De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Juristenvereniging 4 december 2009.  60 windturbines 5 MW  Totaal vermogen 300 MW  Jaarlijkse productie 1.000.000.000 kWh  Jaarlijks verbruik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Juristenvereniging 4 december 2009.  60 windturbines 5 MW  Totaal vermogen 300 MW  Jaarlijkse productie 1.000.000.000 kWh  Jaarlijks verbruik."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Juristenvereniging 4 december 2009

2  60 windturbines 5 MW  Totaal vermogen 300 MW  Jaarlijkse productie 1.000.000.000 kWh  Jaarlijks verbruik van 600.000 inwoners  Vermeden CO 2 emissie: 450.000 ton/jaar ~ bos 90.000 ha  Diepte: tussen 12 - 27,5m Thorntonbank project PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

3 Historiek offshore windenergie Belgische Noordzee ◊ 1998TZEerste aanvraag C-Power ◊ 1999EEZEnergiewet Art.6 & Wet Mariene Milieu Art.25 & 28 ◊ 2000EEZKB Domeinconcessie, KB VEMA, KB MEB ◊ 2001TZWenduinebank - C-Power (1) Vlakte van de Raan - Seanergy I (2), FinaEolia I (3) Vlakte van de Raan – Seanargy II (4); FinaEolia II (5) ◊ 2003EEZThorntonbank – Zephyr (6) Thorntonbank – C-Power Gesplitst (7) Thorntonbank – C-Power Gegroepeerd (8) ◊ 2006EEZBank Zonder Naam – Eldepasco (9) ◊ 2007EEZBlighbank – Belwind (10) START BOUW C-POWER (onshore) ◊ 2008 EEZ START BOUW C-POWER (offshore) 14 nieuwe aanvragen voor windenergieparken ◊ 2009 EEZ OPLEVERING C-POWER FASE I Financial Close BELWIND 2 aanvullende concessies toegekend: Rentel & Norther PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

4 Historiek offshore windenergie Belgische Noordzee PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

5 Historiek offshore windenergie Belgische Noordzee PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

6 Regelgevend kader: wetten, Koninklijke besluiten, decreten, ministeriële besluiten, vergunningen. PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

7 Regelgevend kader: wetten, Koninklijke besluiten, decreten, ministeriële besluiten, vergunningen. PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

8 Project beschrijving - Aandeelhouders PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC Verzekering Financiering Levering & Uivoering PPA

9 Ontwikkeling clean technology (meer dan 100 bedrijven) PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

10 PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC Ontwikkeling clean technology (meer dan 100 bedrijven)

11 Project beschrijving – Wind Turbine PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

12 Project beschrijving – Wind Turbine PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC 184 m 102 m © vzw Atomium, Conix Architecten

13 Duurzaamheid & rechtszekerheid Economische haalbaarheid van offshore windenergie  innovatief, alternatief  Kostprijs bouw en uitbating off-shore windpark  Return on Investment  Inkomsten uit productie groene stroom = elektriciteit, opgewekt door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen  toekenning van groenestroomcertificaten (GSC) als ondersteunde maatregel van de overheid  echter, slagen van project afhankelijk van stabiel wetgevend kader PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

14 Wie is bevoegd? Gewest >< Federale Staat => Territoriale wateren + continentaal plat ◊ Maar, beneden de laagwaterlijn start de federale bevoegdheid… Territorialiteitsprincipe: Energieproductie op continentaal plat = federale (rest)bevoegdheid PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC => Grondslag ◊ Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd door bijzondere wet van 8 augustus 1988 => Hernieuwbare energie ◊ Nieuwe energiebronnen : Gewestmaterie (cfr W. 8 augustus 1988, art 4). ◊ In Gewesten: GSCs uitgereikt door VREG, CWaPE en BIM.

15 Wie is bevoegd? Gewest >< Federale Staat ◊ Geen samenwerkingsakkoord met betrekking tot GSCs tussen federaal niveau en gewesten. ◊ Geen erkenning federale off-shore GSCs in gewesten (zie verder). ◊ Waarde off-shore GSC = 0 EUR => Nood aan specifiek federaal kader PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

16 Federaal wetgevend kader Wettelijke basis: ◊ Wet 29 APRIL 1999 – Betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ◊ KB 16 JULI 2002 – Betreffende de instelling van de mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energie zoals gewijzigd door KB 5 OKTOBER 2005 PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

17 29 APRIL 1999. - Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art 6 - Domeinconcessies (30 jaar) voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht. Art 7 – grondslag voor KB inzake ◊ toekenning van certificaten van oorsprongsgarantie en van groenestroomcertificaten ◊ verplichting aan de netbeheerder om groenestroomcertificaten afgeleverd door de federale en gewestelijke overheden aan te kopen tegen een minimumprijs ◊ gefinancierd door een toeslag op de tarieven of door een heffing op alle of objectief bepaalde categorieën van energieverbruikers of marktoperatoren PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

18 Groenestroomcertificaten – Quid? ◊ Certificaten afgeleverd naar aanleiding van groenestroomproductie “immaterieel goed dat aantoont dat een producent een aangegeven hoeveelheid groene stroom heeft opgewekt binnen een bepaalde tijdsduur” ◊ Verhandelbaar: verkoop van certificaten aan de hand van minimumprijzen (naar gelang de betrokken technologie) ◊ Certificatenplicht in Gewesten: certificatenverplichting voor elektriciteitsleveranciers. = Leveranciers moeten een bepaald aantal GSCs inleveren PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

19 Groenestroomcertificaten – Quid? ◊ Certificatenplicht => ◊ Percentage van de totale hoeveelheid elektriciteit die hij in het jaar ervoor geleverd heeft aan zijn klanten ◊ Certificatenverplichting wordt voldaan mits inleveren juiste aantal GSC. ◊ Sanctie: administratieve boete per ontbrekend certificaat PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

20 KB 16 JULI 2002 – Betreffende de instelling van de mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energie zoals gewijzigd door KB 5 OKTOBER 2005 KB geeft uitvoering aan de Wet van 29 april 1999 Art 2 - Maatregelen met oog op creëren van afzetmarkt voor hernieuwbare stroom tegen minimumprijs door middel van: 1° toekennen van certificaten van oorsprongsgarantie; 2° toekennen van groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd door de houders van domeinconcessies bedoeld in artikel 6 van de Wet; 3° aan minimumprijzen voor de productie van groene stroom. Art 7 – Groenestroomcertificaten toegekend aan houder van (i) domeinconcessie en (ii) certificaat van oorsprongsgarantie PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

21 KB 16 JULI 2002 – Betreffende de instelling van de mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energie zoals gewijzigd door KB 5 OKTOBER 2005 Art 14 ◊ Minimumprijs voor groenestroomcertificaten (offshore): €107 MWh voor eerste 216 MW ◊ Aankoopverplichting netbeheerder bij inwerkingstelling (offshore): 20 jaar ◊ Voorwerp van contract tussen concessiehouder en netbeheerder, goedgekeurd door CREG Noodzakelijk om offshore project mogelijk te maken voor project financiering PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

22 PPA met Netwerkbeheerder Wetgevend kader: houdbaarheidsdatum? =>geen voldoende garantie voor financiering C-Power => contract Elia 20-jarige garantie groene stroom certificaten PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC

23 Offshore wind in België WINDENERGIE 30 km op zee? Wij doen mee! www.c-power.be PROJECT THB HISTORIEK WET. KADER GSC


Download ppt "Vlaamse Juristenvereniging 4 december 2009.  60 windturbines 5 MW  Totaal vermogen 300 MW  Jaarlijkse productie 1.000.000.000 kWh  Jaarlijks verbruik."

Verwante presentaties


Ads door Google