De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten (2008) Stand van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten (2008) Stand van."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten (2008) Stand van zaken 2010 Door: Tjerk Halbertsma (VGP) 9 juli 2010

2 EU-Gezondheidsraad 3019e zitting, 8 juni 2010 Leesbaarheid: lettergrootte als criterium behouden Verantwoordelijkheidsverdeling in de keten van levensmiddelenbedrijven: verdeelde standpunten. NL acht het huidige kader van Verordening 178/2002 voldoende

3 EP-plenaire stemming (122 amendementen op het voorstel van de Commissie) 14-17 juni 2010 Prominente, verplichte etikettering van levensmiddelen (‘Front of pack’: vetten, verz.vetzuren, suikers, zout en energie) Rood licht voor het ‘stoplichtensysteem’ Land van herkomst op het etiket van al het vlees (dus niet alleen rundvlees), gevogelte en zuivel en andere producten die uit één ingrediënt bestaan. Afhankelijk van een effectbeoordeling ook voor vlees, gevogelte en vis in verwerkte voedingsmiddelen

4 EP-plenaire stemming 14-17 juni 2010 Vlees: vermelden van de landen waar het dier geboren, opgegroeid en geslacht is Voedingswaardeprofielen worden niet geschrapt uit de bestaande EU-gezondheidsclaimswetgeving Uitzonderingen: geen etiketteringsplicht van niet- voorverpakt eten zoals vlees bij de slager (ambachtelijke sector). Vrijstelling voor alcoholhoudende dranken (maar niet voor ‘alcoholpops’)

5 EP-plenaire stemming 14-17 juni 2010 Twee termijnen voor inwerkingtreding: 3 jaar en 5 jaar voor bedrijven van minder dan 100 werknemers en een omzet minder dan € 5 miljoen

6 Trojka voorzitterschap van de Europese Raad Spanje (januari-juni 2010) België (juli-december 2010) Hongarije (januari-juni 2011)

7 Aandachtspunten NL juli-december 2010 Aandacht voor gezond voedingspatroon consument Aandacht voor innovatie Aandacht voor beperken administratieve lasten Eén gezondheidslogo (via claimsverordening) ?

8 Nederlandse standpunten in vogelvlucht Vermelden van natrium of zout?: NL kiest voor zout (verplichte vermelding) Wel of niet vermelden van vezels?: NL heeft in de raadswerkgroep geen steun kunnen vinden om vezels te vermelden. Het EP wil dit wel Wel of niet vermelden van cholesterol?: NL is tegen Wel of niet vermelden van transvetten?: NL is tegen Huidige volgorde in de van de lijst van nutriënten loslaten?: NL is thans akkoord GDA: NL verzet zich niet maar ziet wel beperkingen voor consument (te ingewikkeld)

9 Nederlandse standpunten in vogelvlucht Herkomstetikettering: NL is geen voorstander voor verplichte herkomstetikettering (misleiding moet echter voorkomen worden) Verantwoordelijkheid voor de informatie op het etiket: NL is van mening dat iedere schakel in de keten haar eigen verantwoordelijkheid moet nemen conform de vereisten vanuit de Algemene Levensmiddelenwetgeving Voedingswaardedeclaratie (welke nutriënten verplicht vermelden): NL kiest voor een beperkte afgewogen set van nutriënten die relevant zijn voor het dagelijks voedingspatroon van de consument.

10 Nederlandse standpunten in vogelvlucht Leesbaarheid: NL zet in op één minimale lettergrootte (1 mm) als enige vaste criterium Hoe vermelden minimale houdbaarheid?: NL zet in op THT (ten minste houdbaar tot) en TGT (ten minste te gebruiken tot) Uitzondering voor alcoholische dranken?: NL kiest voor uitzondering voor alles boven de 1,2 % Uitzonderingen toepassingsgebied verordening: NL steunt het voorstel om locale feesten en liefdadigheidsacties uit te zonderen

11 Nederlandse standpunten in vogelvlucht Uitdrukking per 100gr./100ml. Of per portie?: NL is voorstander van het verplichte uitdrukkingsvorm van 100gr./100ml. en een vrijwillige, additionele uitdrukkingsvorm met portie Al dan niet opstellen van eisen bij vermelden van vrijwillige informatie? Leesbaarheid en het voorkomen van misleiding van de consument zijn de belangrijke criteria van NL

12


Download ppt "Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten (2008) Stand van."

Verwante presentaties


Ads door Google