De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel."— Transcript van de presentatie:

1 Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel

2 Politiek Systeem het geheel van betrekkingen, waardoor opvattingen, verlangens en eisen van individuen, groepen en instellingen in bindende beslissingen worden omgezet. Vereenvoudigd systeem: Invoer [input] wensen en eisen omzetting [conversie] bedenken van en discussiëren over mogelijke oplossingen Uitvoer [output] besluiten terugkoppeling [feedback] effect en reacties Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel

3 Politieke actoren  hoofdstuk 6 Omgevingsfactoren = reikwijdte. – interne factoren (NL) economisch groei? cultureel normen/waarden? geografisch infrastructuur? technologisch mogelijkheden? sociaal maatschappelijke klassen/groepen? demografisch bevolkingssamenstelling? – externe factoren (mondiaal) internationale organisaties internationale verdragen internationale ontwikkelingen Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel

4 Easton – uitgebreider – model = hulpmiddel vereenvoudigen werkelijkheid onderdelen onderscheiden oorzaak-gevolg zichtbaar maken Fase Actoren Inhoud InvoerUitvoerOmzetting Poortwachters burgers pressiegroepen massamedia pol. partijen pressiegroepen massamedia pol. partijen ambtenaren adviesorganen regering en parlement ministers ambtenaren eisen wensen behoeften agendavorming beleidsvoorbereiding beleidsbepaling besluiten wetten maatregelen Terugkoppeling OMGEVINGSFACTOREN Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel

5 (te) sterk vereenvoudigd botsing belangen en ideeën? – politieke machtsverhoudingen en electorale overwegingen gericht op maatregelen – inhoudelijke politieke discussie is onderbelicht Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel

6 Peter Bachrach en Morton S. Baratz Welke problemen komen we tegen? Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel eisen, wensen en verlangens Barrière 1Barrière 2Barrière 3Barrière 4 politieke wensen en verlangens politieke agenda- punten besluiten wetten en maatregelen (H)ERKENNEN VAN PROBLEMEN AFWEGENBESLUITVORMING UITVOERING

7 Meer actoren om rekening mee te houden: – Adviesorganen v/d staat: * Raad van State * Sociaal-Economische Raad * Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid – Adviesraden: * Onderwijsraden * College voor Zorgverzekeraars – Planbureaus * Centraal Planbureau * Sociaal en Cultureel Planbureau – Externe adviesbureaus Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel

8 Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel


Download ppt "Politieke Besluitvorming 5.1 Politiek Systeem 5.2 Omgevingsfactoren 5.3 Systeemmodel Easton 5.4 Kanttekeningen Easton (VWO) 5.5 Barrièremodel."

Verwante presentaties


Ads door Google