De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verpakkingen vanaf 2006 1. Besluit verpakkingen en papier/karton 2.Producentenverantwoordelijkheid 3.Taakstellingen uit het Besluit 4.Knelpunten bij de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verpakkingen vanaf 2006 1. Besluit verpakkingen en papier/karton 2.Producentenverantwoordelijkheid 3.Taakstellingen uit het Besluit 4.Knelpunten bij de."— Transcript van de presentatie:

1 Verpakkingen vanaf 2006 1. Besluit verpakkingen en papier/karton 2.Producentenverantwoordelijkheid 3.Taakstellingen uit het Besluit 4.Knelpunten bij de implementatie 5. Hoeveelheden verpakkingen en samenstelling restafval 6. Hoe verder ? Herman Huisman Uitvoering Afvalbeheer

2 Uitvoering Afvalbeheer Besluit beheer verpakkingen en papier en karton introduceert Producentenverantwoordelijkheid P/I’s dragen zorg voor bereiken hergebruikpercentages verpakkingsafval in zowel huishoudelijk als bedrijfsafval P/i’s nemen de kosten over van gescheiden inzameling en nascheiding verpakkingsafval uit huishoudens P/I’s nemen maatregelen ter bevordering van preventie van verpakkingen en verpakkingsafval P/I’s nemen maatregelen bij het ontwerp van verpakkingen die de nuttige toepassing van verpakkingsafval bevorderen P/I’s nemen maatregelen om het ontstaan van zwerfafval tegen te gaan

3 Uitvoering Afvalbeheer Inzameling verpakkingsafval De producent hoeft geen 100 % maar 70 % nuttige toepassing te halen (niet gespecificeerd voor huishoudelijk en bedrijfsafval) Ook elders in Europa geen verantwoordelijkheid voor restafval Organisatie en financiering van inzameling, herverwerking en verwijdering van restafval voorzover uitgaand boven de percentages waarvoor producent verantwoordelijk is, blijft taak gemeenten Overleg producenten/importeurs en inzamelaars, dus ook gemeenten is een zaak van partijen, waarvoor de kaders vastliggen in het Besluit Afvalstoffenheffing is zaak van gemeenten

4 Uitvoering Afvalbeheer Producentenverantwoordelijkheid (1) 1.Producent en importeur (verpakker, vuller en importeur van verpakte producten) (p/i) is individueel verantwoordelijk. Collectieve uitvoering ligt net als in convenant en elders in Europa (groene punt systemen) voor de hand 2.Inmiddels ca. 2500 mededelingen ingediend, waarvan groot deel collectieve organisaties voor B2B. 3.Nedvang is “voortzetting” SVM-Pact en voert nu de onderhandelingen met de VNG (over de vergoedingen en eigendom) 4.Door versplintering aan P/I zijde wordt het lastiger voor Nedvang de (kunststof)taakstellingen te halen; 5.Ook belangentegenstellingen aan gemeentelijke zijde: gemeente als uitvoerder versus gemeenten als vertegenwoordiger van consument/burger 6.Moet gemeente eigenaar blijven van gescheiden ingezamelde verpakkingen of een vergoeding krijgen voor verrichtte diensten?

5 Uitvoering Afvalbeheer Producentenverantwoordelijkheid (2) 1.Artikel 5 over Papier/karton niet zijnde verpakkingen is niet in werking! Dus daarover zijn aparte afspraken nodig. 2.Er is geen verplichte meermaligheid meer 3.Er zijn geen aparte verplichtingen t.a.v. inzameling en herverwerking van drankenkartons. 4.Het is niet verplicht ferro en non-ferro van elkaar te scheiden 5.Gescheiden inzameling van glas, papier/karton, metalen en kunststof (niet zijnde drankverpakkingen) is niet verplicht 6.Gescheiden inzameling van kunststof dranken verpakkingen is wel verplicht 7.Preventiemaatregelen zijn verplicht (artikel 3)

6 Uitvoering Afvalbeheer Enkele karakteristieken van groene punt systeem in D, B en F In D inzameling onder regie van producenten, in B en F is de regie in handen van gemeenten OPK en glas wordt overal apart ingezameld (evenals in NL) In D worden alle overige consumentenverpakkingen apart ingezameld (gele zak), in B een mengsel van kunststof flessen/flacons+ metalen+drankenkartons (PMD) en in F een mengsel van kunststof flessen/flacons & metalen verpakkingen. In D en B krijgen gemeenten inzamelvergoeding, in F een inzamelsubsidie van groene punt organisatie (Eco-emballage). In B en F worden groene punt organisaties gecontroleerd door speciale commissie, in D niet (DSD is een N.V.)

7 Uitvoering Afvalbeheer Overzicht groene punt tarieven in D, B en F voor P/I’s Verpakking/materiaalTarieven in cent/kg DBF* Glas7,62,80,36 Papier/karton18,01,7712,21 Metaal (Fe)28,02,832,26 Metaal (Al)75,613,774,35 PET flessen135,026,0817,78 HDPE135,026,0817,78 Kunststof (overige)135,037,09 Composiet104,537,09 Drankenkartons77,525,61 Overige10,240,8012,21 * exclusief € 0,11 per verpakking

8 Uitvoering Afvalbeheer Taakstellingen Besluit Haalbare taakstellingen Inzameling houten verpakkingen (Business to Business, B2B) toereikend Inzameling en terugwinning metalen verpakkingen toereikend (via nascheiding uit de AVI-slak) Inzameling grote kunststof drankenverpakkingen d.m.v. statiegeld/retourpremie gevolgd door recycling of hervulling waarschijnlijk ook toereikend

9 Uitvoering Afvalbeheer Taakstellingen Besluit Knelpunten bij glas, papier/karton en kunststof Resultaat 2004 Taakstelling 2006  Grote kunststof drankenverpakkingen >90% hergebruik (?)> 95% recycling Kleine kunststof drankenverpakkingen 0% recycling > 55% recycling Overige kunststof verpakkingen 19% recycling 38% nuttige toepassing > 27% recycling > 45% nuttige toepassing Glasverpakking76% recycling> 90% recycling Papier/kartonverpakking70% recycling> 75% recycling

10 Uitvoering Afvalbeheer Ontwikkeling samenstelling huishoudelijk restafval

11 Uitvoering Afvalbeheer Taakstellingen Besluit Noodzakelijke acties Optimalisatie huidige inzameling glas Optimalisatie huidige inzameling papier/karton Optimalisatie recycling ‘overige’ kunststof verpakkingen Nieuw opzetten: gescheiden inzameling kleine kunststof drankenverpakkingen

12 Uitvoering Afvalbeheer Taakstellingen Besluit Oplossingsrichtingen voor kunststoffen verpakkingen 1.Statiegeld op kleine kunststof drankenverpakkingen 2.Landelijke inzameling kleine kunststof drankenverpakkingen en flacons 3.Uitbreiding B2B-inzameling kunststof verpakkingsafval 4.Uitbreiding/optimalisatie nascheiding gericht op recycling (Vagron, Omrin, Essent-Wijster) 5.Combinatiemogelijkheden

13 Uitvoering Afvalbeheer Conclusies 1.De producent heeft voortouw bij voorstellen voor inzameling en financiering verpakkingsafval 2.Het gaat om 70 % en niet om 100 % inzameling en nuttige toepassing 3.Zwerfafval wordt door partijen erkend als een gezamenlijk probleem dat een brede integrale aanpak behoeft. 4.Partijen hebben op hoog niveau afgesproken dat er medio juni een oplossing moet zijn voor de zwerfafvalproblematiek

14 Uitvoering Afvalbeheer Dank voor uw aandacht!

15 Uitvoering Afvalbeheer Zwerfafval (1) Vertrekpunt afspraken in convenant verpakkingen III Doelstellingen uit convenant III zijn niet gehaald De grote nadruk op voorlichting heeft onvoldoende gewerkt Producent is mede verantwoordelijk voor zwerfafval en moet dus meebetalen om het probleem op te lossen Statiegeld lost maar klein deel op van het zwerfafvalprobleem

16 Uitvoering Afvalbeheer Zwerfafval (2) Gesprekken Staatssecretaris en voorzitters VNG en VNO/NCW Brede benadering van zwerfafval nodig: –Plaatsen in context van maatschappelijk ongewenst gedrag –Preventie vraagt gedragsverandering, maar er moet ook worden gehandhaafd en opgeruimd –Zwerfafval bestaat uit heel veel componenten en roept even veel ergernis op als hondendrollen, onkruid en andere rommel Brede erkenning van probleem, maatschappelijk draagvlak voor brede, integrale aanpak, partijen willen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen.

17 Uitvoering Afvalbeheer Zwerfafval (3) Vòòr 20 juni 2006: –Alle mogelijke maatregelen voor preventie, handhaving en opruimen op een rijtje met kosten, baten, effectiviteit etc. –Per partij logisch pakket maatregelen vaststellen –Afspraken over financiering van die pakketten –Concept-akkoord / actieplan Daarnaast: Uitwerking juridische kaders aanpak zwerfafval Vaststellen systeem voor monitoring, vaststellen streefwaarden, kostenbepaling en kostentoedeling

18 Uitvoering Afvalbeheer Hoeveelheden verpakkingen en OPK in Huishoudelijk afval in 2004

19 Uitvoering Afvalbeheer Samenstelling huishoudelijk restafval 2005


Download ppt "Verpakkingen vanaf 2006 1. Besluit verpakkingen en papier/karton 2.Producentenverantwoordelijkheid 3.Taakstellingen uit het Besluit 4.Knelpunten bij de."

Verwante presentaties


Ads door Google