De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Schagen voorstel inzamelscenario’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Schagen voorstel inzamelscenario’s"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Schagen voorstel inzamelscenario’s

2 Aanleiding Milieudoelstelling materiaalhergebruik: - 65% in % in (percentage materiaalhergebruik 2013 van Schagen 57%) Nog veel waardevolle grondstoffen in het restafval (gemiddeld 50% voor Schagen) M.i.v. 1 januari 2015 afvalstoffenbelasting op te verbranden restafval (€ 13,-- per ton)

3 Gemiddelde volume-verdeling samenstelling restafval per inw/per jr gemeente Schagen

4 Uitgangspunten voor inzamelscenario’s
Bereiken van een hoger milieurendement door verhoging inzameling waardevolle grondstoffen (leidt tot afname van restafval) Zo groot mogelijk draagvlak bewoners (door bijvoorbeeld klankbordgroepen/bewonersbijeenkomsten) en gerichte communicatie Zo groot mogelijk draagvlak verenigingen die papier inzamelen

5 Overzicht huidige inzameling 4 hoofdstromen laagbouw
→ 1x per 2 weken via minicontainers → 1x per 4 weken via plastic zakken → 1x per 4 weken via verenigingen

6 Analyse hoofdstroom GFT (inzamelresultaten)
In 2013 een lichte daling waarneembaar in de inzamelresultaten, maar deze liggen wel boven het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten (+16%)

7 Analyse hoofdstroom GFT (sorteeranalyse)
In het restafval bevindt zich nog 51 kg/inw gft. Dit is minder dan het gemiddelde, maar betekent nog altijd een ruim potentieel gft (71% bronscheiding – 29% in het restafval)

8 Analyse hoofdstroom papier (inzamelresultaten)
Vanaf 2009 een licht dalende trend in de inzamelresultaten waarneembaar, door crisis en verdere digitalisering. De resultaten liggen onder die van het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten (-14%)

9 Analyse hoofdstroom papier (sorteeranalyse)
In het restafval een vergelijkbare hoeveelheid papier tov van het gemiddelde (24 kg/inw)

10 Analyse hoofdstroom kunststof verpakkingen (inzamelresultaten)
Vanaf 2011 een redelijke gelijke tred in de inzamelresultaten. De resultaten liggen alleen 50% lager dan die van vergelijkbare gemeenten.

11 Analyse hoofdstroom kunststof verpakkingen (sorteeranalyse)
In het restafval zit nog 14 kg/inw aan kunststof verpakkingen (25% bronscheiding – 75% in het restafval)

12 Analyse hoofdstroom restafval
Vanaf 2010 een licht dalende trend in de ingezamelde kilo’s, maar wel meer restafval dan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten (+25%)

13 Mogelijke inzamelscenario’s (1 t/m 3)
In hele gemeente: verenigingen HVC

14 Mogelijke inzamelscenario’s (4 t/m 6)
In de woonkernen: In de rest van de gemeente:

15 Inzamelscenario 1 In de hele gemeente:
Lichte stijging inzamelkosten door aanbieden meer gescheiden afvalstromen. Wel lagere inzamelkosten restafval door frequentie 1x per 4 weken, maar niet toereikend voor gelijk blijvende inzamelkosten Stijging kosten inzamelmiddelen door aanschaf minicontainers voor kunststof verpakkingen/drankenkartons en papier Daling verwerkingskosten door reductie restafval Stijging percentage materiaalhergebruik van 57% naar 61% Te verwachte besparing van 2% ten opzichte van huidige kosten

16 Inzamelscenario 2 In de hele gemeente:
Lichte daling inzamelkosten door inzamelen minicontainer papier door HVC en frequentie restafval naar1x per 4 weken. Voldoende om stijging kosten voor meer aanbieden gescheiden afvalstromen op te vangen Stijging kosten inzamelmiddelen door aanschaf minicontainers voor kunststof verpakkingen/ drankenkartons en papier Daling verwerkingskosten door reductie restafval Stijging percentage materiaalhergebruik van 57% naar 61% Te verwachte besparing van 5% ten opzichte van huidige kosten

17 Inzamelscenario 3 In de hele gemeente:
Lichte stijging inzamelkosten door aanbieden meer gescheiden afvalstromen. Wel lagere inzamelkosten restafval door frequentie 1x per 4 weken, maar niet toereikend voor gelijkblijvende inzamelkosten Stijging kosten inzamelmiddelen door aanschaf minicontainers voor kunststof verpakkingen/drankenkartons Daling verwerkingskosten door reductie restafval Stijging percentage materiaalhergebruik van 57% naar 58,8% Te verwachte besparing van 1% ten opzichte van huidige kosten

18 Inzamelscenario 4 In de woonkernen: In de rest van de gemeente:
Lichte stijging inzamelkosten door aanbieden meer gescheiden afvalstromen. Wel lagere inzamelkosten restafval door frequentie 1x per 4 weken en via verzamelcontainers, maar niet toereikend voor gelijkblijvende inzamelkosten Stijging kosten inzamelmiddelen door aanschaf minicontainers voor kunststof verpakkingen/drankenkartons en papier. Daling verwerkingskosten door reductie restafval Stijging percentage materiaalhergebruik van 57% naar 61,4% Te verwachte besparing van 5% ten opzichte van huidige kosten

19 Inzamelscenario 5 In de woonkernen: In de rest van de gemeente:
Lichte daling inzamelkosten door inzamelen minicontainer papier door HVC en frequentie restafval naar1x per 4 weken. Voldoende om stijging kosten voor meer aanbieden gescheiden afvalstromen op te vangen Stijging kosten inzamelmiddelen door aanschaf minicontainers voor kunststof verpakkingen/drankenkartons en papier. Daling verwerkingskosten door reductie restafval Stijging percentage materiaalhergebruik van 57% naar 61,4% Te verwachte besparing van 8% ten opzichte van huidige kosten

20 Inzamelscenario 6 In de woonkernen: In de rest van de gemeente:
Lichte stijging inzamelkosten door aanbieden meer gescheiden afvalstromen. Wel lagere inzamelkosten restafval door frequentie 1x per 4 weken en via verzamelcontainers, maar niet toereikend voor gelijkblijvende inzamelkosten Stijging kosten inzamelmiddelen door aanschaf minicontainers voor kunststof verpakkingen/drankenkartons. Daling verwerkingskosten door reductie restafval Stijging percentage materiaalhergebruik van 57% naar 59,3% Te verwachte besparing van 3% ten opzichte van huidige kosten


Download ppt "Gemeente Schagen voorstel inzamelscenario’s"

Verwante presentaties


Ads door Google