De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe ziet een ecologisch geoptimaliseerde zandsuppletie er uit?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe ziet een ecologisch geoptimaliseerde zandsuppletie er uit?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe ziet een ecologisch geoptimaliseerde zandsuppletie er uit?
Hoofdvraag NGO’s Hoe ziet een ecologisch geoptimaliseerde zandsuppletie er uit? Effecten suppletie op stortingssite Effecten suppletie in beinvloedingsgebied Kansen voor de Natuur tot WAAR en WANNEER?

2 Zandtransport Naar en Langs de kust
tot WAAR en WANNEER? Zandtransport Naar en Langs de kust Egmond 2000; Deltares Waddenzee

3 Samenhang Morfologie en Ecologie
WAAROM Samenhang Morfologie en Ecologie Zee/Wad Olff

4 WAAROM Samenhang Morfologie en Ecologie Zand/Duin
strand => zeereep => duinen vergrassing, verstruiking & verzuring Eilanden Natuurlijk Grootjans

5 WAAROM lammers

6 WAAROM Kraan 2010: Ecologie van bodemfauna nonnetje wapenworm

7 Kennisvragen Droge en Natte Wad tot WAAR en WANNEER?
Effecten op (Hydro)morfologie Effecten op Ecologie Verplaatsing van het zand: Noordzee-Strand-Duinen-Zeegaten-Waddenzee Herstelvermogen van habitat & soorten op locatie Invloed op habitat & soorten in verspreidingsgebied Optimalisering van Strategie Bulk vs. Spreidingsbeleid WAAR en WANNEER? Geconcentreerde vs. Verspreidde suppletie

8 Kennisvragen concretisering
Hoe en hoeveel sediment verplaatst zich met welke snelheid vanuit de Noordzee naar strand, zeereep & Waddenzee Welke, en hoe langdurig zijn de effecten op de hydromorfologie van vooroever, strand, zeereep & Waddenzee Wat is de autonome ontwikkeling van het gebied Nu en Straks: effecten van klimaatverandering zeespiegelstijging verhoogde zoetwater-fluxen verhoogde golfoploop Wat zijn de effecten op de natuurlijke/autonome ontwikkeling?

9 Kennisvragen concretisering
Hoe en hoeveel sediment verplaatst zich met welke snelheid vanuit de Noordzee naar strand, zeereep & Waddenzee Welke, en hoe langdurig zijn de effecten op de hydromorfologie van vooroever, strand, zeereep & Waddenzee Wat is de autonome ontwikkeling van het gebied Wat zijn de effecten op de natuurlijke/autonome ontwikkeling? Wat zijn de gevolgen voor de sedimentsamenstelling, zuurgraad, mineralensamenstelling Wat zijn de effecten op geulen en plaatranden (vervlakking?) Welke, en hoe langdurig zijn de effecten op de natuurwaarden Welke soorten zijn kwetsbaar Hoe lang duurt herstel Welke soorten zijn uniek

10 KANSEN !! Vergroten van de natuurlijke dynamiek
van Noordzee en Waddenzee Loslaten Basiskustlijn Wat kan de bijdrage van zandsuppleties zijn aan de ontwikkeling van Natuurlijke Klimaatbuffers?

11 MLTP vs. AMLTP’s Afstemming met Deltaprogramma Kennisagenda Waddenacademie Kennisagenda PRW Lopende initiatieven Waddensleutels Mosselwad SeaBes (NIOZ-NAM) .. Geplande initiatieven Dynamiek (duinen) Veugelpolle Ameland Zeegras Slibstromen


Download ppt "Hoe ziet een ecologisch geoptimaliseerde zandsuppletie er uit?"

Verwante presentaties


Ads door Google