De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop ecologische effecten zandsuppleties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop ecologische effecten zandsuppleties"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop ecologische effecten zandsuppleties
Inleiding Rik Sonneveldt Projectmanager Kustlijnzorg Foto: G.J. Harpe 19 mei 2011

2 Zand voor veilig Nederland
Sinds 1990 laten we Nederland niet kleiner worden en sinds 2001 willen we het gehele kustsysteem laten meegroeien met de waargenomen relatieve zeespiegelstijging. Basiskustlijn (Waterwet), Kustfundament (o.a. Nota Ruimte) Hoofddoel: duurzame veiligheid tegen overstroming uit zee En bovendien: behoud andere functies van de kust Kust = vooroever + strand + duinen Sinds 1990 laten we Nederland niet kleiner worden en sinds 2001 willen we het gehele kustsysteem laten meegroeien met de waargenomen relatieve zeespiegelstijging. Basiskustlijn (Waterwet), Kustfundament (o.a. Nota Ruimte) Hoofdoel: duurzaam veiligheid tegen overstroming uit zee En bovendien: behoud andere functies van de kust Kust = vooroever + strand + duinen Workshop ecologische effecten zandsuppleties 19 mei 2011

3 Bouwen met “de” natuur sinds 1990
kustsysteem is geen kunstwerk maar natuur heeft dit zelf gevormd golven + getij + wind + zand(aanvoer) + vastleggen = zandbalans Door manipulatie zandbalans houden we kust in stand Vroeger: vastleggen (palenrijen, dammen, stuifschermen, helm) Nu: extra zand aanvoeren (zand suppleren) Verder doet de natuur het werk... kustsysteem is geen kunstwerk maar natuur heeft dit zelf gevormd golven + getij + wind + zand(aanvoer) + vastleggen = zandbalans Door manipulatie zandbalans houden we kust in stand Vroeger: vastleggen (palenrijen, dammen, stuifschermen, helm) Nu: extra zand aanvoeren (zand suppleren) Verder doet de natuur het Workshop ecologische effecten zandsuppleties 19 mei 2011

4 Kust is belangrijk en kwetsbaar natuurgebied
Kust is (veel) meer dan waterkering Maar: “Zand is toch al natuurlijk (i.p.v. beton)?” “We suppleren toch ook voor andere functies, zoals natuur?” … onderzoek naar effecten op ecologie aanvankelijk onderbelicht Let op: waterveiligheid in perceptie omwonenden (en politiek en bestuur) met stip op 1 Bewustwording belang e.v.t. negatieve effecten op natuur Kust is (veel) meer dan waterkering Maar: “Zand is toch al natuurlijk (i.p.v. beton)?” “We suppleren toch ook voor andere functies, zoals natuur?” … onderzoek naar effecten op ecologie aanvankelijk onderbelicht Let op: waterveiligheid in perceptie omwonenden (en politiek en bestuur) met stip op 1 Workshop ecologische effecten zandsuppleties 19 mei 2011

5 Samenwerking i.p.v. procedures
Beroepsprocedure in  Convenant in 2009  onderzoeksprogramma in 2010 gestart RWS investeert structureel in onderzoek effecten NGO’s terughoudend met procedures Onderzoeksagenda i.s.m. NGO’s Directeuren bewaken samenwerking (Marco Zeeman namens RWS) Trekkers onderzoeksprogramma (Petra Damsma namens RWS) Beroepsprocedure in  Convenant in 2009  onderzoeksprogramma in 2010 gestart RWS investeert structureel in onderzoek effecten NGO’s terughoudend met procedures Onderzoeksagenda i.s.m. NGO’s Directeuren bewaken samenwerking (Marco Zeeman namens RWS) Trekkers onderzoeksprogramma (Petra Damsma namens RWS) Foto: W. Wijering Workshop ecologische effecten zandsuppleties 19 mei 2011

6 Ontwikkelingen Hoge zandprijzen  meerjarencontract – meerjarenprogramma Beoordeling effecten blijft uiteraard belangrijk Zie Deon (programma ) Initiatieven uit markt (hybride shovels, smeermiddelen), CO2 ladder Toekomst: naar meer zand (NWP: van 12  20)? Besluit dit kabinet. (Deltaprogramma vanaf 2020). Resultaten onderzoeksprogramma dus hard nodig! Draag resultaten uit. Tot slot: eerste grote casus ecologisch effecten onderzoek is Ameland (ruim 9 mln m3 in ) Hoge zandprijzen  meerjarencontract – meerjarenprogramma Ecologie, natuur blijft uiteraard belangrijk Zie Deon (programma ) Initiatieven uit markt (hybride shovels, smeermiddelen), CO2 ladder Toekomst: naar meer zand (NWP: van 12  20)? Besluit dit kabinet. (Deltaprogramma vanaf 2020). Resultaten onderzoeksprogramma dus hard nodig! Draag resultaten uit. Tot slot: eerste grote casus ecologisch effecten onderzoek is Ameland (ruim 9 mln m3 in ) Workshop ecologische effecten zandsuppleties 19 mei 2011


Download ppt "Workshop ecologische effecten zandsuppleties"

Verwante presentaties


Ads door Google