De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Restafval, haal eruit wat er in zit ! Voortgangsrapportage huishoudelijk afval 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Restafval, haal eruit wat er in zit ! Voortgangsrapportage huishoudelijk afval 2006."— Transcript van de presentatie:

1 restafval, haal eruit wat er in zit ! Voortgangsrapportage huishoudelijk afval 2006

2 Wie wij zijn: Ryan Palmen, wethouder Simpelveld Pieter Reus, vertegenwoordiger Werkgroep HHA 2006 Provincie Limburg

3 Ontwikkelingen in de grondstoffenmarkt Afval krijgt positieve waarde als grondstof / hulpstof  Azië vraagt om oudpapier, metalen, kunststoffen, etc.  Hoge aardolieprijs maakt “groene” energie rendabel  Snoeihout voor opwekking elektriciteit en warmte door houtstook  GFT-afval voor opwekking gas door vergisting met compostering  Restafval voor opwekking elektriciteit en warmte door verbranding

4 Ontwikkelingen in de grondstoffenmarkt Afval krijgt positieve waarde als secundaire grondstof Bron: Fost-Plus en ASL 1999 2003 2007 -€ 200 -€ 100 € 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € 700 € 800 dranken kartons restafval staal aluminium PET HDPE glas papier opbrengst per 1.000 kg

5 Uitdaging in de afvalmarkt biologische keten minerale keten inzamelmiddelen (opslag) logistiek (voortransport) logistiek (natransport) 2009 t/m 2013: €10 miljoen besparing hout + GFT-afval inzameling gekweekt product energie + grondstof overslag energie + compost afgedankt product inzameling gemaakt product energie + grondstof overslag energie + grondstof

6 Situatie Limburg Groei hoeveelheid huishoudelijk afval gestabiliseerd bron: CBS 80 100 120 140 160 180 199519961997199819992000200120022003200420052006 indexjaar 1995 = BBP Nederland kg/inw afval Nederland kg/inw afval Limburg

7 Situatie Limburg Hoeveelheid huishoudelijk restafval gestabiliseerd bron: CBS

8 Verschillen tussen èn binnen inzamelsystemen restafval onbekend: % bedrijven % nulaanbod % tuinen % “achter- buurten” % tarieven etcetera Situatie Limburg 80100120140160180200220240260280300 gezinsgrootte (13) dure zak (3) gewicht duobak (10) gewicht minicont. (3) volume (2) volume/gezinsgr. (2) volume/frequentie (6) 14 x gratis+vol/freq (8) kg/inw minste gemiddeld meeste restafval

9 Situatie Limburg 19 9 1 1 1 40 25 17 6 10 21 € - € 5,00 € 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 € 45,00 restafvalGFT-afvaloudpapierglasverpak- kingen grof restafval Bandbreedte directe kosten per huishouden van inzameling bron: gemiddelde kosten inzameling 11 Limburgse gemeenten minibenchmark 2006 minste meeste 625 kg restafval per huishouden 362 kg per hh 0 59 kg per hh 57 kg per hh grof restafval: ophaalroute tractie personeel milieustraat kringloopbedrijf √ ? 1

10 Situatie Limburg bron: gemiddelde directe kosten inzameling en verwerking 11 Limburgse gemeenten minibenchmark 2006 GFT-afval 27% restafval 51% €10 €17 inz. €18 verw. (25%) €40 inzameling €64 verwerking (70%) verpakkingen en papier 22% Restafval geeft de hoogste kosten gewichtsprocenten directe kosten per huishouden

11 Kansen voor Limburg Restafval in kg/inw per Limburgse regio bron: www.lokalestatistieken.be Parkstad Noord-Limburg Midden-Limburg Westelijke Mijnstreek Maastricht & Mergelland Belgisch Limburg 125 150 175 200 225 250 275 300 325 1997199819992000200120022003200420052006 kg per inwoner

12 Kansen voor Limburg kg per inwoner Gemeenten zonder Diftar hebben het meeste restafval en minste afvalscheiding 350 300 250 200 150 100 50 0 100 150 Brunssum Heerlen Landgraaf Maastricht Kerkrade Roermond Sittard-Geleen Venlo Weert 8885 95 116 104 228231 265 306 264 168 305 226 178 949093 113 glas, textiel en oudpapier restafval gem. 243 108 127 gem. 170 Gemeenten overig Niet-Diftar Gemeenten overig Diftar

13 Situatie Limburg Belangrijke bevindingen uit Burgerenquête Afval Limburg 2006: mensen willen meer / minder afval scheiden wanneer: meerminder minder rommel / stank65%1% indien afval vaak genoeg wordt opgehaald64%9% indien (voor gescheiden afval) in totaal minder betalen63%4% indien afval wordt hergebruikt62%1% indien alles wordt opgehaald62%11% betere info gebruik afval40%1% betere info scheidingsregels40%1% indien dichter bij milieuperron40%2%

14 Kansen voor Limburg Sorteeranalyses restafval wijzen uit: 90% is vermijdbaar 2006: 287 kg/inw restafval in NL ≈ 25 kg/inw “overig” overig = 1% elektr.app. 3% hout 3% steenachtig 2% REST Bron: SenterNovem GFT-afval 34% papier 25% kunststoffen 20% glas 4% ferro 3% non-ferro 3% textiel 4% KCA 0,1% overig 9%

15 Restafval, haal eruit wat er in zit ! Volgens het CBS heeft Limburg 450 kg/inw afval  Dat betekent voor de afvalinzameling per persoon: GFT papier rest Volgens SenterNovem is er feitelijk 25 kg/inw restafval  Deze uitgangsgedachte geeft het volgende beeld per persoon: GFT papier verpakkingen rest bronmateriaal: soortelijke gewichten van Infomil

16 Restafval, haal eruit wat er in zit ! GFT papier verpakkingen rest Volgens CBS is de opbouw van huishoudens in Limburg: 1 persoon32,3% 2 personen35,8% 3 personen13,6% 4 personen13,6% 5 of meer personen 4,6%

17 STELLINGEN De interactieve discussie

18 Restafval, haal eruit wat er in zit ! Stelling  Afval is afval en burgers zijn burgers  Scoren lukt niet als je staat te verdedigen  Er is een wereld te winnen (milieu, comfort, kosten) GEMEENTEN MOETEN OVER HUN VOOROORDELEN DURVEN TE STAPPEN

19 Restafval, haal eruit wat er in zit ! Stelling: 80% van beleid en regelgeving komt uit Europa Verschillen met België zijn opvallend en uitdagend Afvalbedrijvigheid is een internationale markt GEMEENTEN MOETEN OVER HUN (PROVINCIE)GRENZEN DURVEN TE STAPPEN EN SAMENWERKING MET DE BUREN ZOEKEN

20 Restafval, haal eruit wat er in zit ! Stelling:  Grote verschillen in scheiding van burgers  Grote verschillen in comfort voor burgers  Grote verschillen in kosten voor burgers INZICHT & UNIFORMEREN IN SCHEIDING, COMFORT & KOSTEN IS GEEN BEDREIGING MAAR KANS !

21 Restafval, haal eruit wat er in zit ! Stelling:  De burger wil meer comfort, beter milieu en lagere kosten  Huidig beleid is gebaseerd op storten en verbranden  Huidige afvalketen is daarmee gedateerd AFVALBELEID MOET WORDEN HERVORMD OMDAT HET CONDITIONEERT EN INNOVATIE BLOKKEERT


Download ppt "Restafval, haal eruit wat er in zit ! Voortgangsrapportage huishoudelijk afval 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google