-docent."

Verwante presentaties


Ads door Google