De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst GLB Briefing EU Staf 12 mei 2010. Briefing Status quo GLB budget Tijdpad Hervormingskader Issues (EC, EP, Raad, stakeholders)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst GLB Briefing EU Staf 12 mei 2010. Briefing Status quo GLB budget Tijdpad Hervormingskader Issues (EC, EP, Raad, stakeholders)"— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst GLB Briefing EU Staf 12 mei 2010

2 Briefing Status quo GLB budget Tijdpad Hervormingskader Issues (EC, EP, Raad, stakeholders)

3

4 Relatief belang GLB in EU uitgaven

5

6

7 Tijdpad mei/juni 2010: informele Landbouwraad juni 2010: resultaten HLG Dairy (concurrentiekracht agrofood sector) juli 2010: EP stemming rapport Lyon over toekomst GLB zomer 2010: Budget Review EU meerjarenbegroting zomer 2010: EC conferentie input publieke consultatie najaar 2010: EC Mededeling toekomst GLB + Impact Assessment najaar 2010: voorstel verordening landbouwkwaliteitsbeleid zomer 2011: wetgevingsvoorstellen toekomst GLB (inclusief wetgevingsvoorstel LFA’s) 2012: besluitvorming EU-begroting 2014 – 2020 2012: besluitvorming nieuw GLB 2014 - 2020

8 Hervormingskader (1) Discussie over geld - LS moeilijk genoeg om huidig Europees budget te vullen - Budget Review komt voorafgaand aan Mededeling GLB (maar is nog ‘leeg’) - er moet nog herverdeling komen tussen oude en nieuwe lidstaten - grote verschillen ontvangers directe betalingen versus POP / SF geld EU 2020 strategie - meer EC sturing op minder geld - meer aandacht sociale/milieu/innovatie aspecten in nationale strategieen Richtinggevende Health Check afspraken (ontkoppeling, nieuwe marktinstrumenten, flatter rate, maar modulatie / art. 68??) LFA discussie - 2010 impact assessment + criteria (belangrijk voor vermaatschappelijking maar haalbaar?) - 2011 wetgevingsvoorstel: 1e of 2e pijler? Beleidstrajecten: o.a. landbouwkwaliteit, vereenvoudiging (BR), concurrentiekracht Klimaatdiscussie: apart DG Klimaat en ambitieus ENVI (relevant voor oa Cross Compliance discussie)

9 Hervormingskader (2) Algemeen politiek klimaat WTO onderhandelingen Mercosur onderhandelingen US Farm Bill 2012 (wel of niet status quo?) Voedselzekerheidsdiscussie / voedselprijzen OESO denkrichtingen en berekeningen

10 EC traject Intern proces: - diverse werkgroepen (bv. over public goods) - budgetoefeningen (bv. flat rate) - onderzoeken (bv. impact GLB op habitats) - politieke discussies in college: bv. Mercosur onderhandelingen Extern proces: publieke consultatie tot juni, conferentie juli 2 politieke drivers: klimaatverandering + eco crisis -> druk op boereninkomen 2 principiele keuzes op termijn: - directe steun alleen op publieke goederen - OF herverdeling van inkomen en dan basis public good support in 1e pijler en meer targeted public goods 2e pijler

11 EP traject Co-decisie op GLB + alle uitgaven Rapport Lyon: - 5 bouwstenen financieel - public goods Rapporten LFA’s (Dorfmann), landbouw-klimaat (Le Foll), concurrentiekracht landbouw (Bovee): plenair aangenomen vorige week Hoorzittingen (zoals vandaag)

12 Raadstraject Frans, Tsjechisch, Spaans Voorzitterschap: input met conclusies 2010: Belgie, 2011: Hongarije + Polen, 2012: Denemarken, Cyprus Consensus lijkt te ontstaan (bv. Kopenhagen conferentie) op: - behoud 2 pijlers - behoud basispremie - belang overgangsperiode - noodzaak modernisering marktinstrumenten - noodzaak vangnet Verdeeldheid m.b.t. totaalbudget, herverdeling budgetten, 1e / 2e pijler grondslagen, al dan niet cofinanciering NB: NL trekt uit prijssteun 5%, marktsteun 5%, 2e pijler 0,5% Inzet via Houtskoolschets (3 doelen, versterking concurrentiekracht, mij. Waardevolle gebieden en groen/blauwe diensten), input consultatie (bv. www.netwerkplatteland.nl) en toezeggingenwww.netwerkplatteland.nl

13 Stakeholders Koepelorganisaties bv. Copa Cogeca, CEJA Consortia NGO’s (WWF, Birdlife etc) Specifieke insteken: bv. EUREAU Denktanks / adviesorganen (IEEP bv)

14 Kernvragen discussie Legitimiteit GLB (met name in 2e pijler maatregelen): strijd met andere fondsen als Onderzoek (2020 strategie) Basispremie behouden ja of nee en zo ja tot wanneer? Naast overgang van historisch naar flat rate ook diverse duurzaamheids- en maatschappelijke toeslagen en zo ja, hoe en wanneer? Public goods berekening, WTO conformiteit, targeting en distributiemechanismen? Objectieve criteria plattelandssteun? Hoe houd je het simpel (directe steun = simpeler maar keuzemenu a la 2e pijler is flexibeler) Vangnet? Uitgebreid of beperken tot verzekeringsmechanismen? Modulatie en artikel 68 achtige maatregelen na 2014 nog nodig (correctiemechanismen)? NB: 1. niet te onderschatten neveneffecten van wijzigingen: grondprijzen, de ‘Rabobanken’, ketenpartijen etc. 2. te onderscheiden steun voor grond- versus niet grondgebonden landbouw (naast directe steun ook veel steun via andere marktmaatregelen en bv. 1e as POP: tuinbouw, veehouderijen, diervriendelijke stallen).

15 Moties/Toezeggingen AO Landbouw- en Visserijraad op 9 december 2009 De Kamer zal in april 2010 een brief ontvangen over de uitwerking van artikel 45 en 68. Vanwege de demissionaire status van het kabinet neem ik hier nu geen besluit over. AO Health check van 10 juni 2009 De minister zal voor eind 2009 aan de Kamer een argumentatie sturen over de bovengrens van de uitbetaling van subsidies aan grote bedrijven. Ik zal u hier binnenkort over berichten. AO Landbouw- en Visserijraad 26 november 2008 De minister zal een afschrift van de brief aan de POP-participanten over de financiering van akkerranden aan de Kamer sturen. Afgedaan met brief van 27 april 2009 (TK 28 625, nr. 67)


Download ppt "Toekomst GLB Briefing EU Staf 12 mei 2010. Briefing Status quo GLB budget Tijdpad Hervormingskader Issues (EC, EP, Raad, stakeholders)"

Verwante presentaties


Ads door Google