De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEEDOEN in Edam-Volendam 2010-2011. Voorstellen: Katja Mooij (RCO De Hoofdzaak) Fred Wiedijk (Context NH) Coördinatie en secretariaat MEEDOEN-tafel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEEDOEN in Edam-Volendam 2010-2011. Voorstellen: Katja Mooij (RCO De Hoofdzaak) Fred Wiedijk (Context NH) Coördinatie en secretariaat MEEDOEN-tafel."— Transcript van de presentatie:

1 MEEDOEN in Edam-Volendam 2010-2011

2 Voorstellen: Katja Mooij (RCO De Hoofdzaak) Fred Wiedijk (Context NH) Coördinatie en secretariaat MEEDOEN-tafel

3 Veranderingen pakketmaatregel Geen Ondersteunende Begeleiding meer! Om welke mensen gaat het? - Geïsoleerd zijn - Moeite hebben met een dagelijks ritme - Geen of een klein netwerk hebben - Vereenzamen - Dagbesteding wens - Lichte lichamelijke of psychische beperking hebben - Ouders met wens begeleiding voor verstandelijk gehandicapte kind

4 Wat is er aan de hand  Mensen verdwijnen achter de geraniums  Mantelzorgers raken overbelast  Organisaties krijgen geen geld meer voor ondersteuning  Vrijwilligersorganisaties worden extra belast  Gemeenten krijgen meldingen van CIZ  Wij kennen de ondersteuningsvragen niet  Hoe gaan wij om met de toenemende vraag naar ondersteuning? Maatwerk is nodig!

5 Wat willen wij? In het kader van de Wmo willen wij mensen - stimuleren naar zelfredzaamheid - maatschappelijke participatie bevorderen Goede oplossingen vereisen dan ook samenwerking van veel verschillende organisaties en voorzieningen. Wij willen vraaggericht werken!

6 Participatiegraad deelname maatschappij 6. Betaald werk 5. Betaald werk met ondersteuning 4. Onbetaald werk 3. Deelname activiteiten 2. Sociale contacten buitenshuis 1. Geïsoleerd Wij richten ons in principe op de groepen mensen in 1 t/m 3

7 Werktafel model Het werktafelmodel is een effectieve manier om kwetsbare mensen toe te leiden naar reguliere collectieve voorzieningen  Werkwijze: Maandelijkse bijeenkomsten Vraag staat centraal Levendige sociale kaart Monitoren vraag

8 MEEDOEN-tafel wordt opgericht De MEEDOEN-tafel is te omschrijven als een ”levende sociale kaart”  Dit is een gestructureerd, cliëntgericht overleg tussen meerdere partijen. Het resultaat is gericht samenwerken, dat vooral praktisch van aard is  MEEDOEN-vragers, hun woordvoerders of hulpverleners kunnen zelf hun vraag stellen  Er is veel meer aanbod dan men weet

9 Deelnemers werktafel Deelnemende organisaties:  MEE Amstel en Zaan  GGZ Dijk en Duin (preventie)  Context NH (v/h preventie Dijk en Duin)  RIBW (begeleid wonen, dagbesteding)  SMD (mentorproject, sociaal makelaar)  Odion (maatjesproject)  Gemeente Edam-Volendam (WMO loket)  WonenPlus Edam-Volendam en / of andere adviseurs  RCO De Hoofdzaak  Buurthuizen  Actief Talent

10 Organisatie Tafel  Gemeente heeft regierol  Convenant met organisaties  Coördinator is contactpersoon  Secretariële ondersteuning verzorgt agenda en uitnodiging  Organisaties zullen zich maximaal inspannen  Monitoren van gegevens  Communicatie lokale media  MEEDOEN-tafel vindt 1 X per maand plaats in het buurthuis

11

12 Resultaat  Een passende afspraak voor ondersteuning in het MEEDOEN  Burgers worden serieus genomen in hun wens om als volwaardig mens deel te nemen aan de maatschappij  De participatie oplossing wordt gezocht in het bestaande aanbod  Na twee maanden evaluatie van het aanbod of situatie

13 Gewoon Meedoen! …in Edam-Volendam  Kent u in uw omgeving iemand die eenzaam is?  Kent u iemand die moeilijk contact maakt met anderen?  Kent u misschien iemand in uw omgeving die wel iets zou willen doen, maar zich er niet toe kan zetten?  Kent u mensen die zich ongewild isoleren van de buitenwereld?  U kunt die mensen helpen door ze aan te melden bij de MEEDOEN-tafel!

14 Dank u wel!


Download ppt "MEEDOEN in Edam-Volendam 2010-2011. Voorstellen: Katja Mooij (RCO De Hoofdzaak) Fred Wiedijk (Context NH) Coördinatie en secretariaat MEEDOEN-tafel."

Verwante presentaties


Ads door Google