De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdvraag NGO’s Hoe ziet een ecologisch geoptimaliseerde zandsuppletie er uit? •Effecten suppletie op stortingssite •Effecten suppletie in beinvloedingsgebied.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdvraag NGO’s Hoe ziet een ecologisch geoptimaliseerde zandsuppletie er uit? •Effecten suppletie op stortingssite •Effecten suppletie in beinvloedingsgebied."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdvraag NGO’s Hoe ziet een ecologisch geoptimaliseerde zandsuppletie er uit? •Effecten suppletie op stortingssite •Effecten suppletie in beinvloedingsgebied tot WAAR en WANNEER? •Kansen voor de Natuur

2 Egmond 2000; Deltares tot WAAR en WANNEER? Zandtransport Naar en Langs de kust Waddenzee

3 Olff Samenhang Morfologie en Ecologie Zee/Wad WAAROM

4 vergrassing, verstruiking & verzuring Eilanden Natuurlijk Grootjans Samenhang Morfologie en Ecologie Zand/Duin strand => zeereep => duinen WAAROM

5 lammers WAAROM

6 wapenworm nonnetje Kraan 2010: Ecologie van bodemfauna WAAROM

7 Kennisvragen Droge en Natte Wad tot WAAR en WANNEER? •Effecten op (Hydro)morfologie •Effecten op Ecologie Optimalisering van Strategie Bulk vs. Spreidingsbeleid •Verplaatsing van het zand: •Noordzee-Strand-Duinen-Zeegaten-Waddenzee •Herstelvermogen van habitat & soorten op locatie •Invloed op habitat & soorten in verspreidingsgebied WAAR en WANNEER? Geconcentreerde vs. Verspreidde suppletie

8 Kennisvragen concretisering Hoe en hoeveel sediment verplaatst zich met welke snelheid vanuit de Noordzee naar strand, zeereep & Waddenzee Welke, en hoe langdurig zijn de effecten op de hydromorfologie van vooroever, strand, zeereep & Waddenzee Nu en Straks: effecten van klimaatverandering •zeespiegelstijging •verhoogde zoetwater-fluxen •verhoogde golfoploop Wat zijn de effecten op de natuurlijke/autonome ontwikkeling? Wat is de autonome ontwikkeling van het gebied

9 Kennisvragen concretisering Hoe en hoeveel sediment verplaatst zich met welke snelheid vanuit de Noordzee naar strand, zeereep & Waddenzee Welke, en hoe langdurig zijn de effecten op de hydromorfologie van vooroever, strand, zeereep & Waddenzee Wat is de autonome ontwikkeling van het gebied Wat zijn de effecten op de natuurlijke/autonome ontwikkeling? Wat zijn de gevolgen voor de sedimentsamenstelling, zuurgraad, mineralensamenstelling Wat zijn de effecten op geulen en plaatranden (vervlakking?) Welke, en hoe langdurig zijn de effecten op de natuurwaarden van vooroever, strand, zeereep & Waddenzee Welke soorten zijn kwetsbaar Hoe lang duurt herstel Welke soorten zijn uniek

10 KANSEN !! Wat kan de bijdrage van zandsuppleties zijn aan de ontwikkeling van Natuurlijke Klimaatbuffers? Vergroten van de natuurlijke dynamiek van Noordzee en Waddenzee Loslaten Basiskustlijn

11 MLTP vs. AMLTP’s Afstemming met •Deltaprogramma •Kennisagenda Waddenacademie •Kennisagenda PRW Geplande initiatieven Dynamiek (duinen) Veugelpolle Ameland Zeegras Slibstromen Lopende initiatieven Waddensleutels Mosselwad SeaBes (NIOZ-NAM)..


Download ppt "Hoofdvraag NGO’s Hoe ziet een ecologisch geoptimaliseerde zandsuppletie er uit? •Effecten suppletie op stortingssite •Effecten suppletie in beinvloedingsgebied."

Verwante presentaties


Ads door Google