De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium “20 jaar Belgica” – 25 oktober 2004 Presentatie “Wind energie op zee” – Rol en verwachtingen voor de Belgica Filip Martens – Algemeen Directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium “20 jaar Belgica” – 25 oktober 2004 Presentatie “Wind energie op zee” – Rol en verwachtingen voor de Belgica Filip Martens – Algemeen Directeur."— Transcript van de presentatie:

1 Symposium “20 jaar Belgica” – 25 oktober 2004 Presentatie “Wind energie op zee” – Rol en verwachtingen voor de Belgica Filip Martens – Algemeen Directeur C-Power

2

3 C-Power NV is een Belgisch bedrijf dat instaat voor de ontwikkeling en de realisatie van een farshore windenergiepark op de Thorntonbank, 27 à 30 km in de Noordzee. Het park krijgt een geïnstalleerd vermogen van min. 216MW tot max. 300MW. Dit komt overeen met: • 60 windturbines van min. 3,6 MW tot max. 5 MW • Een jaarlijkse productie van 710GWh tot 1000GWh (3300 netto vollasturen ) • Vermeden CO 2 emissie: 450.000 ton/jaar (in vergelijking met de milieuvriendelijkste gascentrales) = de CO 2 opname/jaar van een bosgebied van 87.668 ha = een strook bos van 15 km breed langsheen de ganse Belgische kust = 4 x de oppervlakte openbaar bos van het Vlaams Gewest • 1/3e van de nog te realiseren hernieuwbare energie doelstelling voor ons land tegen 2010 • Vult de 6% HE verplichting in voor het volledig residentieel verbruik van gans ons land

4 Het C-Power domeinconcessiegebied

5 De inplanting van de windturbines binnen het domeinconcessiegebied

6 Uit bijgaande vergelijkende grafiek blijkt duidelijk dat het Thorntonbank project voor wat betreft de afstand tot de kust, de gemiddelde waterdiepte en het geïnstalleerde vermogen, als toonaangevend farshore project zal gelden in Europa. Initiele projecten (1990 – 2000) Multimegawatt projecten (2000 – nu) Realisaties Dredging International partner THORNTONBANK PROJECT

7 Om een zo objectief mogelijke inschatting van de milieu effecten van dit windmolenpark uit te voeren, heeft C-Power de meest gerenomeerde nationale en internationale experten ingeschakeld voor het opstellen van het Milieu Effecten Rapport.

8 Domein- concessie Milieuvergunning en - machtiging Kabels in zeeKabels op landnetkoppeling 2002 12/08indiening 21/11Aanvraag oriëntatiestudie 2003 28/01Ontvangst oriëntatiestudie 24/04Greg advies 19/06Bestelling detailstudie 27/06Ontvangst MB 03/09Ontvangst detailstudie 15/09Bestelling netkoppeling- 06/10indiening 10/10indiening 14/10indiening 21/10volledigverklaring 28/10ontvankelijkheidsverklaring 31/10Aanvang publieke consultatie 04/11Aanvang behandeling dossier 18/11Aanvang publieke consultatie 2004 03/01Einde publieke consultatie 13/02Ontvangst MB 03/03BMM advies 05/03Vergunning 14/04Ontvangst MB 22/04Aanvang grondonderzoek werkzaamheden Thorntonbank

9 Monitoring programma C-Power Basis = art. 29 van de Wet van 20/01/1999 ter bescherming van het mariene milieu In opdracht van de overheid (BMM) Op kosten van C-Power Afsluitende workshop na 5 jaar Studie gebied = Concessiezone + omgeving

10 Het monitoring plan Basis = resultaten MER + voorstellen BMM advies Monitoring programma Jaarlijkse beoordeling van de resultaten + eventuele bijsturingen Monitoring voor de werken in jaar 0 Monitoring gedurende de eerste 5 operationele jaren

11 Onderzoeksdomeinen • Hydrodynamica en sedimenten • Geluid • Benthos en vissen • Meteorologische gegevens • Avifauna • Zeezoogdieren en EM velden • Zeezicht

12 Hydrodynamica en sedimenten • C-Power moet voor de bouw een uitgebreid grondonderzoek uitvoeren (zomer 2004) • Metingen van stroming, golven en turbiditeit • Erosie metingen rond de funderingen •Controle van de ingravingsdiepte van de kabels

13 Geluid • Metingen onderwatergeluiden op verschillende diepten, afstanden tot de turbines zowel voor de bouw, tijdens de bouw als gedurende de exploitatie. • Geluidsmetingen boven water tijdens de bouw en de exploitatie • Trillingsmetingen •Monitoring van de geluidsproductie van de turbines in functie van de electriciteitsproductie

14 Meteorologische gegevens • Real time metingen: luchttemperatuur, windkracht, windrichting, vochtigheid, luchtdruk, zichtbaarheid. • Metingen om de 5 min. • Detectie van defecten met mogelijke gevolgen voor het milieu (brand, lek,….) •Monitoring van de geluidsproductie van de turbines in functie van de electriciteitsproductie

15 Benthos en vissen • Monitoring door wetenschappers met grondige kennis en ervaring ter zake •Observatie van de visfauna •Monitoring van de aangroei op harde substraten (funderingen + erosie bescherming) •Kwalitatieve waarnemingen dmv duikers •Studie van de macrobentische endo- en epifauna

16 Avifauna • Opstellen van een gedetailleerd programma • Monitoring van de referentie situatie (instituut voor natuurbehoud – scheepstellingen – Belgica) • Effecten op het aantal pleisterende vogels • Effecten op migrerende vogels • Monitoring van aanvaringen

17 Zeezoogdieren en EM velden • Studie van trillingen en de mogelijke effecten op zeezoogdieren • In situ metingen van de electromagnetische (EM) velden rond de kabels • Literatuurstudie

18 Zeezicht • Landschapelijk - beeldonderzoek • Socio – landschappelijke studie • Meting van de zichtbaarheid

19 Globale werklast en budget • De globale werklast voor de uitvoering van het monitoring programma is door BMM geraamd op 6.120 mandagen of 27 manjaar (zonder maritiem transport). • Aantal vaardagen wordt geraamd op ongeveer 25 dagen / jaar • Jaarlijks onderzoeksbudget : ongeveer 500.000€ / jaar

20 Samenwerking met Belgica • De Belgica en zijn bemanning heeft een unieke know-how en uitgebreide ervaring in tal van deze onderzoeksdomeinen. • Een aantal van deze onderzoeksprogramma’s lopen reeds (vb. monitoring van de avifauna vanaf de Belgica door het instituut van Natuurbehoud + observatie van de visfauna) • Er zijn tal van synergieën tussen de taken van de Belgica en het monitoringprogramma  streven naar een geïntegreerd onderzoeksbeleid op de Noordzee

21 Bedankt voor uw aandacht Meer info op www.C-Power.be

22 WINDENERGIE 30 km op zee? Wij doen mee! www.c-power.be


Download ppt "Symposium “20 jaar Belgica” – 25 oktober 2004 Presentatie “Wind energie op zee” – Rol en verwachtingen voor de Belgica Filip Martens – Algemeen Directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google