De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Convenant Zandsuppleties en Natuur de context van het gepresenteerde onderzoek Gemma Ramaekers Petra Damsma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Convenant Zandsuppleties en Natuur de context van het gepresenteerde onderzoek Gemma Ramaekers Petra Damsma."— Transcript van de presentatie:

1 convenant Zandsuppleties en Natuur de context van het gepresenteerde onderzoek Gemma Ramaekers Petra Damsma

2 Rijkswaterstaat 2convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD inhoud Het kustbeleid en kustbeheer door RWS De ecologische vragen die daaruit volgen De gemaakte keuzes ten aanzien van het onderzoek

3 Kustlijnzorg Programmeren

4 Rijkswaterstaat 4convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD datum 2013 Operationeel doel Kustlijnzorg Handhaven basiskustlijn 1991 (wettelijke verplichting - 1996) Kustfundament laten meegroeien met zeespiegelstijging (2001)

5 Rijkswaterstaat 5convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Beleidsmatig doel Kustlijnzorg Duurzaam in stand houden van functies o.a.: –Veiligheid binnendijks –Veiligheid buitendijks –Recreatie –Drinkwatergebieden –Natuur Bovenstaande doelen worden bereikt door het beleid van “Dynamisch Handhaven” van de kustlijn.

6 Rijkswaterstaat 6convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD datum 2013 Kustlijnzorg – opdracht van de minister aan RWS ~ 55 M/jaar (incl. 1.4 M/jaar onderzoek) 48 Mm3/4 jaar Max 10% 70% 30% Verdeling strand- vs onderwatersuppletie Meestijgen met ZSS

7 Rijkswaterstaat 7convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD 1) Meten 2) Toetsen 3) Opstellen/Actualiseren programma 4) Consultatie 5) Vaststellen programma 6) Inkoop en vergunningen 7) Uitvoering en Monitoring (MEP) 8) Evaluatie Laagwaterlijn Hoogwaterlijn 1 2 5 Programmering kustlijnzorg 3 & 4

8 Rijkswaterstaat 8convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Uitvoering 2-jarige uitvoeringstermijn Afstemming definitieve invulling met stakeholders Publiekscommunicatie

9 Rijkswaterstaat 9convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Uitvoeringskader suppletieprogramma, Basiskustlijn Er is de komende jaren sprake van overschrijding van de basiskustlijn Er is sprake van structurele erosie Door structurele erosie komen functies in het geding die baat hebben bij een suppletie Suppletie is economisch efficiënt uit te voeren Strandsuppleties worden alleen geprogrammeerd indien vooroeversuppleties niet mogelijk zijn of onvoldoende effect hebben op de ontwikkeling van de kust

10 Rijkswaterstaat 10convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD BKL: Positie Basiskustlijn op 1 januari 1990 ( --- ). Gebasseerd op de trend van 1980 tot 1990 evt. met lokaal maatwerk (---). MKL ( ) : Positie Momentane Kustlijn Suppleties: Tijdelijke herstel van de kustlijn. Basiskustlijn Suppleties Tijd Kustlijn positie

11 Rijkswaterstaat 11convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Uitvoeringskader suppletieprogramma-Kustfundament Kustfundamentsuppleties: Vooroeversuppleties (i.v.m. €) zandvraag v/h kustsysteem indien mogelijk >> functies bedienen Verder: eenmalig  geen terugkerend (extra) onderhoud op de gekozen locaties.

12 Ecologische effecten en vragen

13 Rijkswaterstaat 13convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Ecologische vragen kustlijnzorg Effecten Convenant Ecologische vragen: –Ecosysteem –Brandingszone –Strand –Duinen –voedselweb

14 Rijkswaterstaat 14convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD ecologische effecten tijdens uitvoering suppletie 14 Schelpdieren bedolven onder de suppletie Verstoring van zee-eenden en zeehonden Deze effecten zijn te beperken door aanpassingen / voorwaarden in locatiekeuze en uitvoeringsmoment Bodemleven strand bedolven onder de suppletie Verstoring van broedvogels en strand- foerageerders

15 Rijkswaterstaat 15convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Ecologische effecten ná suppletie 15 Wel of juist niet doorstuivend zand beinvloedt de vegetatie Minder voedsel voor strand- fourageerders Minder voedsel voor schelpdiereters

16 Rijkswaterstaat 16convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Ecologie, natuurwetgeving en natuurorganisaties + = Veel onzekerheden over (lange termijn) effecten op natuur Noodzaak kustonderhoud Convenant : gericht onderzoek, aan gezamenlijk benoemde vragen.

17 Rijkswaterstaat 17convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD ecosysteem (hoe) is een vaste basiskustlijn te combineren met een dynamische kust? Zijn er grootschalige ontwikkelingen en trendbreuken irt start suppletiebeleid?

18 Rijkswaterstaat 18convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD brandingszone Effect op dynamiek, rol van brekerbanken Effect op soortsamenstelling Rekolonisatie, herhaling van suppleties Kinderkamerfunctie

19 Rijkswaterstaat 19convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Strand en duinen Effect van korrelgroottes Rekolonisatie, herhaaltijden van suppleties Dynamiek irt suppleties, bv effect van kleinschalige duinvorming vóór de zeereep

20 Rijkswaterstaat 20convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD voedselweb Doorwerking van de (directe en lange termijn) effecten op bodemdieren naar vogels en vissen

21 Uitgangspunten voor het onderzoek

22 Rijkswaterstaat 22convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Gemaakte keuzes Inhoudelijk Effecten van de huidige suppletiepraktijk Ecologie! (en bv geen morfologie) Toepasbaar resultaat voor kustlijnzorg Ameland Hersteltijd Vooroever Zandwinning in MEP Zandwinning

23 Rijkswaterstaat 23convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Keuze: Huidige suppletiepraktijk RWS kon onvoldoende aantonen dat de suppleties geen significant negatieve effecten hebben op N2000-gebieden. Geen `wat als…?’

24 Rijkswaterstaat 24convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Keuze: Ecologie! Het ecologisch onderzoek was een van de deelprojecten van het programma Beheer en Onderhoud Kust Serieuze aandacht voor ecologie Morfologische vragen in andere deelprojecten

25 Rijkswaterstaat 25convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Keuze: Toepasbaar Vanuit het programma kustlijnzorg kunnen we de uitvoering aanpassen op een aantal punten: –Hoe vaak suppleren we –Hoeveel suppleren we –Waar suppleren we kustdwars (strand, vooroever) –Waar suppleren we kustlangs (Ameland, Bloemendaal, Cadzand) Als onderzoeksresultaten kunnen worden doorvertaald naar deze aspecten, was dat een extra stimulans om ermee aan de slag te gaan Beleidsaanpassing nav onderzoeksresultaten is een mogelijkheid, maar niet primair doel.

26 Rijkswaterstaat 26convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Keuze: Ameland Convenant gesloten voorjaar 2009 Planning kustlijnzorg: 2010 suppletie Ameland Dit betrof een grote suppletie: `als je daar geen effect ziet …’ Dit is een locatie waar regelmatig wordt gesuppleerd

27 Rijkswaterstaat 27convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Keuze: hersteltijd Hersteltijd is te vertalen naar suppletiefrequentie - > toepasbaar Is door te vertalen naar cumulatie Meetbaar dmv monitoring

28 Rijkswaterstaat 28convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Keuze: focus op Vooroever 70 % van het suppletievolume wordt op de vooroever gesuppleerd Van de verschillende zones tussen land en zee is juist de zone waar we vooroeversuppleties doen relatief onbekend terrein.

29 Rijkswaterstaat 29convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Andere programma’s MEP Zandwinning Waddenzee Kustgenese II Monitoring Zandmotor MWTL …

30 Rijkswaterstaat 30convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD En dan nu… de onderzoeksresultaten!

31 Discussie Hoe kan RWS deze resultaten toepassen in haar suppletiepraktijk?

32 Rijkswaterstaat 32convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Rekening houden met de natuur Via Nb-wet: voorschriften voor suppleties in Nb-wet-vergunningen en beheerplannen. In het uitvoeringskader suppleties In I en M – beleid: Basiskustlijn, beleidslijnen

33 Rijkswaterstaat 33convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Natuurbeschermingswet Strandbroeders: bij strandsuppleties in het broedseizoen: inventariseren. Minimaal 350 m afstand houden van nesten. Zee-eenden: schepen houden 500 m afstand van vogelconcentraties Schelpenbanken: inventariseren en geen vooroeversuppletie uitvoeren op gevonden spisula, en bij bedekken van ensis aantonen dat zee-eenden voldoende voedsel overhouden Zeehonden: 1200 m afstand van rustende zeehonden Duinen: Strandsuppleties niet hoger dan +3 m NAP

34 Rijkswaterstaat 34convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD Uitvoeringskader suppletieprogramma, Basiskustlijn Er is de komende jaren sprake van overschrijding van de basiskustlijn Er is sprake van structurele erosie Door structurele erosie komen functies in het geding die baat hebben bij een suppletie (wanneer heeft natuur er baat bij, wanneer niet?) Suppletie is economisch efficiënt uit te voeren Strandsuppleties worden alleen geprogrammeerd indien vooroeversuppleties niet mogelijk zijn of onvoldoende effect hebben op de ontwikkeling van de kust (is vanuit de natuur altijd de voorkeur voor vooroeversuppleties?)

35 Rijkswaterstaat 35convenant Zandsuppleties en Natuur RWS ONGECLASSIFICEERD


Download ppt "Convenant Zandsuppleties en Natuur de context van het gepresenteerde onderzoek Gemma Ramaekers Petra Damsma."

Verwante presentaties


Ads door Google