De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Morfologisch onderzoek kust zand suppleren en wat daarvan komt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Morfologisch onderzoek kust zand suppleren en wat daarvan komt"— Transcript van de presentatie:

1 Morfologisch onderzoek kust zand suppleren en wat daarvan komt
Ad van der Spek

2 Morfologisch onderzoek kust
Opzet presentatie Inleiding Wat is suppleren? Waarom suppleren? Waarom zand? Hoe suppleren? Effect onderwatersuppleties Resultaat suppleren Sedimentbalans Nederlandse kust Uitwisseling kust - Waddenzee Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

3 Inleiding: Wat is suppleren?
Aanvullen van zandtekorten Voeden van sedimentfluxen Opbouwen van zandbuffer Landaanwinning? Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

4 Inleiding: Waarom suppleren?
Bestrijding structurele erosie zandbalans Ned. kust negatief : -6,5 Mm3/jaar Dynamisch Handhaven (zacht waar het kan …) Versterking kust preventieve compensatie SLR opschaling: Zandmotor, megasuppleties Landaanwinning nabije toekomst ? Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

5 Inleiding: Waarom zand (1)?
Flexibel Snel reageren op veranderende randvoorwaarden Maatwerk Goedkoop Kust van nature zandig Gebruik maken van natuurlijke processen: herverdeling over kustsysteem Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

6 Inleiding: Waarom zand (2)?
Nederlandse kust is van nature zandig In verleden natuurlijke netto aanvoer van sediment Gebruik maken van natuurlijke processen: herverdeling binnen kustsysteem meeste sediment naar getijbekkens Sedimentbalans Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

7 Morfologisch onderzoek kust
Hoe suppleren (1)? Strand Onderwater Geulwand Combinaties Toekomst: sturen natuurlijke processen ? Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

8 Hoe suppleren (2)? Strand
Bij acute problemen Alles in 1x op z’n plaats Daarna afname volume Locaal Reactief Forse ingreep Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

9 Hoe suppleren (3)? Onderwater
Buitenkant bankensysteem, Beinvloeding morfodynamiek banken, Meerjarige toename zandvolume ondiepe deel kustprofiel Minder impact op gebruiksfuncties Groter gebied Vooruitkijken Meewerken met natuur Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

10 Effect onderwatersuppletie (1): volume
Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

11 Effect onderwatersuppletie (2): bank en trog
Nieuwe bank en trog !!! Buitenste bank I I II Suppletie uit zomer 2001 Swashbar Swashbar Suppletie tegen buitenkant zeewaartse bank Op termijn van maanden weer bank-en-trog systeem ! Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

12 Effect onderwatersuppletie (3): bankdynamiek
Kust Egmond vóór suppletie Na 1 winter Na 2 winters suppletie Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

13 Resultaat: Afname aantal BKL overschrijdingen
Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

14 Resultaat: strandbreedte / duinvoet
Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

15 Resultaat: aangroeiende duinen !!
Noordwijk aan Zee Katwijk aan Zee Wassenaar Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

16 Resultaat: Bergen aan Zee
nu toen Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

17 Grootschalige sedimentbalans
Uitwisseling kust – Waddenzee Grote bruto transporten (zeer) kleine netto effecten Maatgevende processen ? Indirecte bewijzen: Lange-termijn netto opvulling getijbekkens Netto sedimentatie in getijbekkens Afzetting volgt energie-gradient Aanbod vanuit kust Natuurlijk Mens Sedimentbalans Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

18 Kustontwikkeling: vraag en aanbod
4 april 2017 Kustontwikkeling: vraag en aanbod 5000 BP 2600 BP 5000 BP: getijdebekkens, marshes; kustlijn landwaarts van nu 2600 BP: daarna ontstaan deltagebied; uitbreiding westelijke waddenzee + zuiderzee vraag > aanbod vraag < aanbod Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

19 Waddenzee: geen lagune, netto aanvoer
Schiermonnikoog Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

20 Help! De Waddenzee verzuipt !
Stijging zeespiegel: toename vraag Help! De Waddenzee verzuipt ! 20 Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

21 Getijbekken tijdens snelle zeespiegelstijging
21 Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

22 Accumulatie snelheden
verschil diepte / verschil ouderdom Géén correctie voor compactie ! NB minimum waarden ! 5790 cal BP 5080 cal BP 22 Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

23 Morfologisch onderzoek kust
Zand versus slib Zandige wad afzettingen zeldzaam (erosie door geulen) BP: 0.5 cm/jr, max. 0.6 cm/jr BP: 0.9 cm/jr, max. 1.6 cm/jr 1 2 23 Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

24 Morfologisch onderzoek kust
Samenvattend: Met zand houden we Nederland in stand Onderwatersuppleties sturen bankgedrag Herverdeling van sediment: Aanvoer vanaf Noordzee-kustzone Afzetting in getijbekkens Wadden bestaan dankzij zeespiegelstijging Zeespiegelstijging tot 0,5 m/eeuw bijhouden Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

25 Morfologisch onderzoek kust
Dank voor uw aandacht ! Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

26 Morfologisch onderzoek kust
Golven banken strandhaken overslag bij storm Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

27 Morfologisch onderzoek kust
Transgressive barrier islands Chandeleur Islands, Louisiana, after Hurricane Katrina Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

28 Morfologisch onderzoek kust
Kustontwikkeling: vraag en aanbod aanbod > vraag : uitbouw Vraag getijdebekken vs. Aanbod kust aanbod < vraag : terugtrekking Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

29 Regressive barrier island Goeree
Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010

30 Resultaat suppleties 1991-2003; 112 Mm3
Morfologisch onderzoek kust 20 april 2010


Download ppt "Morfologisch onderzoek kust zand suppleren en wat daarvan komt"

Verwante presentaties


Ads door Google