De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

19 mei 2011 Workshop ecologische effecten zandsuppleties Inleiding Rik Sonneveldt Projectmanager Kustlijnzorg Foto: G.J. Harpe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "19 mei 2011 Workshop ecologische effecten zandsuppleties Inleiding Rik Sonneveldt Projectmanager Kustlijnzorg Foto: G.J. Harpe."— Transcript van de presentatie:

1 19 mei 2011 Workshop ecologische effecten zandsuppleties Inleiding Rik Sonneveldt Projectmanager Kustlijnzorg Foto: G.J. Harpe

2 Rijkswaterstaat Workshop ecologische effecten zandsuppleties219 mei 2011 Zand voor veilig Nederland Sinds 1990 laten we Nederland niet kleiner worden en sinds 2001 willen we het gehele kustsysteem laten meegroeien met de waargenomen relatieve zeespiegelstijging. Basiskustlijn (Waterwet), Kustfundament (o.a. Nota Ruimte) Hoofddoel: duurzame veiligheid tegen overstroming uit zee En bovendien: behoud andere functies van de kust Kust = vooroever + strand + duinen

3 Rijkswaterstaat Workshop ecologische effecten zandsuppleties319 mei 2011 Bouwen met “de” natuur sinds 1990 kustsysteem is geen kunstwerk maar natuur heeft dit zelf gevormd golven + getij + wind + zand(aanvoer) + vastleggen = zandbalans Door manipulatie zandbalans houden we kust in stand –Vroeger: vastleggen (palenrijen, dammen, stuifschermen, helm) –Nu: extra zand aanvoeren (zand suppleren) Verder doet de natuur het werk...

4 Rijkswaterstaat Workshop ecologische effecten zandsuppleties419 mei 2011 Kust is belangrijk en kwetsbaar natuurgebied Kust is (veel) meer dan waterkering Maar: “Zand is toch al natuurlijk (i.p.v. beton)?” “We suppleren toch ook voor andere functies, zoals natuur?” … onderzoek naar effecten op ecologie aanvankelijk onderbelicht Let op: waterveiligheid in perceptie omwonenden (en politiek en bestuur) met stip op 1 Bewustwording belang e.v.t. negatieve effecten op natuur

5 Rijkswaterstaat Workshop ecologische effecten zandsuppleties519 mei 2011 Samenwerking i.p.v. procedures Beroepsprocedure in 2008  Convenant in 2009  onderzoeksprogramma in 2010 gestart RWS investeert structureel in onderzoek effecten NGO’s terughoudend met procedures Onderzoeksagenda i.s.m. NGO’s Directeuren bewaken samenwerking (Marco Zeeman namens RWS) Trekkers onderzoeksprogramma (Petra Damsma namens RWS) Foto: W. Wijering

6 Rijkswaterstaat Workshop ecologische effecten zandsuppleties619 mei 2011 Ontwikkelingen Hoge zandprijzen  meerjarencontract – meerjarenprogramma –Beoordeling effecten blijft uiteraard belangrijk –Zie Deon (programma 2012-2015) Initiatieven uit markt (hybride shovels, smeermiddelen), CO2 ladder Toekomst: naar meer zand (NWP: van 12  20)? Besluit dit kabinet. (Deltaprogramma vanaf 2020). Resultaten onderzoeksprogramma dus hard nodig! Draag resultaten uit. Tot slot: eerste grote casus ecologisch effecten onderzoek is Ameland (ruim 9 mln m3 in 2010-2011)


Download ppt "19 mei 2011 Workshop ecologische effecten zandsuppleties Inleiding Rik Sonneveldt Projectmanager Kustlijnzorg Foto: G.J. Harpe."

Verwante presentaties


Ads door Google