De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOEKOMST AFVALBEHEER DOE HET SAMEN ! DELFT 11 JUNI 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOEKOMST AFVALBEHEER DOE HET SAMEN ! DELFT 11 JUNI 2013."— Transcript van de presentatie:

1 TOEKOMST AFVALBEHEER DOE HET SAMEN ! DELFT 11 JUNI 2013

2 Geert Steeghs Manager Overheidsdiensten SITA Nederland Introductie

3 ONZE FILOSOFIE DE CIRCULAIRE ECONOMIE LINEAIRE ECONOMIE

4 INHOUD  Ontwikkelingen / trends  Transitie: Van afval naar grondstof  Uitdagingen / kansen  Toekomst afvalbeheer  Samen bereiken we meer

5 UITDAGINGEN ?

6 ONTWIKKELINGEN &TRENDS & TRENDS

7 ONTWIKKELINGEN & TRENDS  De “afvalloze samenleving” : Stevige ambities m.b.t. hergebruik ( > 65 %)  “Transitie-agenda” : herwinning grondstoffen  Verpakkingen-akkoord VNG / Producenten / Rijksoverheid  Intensivering afvalscheiding / nieuwe inzamelsystemen  Eisen m.b.t. duurzaamheid en MVO (Social Return)  Klimaatbeleid / CO2 reductie

8 HUISHOUDELIJK RESTAFVAL SAMENSTELLING ComponentGemiddelde samenstelling % Verpakkingen % Gft-afval36 Papier/karton208,5 Luiers5,3 Kunststoffen1510 Glas4,74,5 Ferro3,42,5 Non-ferro1,10,76 Textiel4,1 KCA0,05 Overig11 Bron: Agentschap NL 2011 € €

9 TRENDBREUK (1) Vermindering van restafval vooral door betere scheiding van Gft-afval, papier en verpakkingsafval (plastic, glas, drankenkartons, blik) RESTAFVAL Huishoudelijk restafval (kg/inw)

10 TRENDBREUK (2) NEDERLAND vs VLAANDEREN Diftar Producentenverantwoordelijkheid SAMENWERKING: Intergemeentelijk Publiek-privaat

11 VAN AFVAL TRANSITIE: NAAR GRONDSTOF

12 VAN AFVALKOSTEN VAN AFVALKOSTEN Misvatting is dat veel afvalstromen bij vermarkting altijd een hogere financiële waarde vertegenwoordigen dan de kosten van inzameling zijn, waardoor er een netto opbrengst gegenereerd kan worden. Dit geldt momenteel eigenlijk alleen voor papier, textiel en metalen. NAAR GRONDSTOFWAARDE

13 KETENDEFICIT:KETENDEFICIT: Voor veel afvalstromen (bijv. plastic verpakkingsafval) geldt dat de kosten t.b.v. inzameling en recycling hoger zijn dan er aan opbrengsten gegenereerd kunnen worden. Deze stromen hebben daarom een zgn. “ketendeficit”. In het kader van financiering door producenten- verantwoordelijkheid kan dit ketendeficit worden bekostigd. TEKORT IN DE KETEN KETENDEFICIT

14 EN KANSEN UITDAGINGEN

15 POSITIE (benchmark) POSITIE (benchmark) Bron: CBS 2011 Kg / inw / jaar

16 AFVALSTOFFENHEFFING 2012 AFVALSTOFFENHEFFING 2012 Bovengemiddelde heffingen

17 AFVALBEHEERSKOSTEN AFVALBEHEERSKOSTEN W W L L R R M M D D P P POTENTIEEL

18 TOEKOMST

19  Hoge hergebruiksdoelstellingen ( > 65%)  Financiële prikkels  beloning en/of sanctionering (diftar)  Meer producentenverantwoordelijkheid (kosten van burger naar consument)  Brengen én halen  Bron- en nascheiding  Nieuwe inzamelsystemen: “Omgekeerd inzamelen”  Partnerships in de keten:  Intergemeentelijke samenwerking  Publiek en privaat TOEKOMST HH-AFVAL TOEKOMST HH-AFVAL

20 ALS REGISSEUR GEMEENTEN

21 GEMEENTEN ALS REGISSEUR GEMEENTEN ALS REGISSEUR  Service / kwaliteit  Duurzaamheid  Kostenbeheersing PLUS:  Zekerheid van continuïteit  Social return  Flexibiliteit  Governance / transparantie  Prestatiemanagement : Prijs/prestatie d.m.v. samenwerking (publiek/privaat) Gebruik van elkaars expertise, marktkennis, innovatiekracht AFVALDRIEHOEK : de basis voor beleid

22 SAMENWERKING IN DE KETEN SAMENWERKING IN DE KETEN Productie Inzet secundaire grondstoffen Recycling / eindverwerking Bewerking / sortering Overslag / transport Inzameling / beheer Voorlichting / communicatie Beleid / regie PRIVAAT PUBLIEK

23 SAMEN BEREIKEN WE MEER

24 REFERENTIE

25 Margreet van Gastel Wethouder Ruimte, Milieu en Grondzaken Gemeente Arnhem REFERENTIE REFERENTIE “Als gemeente zijn we klant bij SITA en ik moet zeggen dat het me heeft verrast hoe medewerkers meedenken en hoe groot de maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming als geheel is. Als bestuurder is het prettig te ervaren dat SITA zich enorm inzet voor afvalscheiding en een schone gemeente. Ik heb dat overigens ook persoonlijk en aan den lijve mogen ervaren toen ik een dag mee mocht op de vuilniswagen. Ik heb zo’n respect gekregen voor de mannen en vrouwen op de wagen! Wat een werk en wat een motivatie!”

26 Erik Posthumus Adviseur Beheer, Cluster Openbare Ruimte Gemeente Arnhem “Samen met SITA hebben wij plannen ontwikkeld om binnen enkele jaren de nationale doelstellingen voor hergebruik van huishoudelijk afval te realiseren. Op dit moment zijn wij samen bezig met de implementatie van het zogenoemde omgekeerd afval inzamelen. Door de intensieve samenwerking met SITA hebben we de afvalbeheerskosten de laatste jaren steeds verder weten te verlagen”. REFERENTIE (2) REFERENTIE (2)

27 “Making the planet sustainable is the best job on earth” Bedankt voor uw aandacht Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "TOEKOMST AFVALBEHEER DOE HET SAMEN ! DELFT 11 JUNI 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google