De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wadden, kwelders en kreken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wadden, kwelders en kreken"— Transcript van de presentatie:

1 Wadden, kwelders en kreken
het landschap van West-Friesland opnieuw bekeken Wilko van Zijverden

2 Introductie Studiegebied

3 Onderwerpen Introductie Overzicht landschappelijke modellen
Landschap Neolithicum Veen in West-Friesland Ruimtelijke ordening

4 Paleogeografie 1500 cal BC (Vos e.a. 2011)
Landschappelijke modellen Paleogeografie 1500 cal BC (Vos e.a. 2011)

5 Paleogeografie 2750 cal BC (Vos e.a. 2011)
Landschappelijke modellen Paleogeografie 2750 cal BC (Vos e.a. 2011)

6 Landschappelijke modellen
Neolithicum

7 Landschappelijke modellen
Neolithicum

8 Landschappelijke modellen
Bronstijd (Hallewas)

9 Landschappelijke modellen
Bronstijd (Hallewas)

10 Landschappelijke modellen
Bronstijd (Buurman)

11 Bronstijd (Buurman) Landschappelijke modellen
Verandering tarwe naar gerst Verandering “droge” mollusken naar “natte” mollusken Verandering naar voedseleconomie met nadruk op melkproductie Verandering naar “natte” onkruiden

12 Landschappelijke modellen
Bronstijd (Van Geel)

13 Bronstijd Landschappelijke modellen Elegant model maar……
Mariene sedimentatie na 1400/1300 BC? Bewoning op voormalige kwelders tot in LBT? Exploitatie van mariene en brakwatermilieus? (Half open) bossen aanwezig? Omslag naar veenmosveen ontbreekt? …..?

14 Omvang Noord-Holland getijdebekken
Landschappelijke modellen Omvang Noord-Holland getijdebekken

15 Omvang Noord-Holland getijdebekken
Landschappelijke modellen Omvang Noord-Holland getijdebekken

16 Getij-asymmetrie Landschappelijke modellen vloed > eb
→ sedimentatie als: aanvoer sediment constant getijdebekken constant watervolume constant

17 Getijdenprisma Landschappelijke modellen
Verschil watervolume eb en vloed (vloed m3 – eb m3) → beïnvloedt MHW in getijdenbassin

18 Accommodatieruimte Landschappelijke modellen bergingscapaciteit
→ sedimentatie als: aanvoer sediment > zakking + zeespiegelstijging

19 Morfologie Landschappelijke modellen Wadden en geulen
→ demping getij-asymmetrie → van invloed op getijdenprisma

20 Kombergingseffect Landschappelijke modellen Getijdebekken
→ demping getij-asymmetrie

21 3700 BP Landschappelijke modellen Bergen MHW m3/m2
Accommodatieruimte <50% → >MHW → >m3/m2 Oer-IJ MHW m3/m2

22 1850 BP Landschappelijke modellen Vliestroom MHW m3/m2
Accommodatieruimte → ><MHW → ><m3/m2

23 2250 BP Landschappelijke modellen Vliestroom MHW m3/m2
Accommodatieruimte → ><MHW → ><m3/m2

24 Landschapsbeeld Mariene systemen Komgebied vs Kwelder

25 Landschapsbeeld Reliëfinversie

26 Landschapsbeeld Reliëfinversie klei zand ?

27 Gestrekte verkaveling
Overvening Gestrekte verkaveling

28 Gestrekte verkaveling
Overvening Gestrekte verkaveling

29 Overvening Black soils

30 Overvening Nieuw onderzoek

31 Vondstverspreiding (AKA)
Spin-off Vondstverspreiding (AKA)

32 Spin-off Vondsten Bronstijd

33 Vondstzichtbaarheid of onderzoeksintensiteit?
Spin-off Vondstzichtbaarheid of onderzoeksintensiteit?

34 Aan het werk…


Download ppt "Wadden, kwelders en kreken"

Verwante presentaties


Ads door Google