De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspraakmoment Beleids- en beheerscyclus Dinsdag 25 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspraakmoment Beleids- en beheerscyclus Dinsdag 25 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Inspraakmoment Beleids- en beheerscyclus Dinsdag 25 juni 2013

2 Omgevingsanalyse BBC - Meerjarenplanning Toelichting door burgemeester Tinne Rombouts

3 Verloop van de avond Toelichting door schepen Jef Vissers

4 Programma Eerste bespreking in themagroepen (50 min) Doorschuiven gespreksleiders Tweede bespreking in themagroepen (40 min) Afsluitende receptie

5 Themagroepen Voorstelling doelstellingen Groepsdiscussie Uit uw mening door  post-its met zijn/haar idee

6 Afsluitende receptie Hapje en drankje 5 themaborden staan in de receptieruimte Beoordeel de ideeën van anderen  Kleef ‘vind-ik-leuk’ – stickers

7 Alvast bedankt voor uw actieve inbreng

8 INSPRAAKMOMENT BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 25 JUNI 2013 THEMA I ORGANISATIE EN COMMUNICATIE

9 Brieven aan het schepen- college: jaarlijks zo’n 5.500 Aantal jobstudenten: gemiddeld 80 (gemeente + OCMW) Bezoekers archief: erg schommelend tussen 100 en +200 personen Aantal inwoners: nog steeds stijgend! Uitbetaalde premies (2011): - zorgverstrekkers: 268 - sociaal-pedagogische toelage: 46

10 Verkoop huisvuilzakken aan het onthaal: zo’n 5.000 rollen Afgeleverde vergunningen: gemiddeld 200 Uitgaven Info’zine: 11 magazines per jaar Abonnementen wekelijkse nieuwsbrief: stijgend (+/- 1200) Contactdagen nieuwe inwoners: 2 per jaar Drukwerk voor derden: 900 à 1.000 opdrachten per jaar

11 Doelstelling 1 Het stads(bestuur) en OCMW-(bestuur) van Hoogstraten beogen een professionele organisatie te zijn, waarbij medewerkers en bestuur op een gemotiveerde wijze focussen op een performante dienstverlening voor de inwoners en bezoekers van Hoogstraten. Om deze taakstelling efficiënt vorm te geven wordt o.a. de samenwerking versterkt tussen de lokale openbare besturen onderling, met de hogere overheden, met de inwoners en voor specialisaties met derde partners.

12 communicatie administratieve vereenvoudiging klantgerichtheid behulpzaamheid samen informatie

13

14 Bouwen aan een beter Hoogstraten is een opdracht van iedereen. Het stadsbestuur kan niet alles en kan het niet alleen. Zoals de inwoners iets mogen verwachten van het stadsbestuur, doet het stadsbestuur ook een beroep op iedereen die in Hoogstraten woont. De inwoners van Hoogstraten worden dan ook actief betrokken via verschillende participatietrajecten bij het opmaken van de beleidskeuzes. Door o.a. deze betrokkenheid en het geven van vertrouwen, worden inwoners van Hoogstraten gestimuleerd om ook mee verantwoordelijkheid op te nemen in de uitbouw van dit gemeentelijk beleid en een beter Hoogstraten. Doelstelling 2

15 burgerzin respect voor elkaar inspraak betrokkenheid vertrouwen

16 INSPRAAKMOMENT BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 25 JUNI 2013 THEMA 2 WOONKERNONTWIKKELING, LEEF- & WERKOMGEVING

17 Omgevingsanalyse: bevolkingsevolutie Bevolkingsgroei Evolutie van het aantal huishoudens Vergrijzing / verjonging Vreemdelingen / anderstalige inwoners

18 Omgevingsanalyse: huisvesting Huren en kopen Sociale woonruimte Woonvormen voor specifieke doelgroepen

19 Omgevingsanalyse: bebouwde omgeving Scholen Parkings Horeca Wonen Diensten Handel Groene ruimtes Wegen.........

20 Omgevingsanalyse: open ruimte Bestemmingen

21 Omgevingsanalyse: duurzaamheid Wooncomfort Energiebehoeften Afval

22 Omgevingsanalyse: werken Economische aantrekkingskracht Kinderopvang Ondersteunende rol

23 BBC – doelstellingen Thema 2 : woonkernontwikkeling, leef- & werkomgeving Leefbaarheid Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen Ontplooiing professionele activiteiten Schaarse ruimte – optimale invulling functies Bewustmaking rationeel energie- en waterverbruik Landelijk groen / Aangepaste ontmoetingsruimtes Optimale werkzaamheidsgraad

24 INSPRAAKMOMENT BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 25 JUNI 2013 THEMA VEILIGHEID EN MOBILITEIT

25 Voorstelling Marc Snels, korpschef politiezone Noorderkempen Jan Van Hemeldonck, commandant brandweer Hoogstraten Judith Schrijvers, duurzaamheidsambtenaar de stad Hoogstraten Harry Vanderhenst, coördinator afdeling grondgebiedszaken stad Hoogstraten Voorstelling van de deelnemers vanuit de adviesraden

26 Methodiek opbouw beleidvisie: EXTERNE OMGEVINGSANALYSE INTERNE OMGEVINGSANALYSE DOELSTELLINGEN ACTIES

27 Methodiek opbouw beleidvisie: EXTERNE OMGEVINGSANALYSE INTERNE OMGEVINGSANALYSE DOELSTELLINGEN ACTIES

28 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE STIJGING BEVOLKINGSAANTALLEN - VERSTEDELIJKING

29 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE STIJGING BEVOLKINGSAANTALLEN - GEZINNEN

30 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE VERGRIJZING VAN DE BEVOLKING

31 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE BEVOLKINGSSAMENSTELLING 01.01.2012: 5.014 vreemdelingen op 20.330 inwoners. = 247vreemdelingen per 1000 inwoners 76% of 188/1000 personen zijn Nederlanders 24% of 59/1000 van andere nationaliteit BEVOLKING WORDT MOBIELER 20002001200220032004200520062007200820092010 Personen wagens 8.3618.5168.6318.7548.9009.0119.1629.3409.6049.83210.118 totale bevolking 17.75117.87018.03618.20118.44518.51218.58218.90519.19319.57819.754 wagens/ 1000inw. 471477479481483487493494500502512 BETAALBARE ALTERNATIEVE VERVOERSVORMEN?

32 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE INDIVIDUALISERING MENSEN DENKEN MEER VANUIT EN VOOR ZICHZELF: - minder kandidaten voor vrijwilligerswerk - sociale netwerken vervagen: verenigingsleven - gemeenten en OCMW’s worden meer aangesproken - prestaties moeten automatisch geld opbrengen

33 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE VERKEERSINTENSITEITEN CENTRUM HOOGSTRATEN/MINDERHOUT IN PAE VERKEER OP VRIJHEID RICHTING RIJKEVORSELVERKEER OP VRIJHEID RICHTING MINDERHOUT personenauto-equivalent = een abstractie van het verkeer als betreft het enkel een intensiteit van personenvoertuigen op basis van een aantal metingen, omgerekend naar een verkeersimpact op een piekuur

34 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE VERKEERSONGEVALLEN Ongevallen20072008200920102011 Stoffelijk159145136142144 Licht8255726257 Zwaar10157913 Dodelijk41114 TOTAAL255216 214218

35 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE AANTAL VERKEERSONGEVALLEN 2008-2012

36 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE SNELHEIDSCONTROLES IN HOOGSTRATEN Snelheidscontroles 2008-2012 aantal controles gecontroleerde voertuigen aantal overtredingen procent overtreding 2008425144 84056033,87% 2009501192 10980624,20% 2010420178 71069303,88% 2011413183 61448212,63% 2012363180 32149882,77% Aantal gecontroleerde voertuigen HoogstratenMerksplasRijkevorselTOTAAL 2008767672986838205144 480 2009834815839650232192 109 2010770814472956900178 710 2011955303716950915183 614 2012774374160561279180 321

37 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE SNELHEIDSOVERTREDINGEN

38 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE DIEFSTALLEN EN POGINGEN TOT DIEFSTAL

39

40 Aanrijtijden brandweer

41 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE VASTSTELLINGEN PROBLEMEN MET: - DOORGAAND VERKEER IN DORPSKERNEN HOOGSTRATEN EN MINDERHOUT(VEILIGHEID) - BEREIKBAARHEID DEELDORPEN MEERLE EN MEERSEL-DREEF EN WORTEL - GEPASTE VERKEERSONTSLUITING VOOR DE ECONOMIE (MIJDEN DOORGAAND VRACHTVERKEER, GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING, GEZONDHEID,...) - ALGEMENE OVERLAST VAN HET GEMOTORISEERD VERKEER (LEEFBAARHEID)

42 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE VASTSTELLINGEN TOENAME GEVANGENISCAPACITEIT van 1 150 in 2004 naar 1 850 gevangenen in 2013 gevangenissen: Wortel, Merksplas, Hoogstraten en Tilburg POLITIE ERVAART TOENAME CRIMINALITEIT: woninginbraak weekendoverlast fietsdiefstallen drugs

43 Methodiek opbouw beleidvisie: EXTERNE OMGEVINGSANALYSE INTERNE OMGEVINGSANALYSE DOELSTELLINGEN ACTIES

44 INTERNE OMGEVINGSANALYSE VASTSTELLINGEN TOENAME WERKDRUK / PERSONEELSTEKORT: meer taken/verantwoordelijkheden naar gemeente, zonder extra middelen/personeel inspecteurs, vrijwilligers BW, gespecialiseerd personeel,... NOOD AAN AANGEPASTE BEHUIZING locatie, oppervlakte, ruimte,... NOOD AAN: betere interne communicatie, visievorming, geïntegreerd werken

45 INTERNE OMGEVINGSANALYSE VASTSTELLINGEN VOOR POLITIE EN BRANDWEER problemen met aanrijtijden (vooral brandweer/ambulance) tendens naar centraliseren ( gerechtelijk, arrondissementeel, provinciaal, gewestelijk...)

46 DUURZAAMHEID zich een werkwijze aanmeten die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987)

47 INTERNE OMGEVINGSANALYSE DUURZAAMHEID EN MOBILITEIT huidige vorm van mobiliteit is niet langer houdbaar - luchtkwaliteit - gezondheid kinderen/ouderen - klimaatveranderingen -... Milieu & gezondheid Sociaal - toegankelijkheid / vergrijzing - toegankelijkheid - druk op woonkernen -... Financieel - bereikbaarheid bedrijven - prijzen aan de pomp -Kosten infrastructuur --...

48 Duurzame mobiliteit is : voor iedereen ! Voor jou, maar ook voor je kinderen, je grootouders of je blinde buurman leefbaar! Een minimale invloed van het verkeer op onze leefomgeving geeft ons ademruimte slim! We denken na over elke verplaatsing. Is ze nodig? Kan het efficiënter? betaalbaar! De prijs is haalbaar voor iedereen. Voor jou, voor je kinderen en voor de maatschappij. veilig! Kennis, nieuwe technologie en regels zorgen voor een betrouwbare verkeerssituatie.

49 Methodiek opbouw beleidvisie: EXTERNE OMGEVINGSANALYSE INTERNE OMGEVINGSANALYSE DOELSTELLINGEN ACTIES

50 19 DOELSTELLINGEN vastgelegd door het schepencollege Voor veiligheid en mobiliteit DOELSTELLING 8 De veiligheid en het veiligheidsgevoel wordt verhoogd, dit zowel in het verkeer als in het dagelijks leven

51 Methodiek opbouw beleidvisie: EXTERNE OMGEVINGSANALYSE INTERNE OMGEVINGSANALYSE DOELSTELLINGEN ACTIES

52 OPDRACHT VAN DE AVOND De veiligheid en het veiligheidsgevoel wordt verhoogd, dit zowel in het verkeer als in het dagelijks leven 1.Vastleggen PRIORITEITEN op het vlak van de veiligheid & mobiliteit gezamenlijk brainstormen over acties 2. TOP 3 van acties op POST-IT blaadjes (vermelding 1, 2, 3) persoonlijke inbreng 3.VERZAMELEN en GROEPEREN van de post-its gezamenlijke bundeling van resultaten

53 OPDRACHT VAN DE AVOND De veiligheid en het veiligheidsgevoel wordt verhoogd, dit zowel in het verkeer als in het dagelijks leven 1.Vastleggen PRIORITEITEN op het vlak van de veiligheid & mobiliteit gezamenlijke brainstormen over acties 2. TOP 3 van acties op POST-IT blaadjes (vermelding 1, 2, 3) persoonlijke inbreng 3.VERZAMELEN en GROEPEREN van de post-its gezamenlijke bundeling van resultaten

54 VOORBEELDEN VAN ACTIES -Rekruteren vrijwillige brandweerlieden door verhoging vergoedingen voor prestaties -Aanrijtijden verbeteren door herlocatie van de brandweerkazerne -Verhoging veiligheid fietsers door aanleg fietspaden - Veiliger maken schoolomgeving door ouders aan te moedigen om de kinderen te brengen/halen met de fiets -Weren van doorrijdend vrachtverkeer in de dorpscentra door plaatsing ANPR-camera’s (= camera met nummerplaatherkenningssoftware) - Verhogen aanwezigheid wijkagenten door agenten voor deze taak exclusief belasten

55 FIETSDIEFSTAL DRUGS AANRIJTIJD POLITIE FIETSEN BRANDWEER AMBULANCE VERKEERSINTENSITEIT WANDELEN ALTERNATIEVEN? WONINGINBRAAK CRIMINALITEIT DORSPSKERN VREEMDELING WIJKAGENT VERKEERSSNELHEID VERKEERSONGEVAL VOETPAD FIETSPAD SNELHEIDSCONTROLE DORPSKERN VRACHTWAGEN AUTO FIETS VOETGANGER

56 OPDRACHT VAN DE AVOND De veiligheid en het veiligheidsgevoel wordt verhoogd, dit zowel in het verkeer als in het dagelijks leven 1.Vastleggen PRIORITEITEN op het vlak van de veiligheid & mobiliteit gezamenlijke brainstorm 2. TOP 3 van acties op POST-IT blaadjes (vermelding 1, 2, 3) persoonlijke inbreng 3.VERZAMELEN en GROEPEREN van de post-its gezamenlijke bundeling van resultaten

57 OPDRACHT VAN DE AVOND De veiligheid en het veiligheidsgevoel wordt verhoogd, dit zowel in het verkeer als in het dagelijks leven 1.Vastleggen PRIORITEITEN op het vlak van de veiligheid & mobiliteit gezamenlijke brainstorm 2. TOP 3 van acties op POST-IT blaadjes (vermelding 1, 2, 3) persoonlijke inbreng 3.VERZAMELEN en GROEPEREN van de post-its gezamenlijke bundeling van resultaten

58 EINDE

59 INSPRAAKMOMENT BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 25 JUNI 2013 THEMA 4: ZORG - GEZONDHEID & WELZIJN

60 Hoogstraten in cijfers Evolutie: Bevolkingsexpansie (1,10% / jaar) van 15.760 inw in 1990 naar 20.027 in 2010 huidig inwonersaantal: 20.701. Natuurlijke aangroei (= aantal geboorten - aantal overlijdens) gemiddeld + 85 per jaar Ca. 200 geboortes per jaar Ca. 115 overlijdens per jaar

61 FIGUUR: INWONERSAANTAL PER DEELGEMEENTE Hoogstraten in cijfers

62 Evolutie: Migratiesaldo + niet-Belgen stijgend aantal verhuizingen (2012: 1.122 in en 1.011 uit) Aantal huishoudens stijging van meer dan 50% op 20 jaar van 5100 (1990) naar 8100 (2013) Bevolking veroudert

63 FIGUUR: INDELING VAN DE BEVOLKING NAAR LEEFTIJD Hoogstraten in cijfers

64 Daling aantal huisartsen (18) + veroudering Huisartsenwachtpost (140 voor 200000 inw) Antennepost Jongeren Adviescentrum (JAC) en antennepost voor kinderen en jongeren van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Zelfstandige therapeuten en psychologen Drughulpverlening Gezondheid

65 Ondersteuning mantelzorgers zorgscore > 9 punten aantal aanvragen verdrievoudigd Mantelzorg Ondersteuning projecten Vlaamse gezondheidsdoelstellingen: voeding – beweging – kanker – geestelijke gezondheid – vaccinaties – middelengebruik – milieu Preventief gezondheidsbeleid

66 Maatschappelijkkwetsbaren Maatschappelijk kwetsbaren Leefloon - 163 rechthebbenden Schuldbemiddeling - ca 50 dossiers Opvang 23 kandidaat vluchtelingen Weinig illegalen die beroep doen op het OCMW

67 Toename aantal mensen met psychische problemen en een multi-problematiek Stijging geboortes in kansarme gezinnen Stijging energiearmoede Stijging (ex-) zelfstan digen in moeilijkheden Verdoken armoede Blinde vlekken

68 Thuiszorgondersteuning Thuisdiensten: poetsdienst, gezinszorg, maaltijden aan huis, klusdienst Huisbezoekenteam LDC ‘t Gebuurt in Hoogstraten - uitbreiding naar Meerle en Meer

69 DVC De Lommerd WZC Mobiliteitsproblemen - stijging gebruik MMC en Handicar Naar de toekomst toe nog meer vergrijzing en vereenzaming - bestaande initiatieven zijn te beperkt

70 Het reeds ingezette samenwerkingstraject tussen gemeente en OCMW dient verder uitgebouwd te worden. Een optimale benutting van de financiële en personele middelen, evenals de uitbouw van een performante dienstverlening voor de inwoners zijn hiervoor de uitgangspunten. Naast samenwerking gemeente/OCMW wordt samen actief gezocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden en/of uitbreidingen van samenwerkingsverbanden met externe partners om hun specifieke dienstverlening ook in Hoogstraten aan te bieden zodat de witte vlekken in het zorglandschap van Hoogstraten stapsgewijs weggewerkt kunnen worden. doelstellingen zorg - gezondheid & welzijn

71 We trachten de sociale cohesie binnen de Hoogstraatse gemeenschap te versterken en de inwoners te ondersteunen in hun welzijnsbeleving door in te zetten op een gericht doelgroepenbeleid, waarbij de diversiteit van onze samenleving in rekening wordt genomen. Door sensibiliserende acties en actief overleg met alle betrokken actoren wordt getracht de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor de inwoners van Hoogstraten te verbeteren. doelstellingen zorg - gezondheid & welzijn

72 kernwoorden doelstellingen z - g & w SAMENWERKINGSVERBANDEN DOELGROEPENBELEID DIVERSITEIT TOEGANKELIJKHEID VAN DE GEZONDHEIDSZORG PREVENTIE OVERLEG BLINDE VLEKKEN WELZIJNSBELEVING THUISZORG MAATSCHAPPELIJK KWETSBAREN

73 Welke hiaten/blinde vlekken ziet u op het gebied van gezondheidszorg? Welke initiatieven kunnen er opgezet worden om tegemoet te komen aan de vergrijzing en de vereenzaming ? Op welke groep maatschappelijk kwetsbaren moet volgens u meer ingezet worden? kernvragen doelstellingen z - g & w

74 INSPRAAKMOMENT BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 25 JUNI 2013 THEMA 5 ZELFONTPLOOIING

75 INHOUDSTAFEL 1.Omgevingsanalyse 2.Doelstellingen 3.Interactief gedeelte

76 1. Omgevingsanalyse

77 1. Bevolking Bevolkingsaantal stijgt Stijging in – en uitstroom Stijging individualisering  Minder samenhang, losser sociaal weefsel

78 2. Grondgebied Groot grondgebied met verschillende deeldorpen Verstedelijking en verdichting van Hoogstraten en Minderhout Rijk historisch patrimonium

79 3. Onderwijs Gemeentelijke en vrije basisscholen Gelijke ondersteuning Gemeentelijk deeltijds kunstenonderwijs – Fusie op LT tussen IKO en Academie voor Muziek en Woord

80 4. Vakantie - initiatieven Stekelbees (kinderopvang IBO) Grabbelpas – speelplein (gemeentelijk)

81 5. Verenigingen 400-tal erkende verenigingen Diverse gemeentelijke ondersteuning –Dienstverlening (oa: drukkerij, uitleendienst,...) –Financieel Subsidies Renteloze lening

82 6. Vrijetijdsinfrastructuur Gemeentelijk (speelpleintjes, Mosten, LDC, turnzalen,...) Verenigingen met eigen lokaal Parochiezalen en kerkelijke gebouwen Nood aan centrale, gemeentelijke infrastructuur (podiumzaal, repetitieruimte, tentoonstellingsruimte, skateplein, specifieke sportinfrastructuur,...)

83 7. Gemeentelijk aanbod Vormingsinitiatieven in oa bib, LDC, AC,... Diverse recreatieve en informatieve activiteiten zoals oa: LDC, grabbelpas, cultuurprijs, scholenveldloop, ciné Horizon, vat van ‘t Stad,... Themajaren: 800 jaar Hoogstraten, Hoogstraten Buitengewoon Charmant,...

84 8. Ontwikkelingssamenwerking Nood aan verbreding en verdieping Inzetten op capaciteitsopbouw ipv eenmalige financiële impulsen (vb: stedenband)

85 9. Stedelijk museum Beheert een omvangrijke kunst – en erfgoedcollectie 4 tentoonstellingen per jaar Vlaams kwaliteitslabel Ca. 10 000 bezoekers per jaar

86 10. Bibliotheek Uitleenpost in elk dorp Veel nadruk op digitalisering (DVD, I-pads,...) Aantal ontleningen van boeken blijft stabiel Organisatie uitbreidingsactiviteiten vb: lezingen, cursussen,...

87 11. De Mosten Gemeentelijk beheer met 2 partners - Concessie buitensport - Concessie horeca Aanbod: zwemmen, mini-golf, speeltuin, speelbos, ruiters, vissen,... In 2012 +/- 55 000 bezoekers

88 12. Lokaal Dienstencentrum Doelgroep: personen met een beginnende zorgvraag (oa: ouderen, werklozen, arbeidsongeschikten, (kans)armen,...) Aanbod: informatie, ontmoeting, recreatie, vorming en diensten zoals oa: kapsalon, bad, warme maaltijden,...

89 2. Doelstellingen

90 Vrijwilligers en verenigingen Gem. (logistieke) ondersteuning Aanvullend gem. vrijetijdsaanbod Jeugdcultuur Infrastructuur (cultuur, sport, jeugd, De Mosten,...) Mensen laten bewegen Kwaliteitsvol (kunst)onderwijs Levenslang leren Ontwikkelingssamenwerking

91 3. Interactief gedeelte


Download ppt "Inspraakmoment Beleids- en beheerscyclus Dinsdag 25 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google