De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruik van habitatkaarten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruik van habitatkaarten"— Transcript van de presentatie:

1 Gebruik van habitatkaarten
Noordzee Jan van Dalfsen

2 Een lege zee?

3 Habitatkaarten Noordzee
Kaarten bruikbaar voor Ospar/EU en NL-beleidsondersteuning RO Noordzee Offshore windenergie Zandwinning en suppletie Infrastructurele werken Visserij Risico-inschatting Gevoeligheid gebieden Scheepvaart Calamiteiten

4 Habitatkaarten Noordzee
Gebruik Misbruik Wat is er zoal? Bathymetrie Sedimentkaarten (Model) stromingskaarten MWTL/BIOMON en projectmatige data Gebruiksfuncties Afgeleide kaarten

5 Informatiekaarten Noordzee
Gebruik Visserij intensiteit Bathymetrie Sediment Benthos

6 Informatiekaarten Noordzee
Ecotopen Afgeleide kaarten Shear stress Marien landscapes Gemodelleerde distributie van zeebodem ‘landscapes’ op basis van geophysische data Ecotopen Natuurwaarde kaart Gevoeligheidskaarten Geluidskaarten

7 OSPAR priority habitat mapping
OSPAR 2003/2004 adopted 14 habitat types Biodiversity Committee (BDC) 2003 agreed to a mapping programme: Whole OSPAR area Simple point distribution maps Each Contracting Party to submit data JNCC co-ordinate; deliver via web OSPAR 2005 approved web dissemination

8 Voorbeeld Habitatverplichtingen
EU Habitatrichtlijn OSPAR priority habitat mapping MPA = Habitats voor NL? Habitat 1180: Natural gas seeps & pock marks

9 Voorbeeld van gebruik Kustveiligheid en onderhoud
Project Zandige kust RIKZ Schiermonnikoog en Egmond is het wel 1 habitat? Systeem van brekerbanken: is dit uniform voor NL kustlijn? Medusa Explorations BV

10 Egmond suppletiegebied
Verschillende gemeenschappen => lokale habitats Mogelijk verschillende waarde in Bio-stabilisatie Lanice Conchilega Polydora ciliata

11 Egmond suppletiegebied
Anomalieën reflecteren sediment verschillen kokerworm kolonies schelpdierbanken SSS image Universiteit Gent

12 Zandige kust: 1 habitat? Egmond
3 habitats gerelateerd aan diepte, sediment en bodemfaunagemeenschap Schiermonnikoog Habitat Unit Bathymetrical boundaries Habitat 1 -3 m. (rel. NAP) and shallower Habitat 2 -3 m. to – 5.5 m. Habitat 3 -5.5 m. and deeper

13 Voorbeeld Gebruik Ruimtelijke ordening Offshore wind energie
Zandwinning Wat is waar verantwoord?

14 Voorbeeld Gebruik CUMULEO Risico inschatting Sense maps
Cumulatie van effecten Risico: Kans x impact Effect -> Activiteit bv aantal molens / parken -> ‘Additief’ ‘Mitigerend’ ‘Versterkend’ ‘Drempel’ CUMULEO

15 Noordzee NL bodemsubstraten
Op het NCP vooral geleidelijke overgangen, Grenzen op basis van klassificaties, niet op werkelijkheid

16 Doggersbank Habitatkaart
4 studie gebieden + aanvullende info Data 2000 – 2006 SSS, grabs, echo sounder, video Doggerbank Habitat map met 4 habitat units gemodeleerd op basis van DCS fysische informatie en uitgebreid naar het Duitse deel van het studie gebied

17 Wat is voor U de gewenste informatie en waarvoor
Eindgebruikers input . . . Eindgebruiker / stakeholder lokaal, nationaal & internationaal perspectief Gebruik Goede planning gebaseerd op goede habitat gegevens (MV2) Vertraging mede veroorzaakt door inadequate gegevens (MV2) Gebruik van habitat kartering voor milieu management (Natura 2000 gebieden) Informeren van het management met de beste beschikbare informatie (MER studies) Gebruik van data in een bredere context (Cumulatie) Wat is voor U de gewenste informatie en waarvoor wilt U die gebruiken ?

18 MESH Partners

19 Mapping European Seabed Habitats (MESH)
Final Conference March 2007 Dublin The MESH project covers the territorial waters of Netherlands, Belgium, Ireland and UK, and the northern part of France.


Download ppt "Gebruik van habitatkaarten"

Verwante presentaties


Ads door Google