De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEP Zandwinning RWS LaMER

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEP Zandwinning RWS LaMER"— Transcript van de presentatie:

1 MEP Zandwinning RWS LaMER
Stichting LaMER MEP Zandwinning RWS LaMER overzicht resultaten 20 april 2010

2 Inleiding Aanleiding Besluit voor noodzaak locatie specifieke afweging door middel van m.e.r. procedure en MER Uitwerking RWS MER 2007 Parallel MER RWS LaMER MER Zandwinning suppletiezand MER Ophoogzand Een gezamenlijk MEP MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010

3 Organsiatieschema MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010

4 Effectketen MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010

5 Effecten op slib volgens MER
Pluim Bodem t 1/2 MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010

6 Effecten op algen Grote impact door MV2 Suppletiezandwinning
1-3% minder algen Verschuiving piek MV2 veel RWS niet bij N2000 gebieden MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010

7 Programma Op basis van gewenste monitoring, leemten in kennis, inspraak Onderwerpen: Slib en modellering Impact van slib en algen op Benthos Rekolonisatie Schelpenbanken Onderwatergeluid Verstoring MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010

8 Slibonderzoek Pluim: weinig oppervlakte snel weg Bodem t ½
Medusa metingen Lage concentraties Proxy? MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010

9 Benthos 1, voedselwebrelatie: de basis
Wat reguleert groei en wat is de impact van slib en algen? Modelorganisme: Ensis Lange termijn deployment (a)biotiek Individuele activiteit (klepstandmonitor) Groei per maand Somatisch Gonaden Opslag Theoretische interpretatie: DEB Ensis MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010

10 Resultaten Klepstandmonitor
MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010

11 Benthos 2: bestandsopnames Zeeuwse Banken (en rekolonisatie)
Witte vlek Gemeenschap ergens tussen die van de Vlaamse banken en Voordelta Enigszins arm Geen speciale soorten MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010

12 Benthos 3: schelpenbanken
Voorkom dat tijdens zandwinning schelpenbanken worden opgezogen Meten Klassiek: LNV survey Quickscanmethodes Camera sidescansonar Bestandsanalyses Wat zit waar en waarom Nut extra meten? Lokale waardes Evaluatie Kosten Opbrengst bedrijfskundig MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010

13 Benthos 3: Schelpenbanken en Quickscanmethodes
Camera Aantallen Kwetsbaar in uitvoering IJken Medusa Kwalitatief Sidescan sonar In prep Schaafopnames Kwanitatief Op soort Lange reeks data MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010

14 Zwarte Zee-eenden niet eenduidig diepte? Verstoring Zwarte Zee-eenden
Hypothese: ZZEs hebben voldoende voedsel want alle schelpen zijn voedsel Benthos onder ZZEs: niet eenduidig diepte? Statistische analyses: gaat het om Ensis, Spisula of om schelpen? Evaluatie MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010

15 Bovenwaterverstoring Zeehond
Effect op Haul-out? MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010

16 Onderwatergeluid Effectbeschrijving OWG en BWV Direct effect
Startle — avoidance — TTS — physical damage Verlies aan habitat Lange termijn effect Verstoring irt andere verstoringen Populatie dynamica (grootte en samenstelling populatie) Opzet proef: Directe maat verstoring: Haalbaarheidstudie proefopzet Partners? Meten in het veld? MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010

17 Waar we elkaar versterken
Samen van Duinen tot voor de -20 m lijn Processen MLTP: Rekolonisatie: processen Hogere voedselweb MEP ZW Lagere voedselweb Meetmethodes Quickscan methodes Ontsluiting en matches langjarige tijdsreeksen LNV Schelpdier survey <-> Aanspoelsel studie OWG: het hele traject WD Eco KLZ: eerste platform waar alles samenkomt MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010

18 De toekomst Tussentijdse terugmelding in aantocht
Nadenken over vervolg 2013 Organisatievormen & lange termijn visie (> jaar) Mogelijke vormen Paraplu met onafhankelijke programmas Bundeling van samenhangende initiatiefnemers Programma Kust & Zee met inhoudelijke thema’s MEP Zandwinning RWS LaMER 20 april 2010


Download ppt "MEP Zandwinning RWS LaMER"

Verwante presentaties


Ads door Google