De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preventie en Openbare gezondheidszorg. Preventie en openbare gezondheidszorg Voorkomen is beter dan genezen 4,3% zorgbudget i.t.t. 90% in sector cure.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preventie en Openbare gezondheidszorg. Preventie en openbare gezondheidszorg Voorkomen is beter dan genezen 4,3% zorgbudget i.t.t. 90% in sector cure."— Transcript van de presentatie:

1 Preventie en Openbare gezondheidszorg

2 Preventie en openbare gezondheidszorg Voorkomen is beter dan genezen 4,3% zorgbudget i.t.t. 90% in sector cure en care Veel maatregelen buiten de gezondheidszorg ( riolering, drinkwatervoorziening,luchtkwaliteit, verkeersveiligheid)

3 Preventie buiten gezondheidszorg Arbeidsinspectie (ARBO) Voedsel en Waren Autoriteit ( VWA) (voedselveiligheid) Buiten gezondheidszorg ( 10 miljard aan maatregelen, 2003)

4 Preventie en openbare gezondheidszorg Preventie (in de gezondheidszorg) Openbare gezondheidszorg ( publieke tak tegenover particuliere individueel gerichte gezondheidszorg) Richt zich op bevolking als geheel, bepaalde groepen

5 Preventie in de gezondheidszorg Preventie in stadium van aandoening: Primaire preventie (voorkoming) Secundaire preventie (vroegtijdig stadium opsporen) Tertiare preventie (voorkomen/beperken gevolgen)

6 Primaire preventie Doelgroep: gezonde mensen Persoonsgericht ( medisch: vaccinaties) Collectief gericht ( gedragsverandering) GVO Gedragsfactoren: veel bewegen, weinig roken, drinken,drugs etc

7 Flankerend beleid Duurder maken Verbieden Strafbaar stellen Productinformatie Wet en regelgeving: autogordels Fietspaden Maatregelen buiten de gezondheidszorg

8 Secundaire Preventie Systematisch opsporen van afwijkingen (vroegtijdige herkenning, voor klachten) Bevolkingsonderzoek ( tbc, borstkanker, uitstrijkje etc)

9 Tertiare preventie Vergrijzing ( stijging aantal chronische ziekten) Voorkoming van ziekteverergering Complicaties Zorg gericht: opheffen tekorten reduceren compenseren

10 Programmatische preventie Specifieke doelgroep ( bereiken doelgroep, streefcijfers) Rijksvaccinatieprogramma

11 Ongevraagde zorg Geen reden om te vragen Eisen aan motivatie Effecten niet altijd aantoonbaar Individu/samenleving Economie ( ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid) neveneffecten

12 Uitvoering preventie Nationale en lokale overheid ‘ In ons aller belang’ Overheidstaak ( beleid,organisatie en financiering) Ook rol, huisartsen, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg)

13 Gemeentelijke overheid Wettelijk verantwoordelijk uitvoering GGD: jeugdgezondheidszorg infectieziektebestrijding technische hygiënezorg ( verspreiding voorkomen, lijst instellingen met verhoogd risico)

14 Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid WCPV GGD werkt samen met: KNCV ( tbc) RIVM ( Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Centrum Infectieziekten Centrum bevolkingsonderzoek Centrum Jeugdgezondheid Landelijk Centrum Medische Milieukunde

15 WCPV GGD samenwerking Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) ( richtlijnen voor mileugerelateerde gezondheidsproblemen: smog, geurhinder, geluidsnormen) Onderdeel RIVM: Centrum gezond leven ( gezondheidsbevordering)

16 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Kenmerken doelgroep: Ontbreken actieve medewerking Niet door betrokkene gesignaleerde hulpbehoeften Vangnet en advisering Niet in aanmerking voor reguliere hulpverlening

17 Preventie in Geestelijke Gezondheidszorg Richten op 2 doelgroepen: 1.Mensen met verhoogd risico 2.Mensen met een (onbehandeld ) psychisch probleem Individuele zorg preventie: Zorgverzekeringswet Collectieve preventie: WMO

18 Verhoogd risico Kinderen ouders met psychische storing/verslaving Mantelzorgers Mensen met depressieve klachten Samenwerking met instelling voor verslavingszorg

19 Preventie in de curatieve zorg Ziekenhuizen: ziekenhuisinfecties decubites antibiotica resistentie ( MRSA) Huisartsen: cholesterol bloeddrukmeting griepprik ( programmatisch)

20 Preventie in de curatieve zorg Tandarts / Verloskundige periodieke controle Diëtisten /Mondhygiënisten voorlichting/screening

21 Arbeids- en bedrijfsgezondheidszorg ARBO-wet RIE ( risico inventarisatie en evaluatie) Interne- externe arbeidsgeneeskundigen Bedrijfsgeneeskundig spreekuur

22 Gezondheidsbevorderende instituten ( GBi’s) Centrum GBW (gezondheidsbevordering op de werkplek) NIGZ (Nationaal Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie)

23 GBi’s Leefstijl STIVORO Voedingscentrum Trimbos instituut NISB RNG ( Rutgers Niso groep) Consument en Veiligheid NIGZ

24 Bevordert gezondheidszorg in het algemeen (preventiemateriaal,methodieken) NIZW ( Welzijn) splitsing in 2006 Nederlands jeugdinstituut Vilans ( ouderen) Movisie ( huiselijk en sexueel geweld, mantelzorg, vrijwilligerswerk) Kennisinstituten ( onderzoek etc)

25 Organisaties advies,ontwikeling en onderzoek Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) Raad voor gezondheids onderzoek (RGO) College van Zorgverzekeringen ( CvZ) ( overgeheveld naar RIVM) Preventie uit AWNZ naar Rijksbegroting

26 Openbare gezondheidszorg Preventie maakt deel uit van cure, care en GGZ Publieke gezondheidszorg: Infectieziekten Jeugdgezondheidzorg Gezondheidsbevordering Gezondheidsbescherming Bevolkingsonderzoek

27 Taken gemeenten Vangnetzorg en bemoeizorg Verdeling van voorzieningen en aanspraken WMO ( voorheen ook WVG) Indicatieorgaan Forensische geneeskunde

28 Patholoog anatoom ( NFI) Lijkschouw Euthanasiemelding Geweldsmisdrijven Afname lichaamseigen materiaal Arrestanten zorg

29 Ambulance zorg CPA RAV ( regionale ambulance voorzieningen) 24 Wet Ambulancezorg ( zorgvezerkeraars grotere rol) MMT ( medisch mobiel team) SHE Keten: (SMH)

30 Nationaal en lokaal gezondheidsbeleid Gezondheid zorg van overheid Openbare gezondheidszorg: Landelijk nivo ( veiligheidsriem auto) Landelijk en lokaal ( overgewicht, rampen epidemieën) Lokaal ( dak en thuislozen)

31 Nationale preventie nota Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2006 kiezen voor gezondheid Speerpunten: roken, overgewicht, diabetus, alcoholgebruik Gemeenten beleidsmaker: GGD levert analyse

32 Samenwerking preventie en curatie Partijen kunnen elkaar niet dwingen Overleg en onderhandeling Intersectoraal beleid:samenwerking ruimtelijke ordening, openbare orde en veiligheid, economie, sociale zaken en onderwijs Integraal beleid

33 3 rollen overheid Beleidsmaker Beleidsuitvoerder Regisseur ( lokale gezondheidszorgbeleid)

34

35


Download ppt "Preventie en Openbare gezondheidszorg. Preventie en openbare gezondheidszorg Voorkomen is beter dan genezen 4,3% zorgbudget i.t.t. 90% in sector cure."

Verwante presentaties


Ads door Google