De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Morfologisch onderzoek kust zand suppleren en wat daarvan komt Ad van der Spek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Morfologisch onderzoek kust zand suppleren en wat daarvan komt Ad van der Spek."— Transcript van de presentatie:

1 Morfologisch onderzoek kust zand suppleren en wat daarvan komt Ad van der Spek

2 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust2 Opzet presentatie 1.Inleiding Wat is suppleren? Waarom suppleren? Waarom zand? 2.Hoe suppleren? 3.Effect onderwatersuppleties 4.Resultaat suppleren 5.Sedimentbalans Nederlandse kust Uitwisseling kust - Waddenzee

3 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust3 Inleiding: Wat is suppleren? 1.Aanvullen van zandtekorten 2.Voeden van sedimentfluxen 3.Opbouwen van zandbuffer 4.Landaanwinning?

4 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust4 Inleiding: Waarom suppleren? 1.Bestrijding structurele erosie zandbalans Ned. kust negatief 1965-1990: -6,5 Mm3/jaar Dynamisch Handhaven (zacht waar het kan …) 2.Versterking kust preventieve compensatie SLR opschaling: Zandmotor, megasuppleties 3.Landaanwinning nabije toekomst ?

5 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust5 Inleiding: Waarom zand (1)? Flexibel Snel reageren op veranderende randvoorwaarden Maatwerk Goedkoop Kust van nature zandig Gebruik maken van natuurlijke processen: herverdeling over kustsysteem

6 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust6 Inleiding: Waarom zand (2)? Nederlandse kust is van nature zandig In verleden natuurlijke netto aanvoer van sediment Gebruik maken van natuurlijke processen: herverdeling binnen kustsysteem meeste sediment naar getijbekkens Sedimentbalans

7 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust7 Hoe suppleren (1)? 1.Strand 2.Onderwater 3.Geulwand 4.Combinaties Toekomst: sturen natuurlijke processen ?

8 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust8 Hoe suppleren (2)? Strand Strand Bij acute problemen Alles in 1x op z’n plaats Daarna afname volume Locaal Reactief Forse ingreep

9 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust9 Hoe suppleren (3)? Onderwater Onderwater Buitenkant bankensysteem, Beinvloeding morfodynamiek banken, Meerjarige toename zandvolume ondiepe deel kustprofiel Minder impact op gebruiksfuncties Groter gebied Vooruitkijken Meewerken met natuur

10 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust10 Effect onderwatersuppletie (1): volume

11 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust11 Effect onderwatersuppletie (2): bank en trog I II Swashbar I Buitenste bank Swashbar Suppletie uit zomer 2001 Nieuwe bank en trog !!! 1.Suppletie tegen buitenkant zeewaartse bank 2.Op termijn van maanden weer bank-en-trog systeem !

12 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust12 Effect onderwatersuppletie (3): bankdynamiek Kust Egmond vóór suppletie Na 1 winter Na 2 winters suppletie

13 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust13 Resultaat: Afname aantal BKL overschrijdingen

14 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust14 Resultaat: strandbreedte / duinvoet strandbreedte duinvoet

15 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust15 Resultaat: aangroeiende duinen !! Wassenaar Katwijk aan Zee Noordwijk aan Zee

16 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust16 Resultaat: Bergen aan Zee nutoen

17 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust17 Sedimentbalans Grootschalige sedimentbalans Uitwisseling kust – Waddenzee Grote bruto transporten (zeer) kleine netto effecten Maatgevende processen ? Indirecte bewijzen: Lange-termijn netto opvulling getijbekkens Netto sedimentatie in getijbekkens Afzetting volgt energie-gradient Aanbod vanuit kust >Natuurlijk >Mens

18 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust18 Kustontwikkeling: vraag en aanbod vraag > aanbod 5000 BP2600 BP vraag < aanbod

19 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust19 Waddenzee: geen lagune, netto aanvoer Schiermonnikoog

20 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust20 Help! De Waddenzee verzuipt ! Stijging zeespiegel: toename vraag

21 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust21 Getijbekken tijdens snelle zeespiegelstijging

22 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust22 Accumulatie snelheden Accumulatie = verschil diepte / verschil ouderdom Géén correctie voor compactie ! NB minimum waarden ! 5080 cal BP 5790 cal BP

23 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust23 1 2 Zand versus slib Zandige wad afzettingen zeldzaam (erosie door geulen) 1.6800-4400 BP: 0.5 cm/jr, max. 0.6 cm/jr 2.6500-4700 BP: 0.9 cm/jr, max. 1.6 cm/jr

24 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust24 Samenvattend: 1.Met zand houden we Nederland in stand 2.Onderwatersuppleties sturen bankgedrag 3.Herverdeling van sediment: Aanvoer vanaf Noordzee-kustzone Afzetting in getijbekkens 4.Wadden bestaan dankzij zeespiegelstijging 5.Zeespiegelstijging tot 0,5 m/eeuw bijhouden

25 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust25 Dank voor uw aandacht !

26 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust26 Golven banken strandhaken overslag bij storm

27 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust27 Transgressive barrier islands Chandeleur Islands, Louisiana, after Hurricane Katrina

28 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust28 Kustontwikkeling: vraag en aanbod aanbod > vraag : uitbouw Vraag getijdebekken vs. Aanbod kust aanbod < vraag : terugtrekking

29 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust29 Regressive barrier island Goeree

30 20 april 2010Morfologisch onderzoek kust30 Resultaat suppleties 1991-2003; 112 Mm 3


Download ppt "Morfologisch onderzoek kust zand suppleren en wat daarvan komt Ad van der Spek."

Verwante presentaties


Ads door Google