De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenniscirkel 4-6-2013 Caroline Heijer. Programma 10.05 uur: dbos: hoe pak je het aan, intern en extern? 10.35 uur: dbos en de zwakke lezer 11.05 uur:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenniscirkel 4-6-2013 Caroline Heijer. Programma 10.05 uur: dbos: hoe pak je het aan, intern en extern? 10.35 uur: dbos en de zwakke lezer 11.05 uur:"— Transcript van de presentatie:

1 Kenniscirkel 4-6-2013 Caroline Heijer

2 Programma 10.05 uur: dbos: hoe pak je het aan, intern en extern? 10.35 uur: dbos en de zwakke lezer 11.05 uur: pauze 11.15 uur: ervaringen van bibliotheken - opleiding leesconsulent, - opleiding specialist onderwijs - de monitor - Strategische keuzes 12.15 uur: vragen en tips 13.00 uur: lunch 13.15 uur: Schoolwise

3

4

5

6

7

8

9 A3 methodiek de Bibliotheek op school (interne organisatie)

10 Het goede nieuws : ● Er is een landelijke brochure: Strategische procesaanpak ● ProBiblio kan u ondersteunen. Er zijn gekwalificeerde A3-adviseurs die u kunnen begeleiden bij het proces en educatieve adviseurs voor de inhoud ● ProBiblio verzamelt voorbeelden (ook die van u?)

11 Missie: waarom bestaan we (hier: dbos)? ● De missie betreft de primaire functie van de Bibliotheek op school die als een opdracht kan worden ervaren en niet aan verandering onderhevig is. ● Voorbeeldmissie van de Bibliotheek op school in Brabant Met de aanpak de Bibliotheek op school is de bibliotheek een gelijkwaardige partner van onderwijs en gemeente in het realiseren van een optimale ontwikkeling bij kinderen op het gebied van taal en mediawijsheid

12 Visie: droom met een deadline ● De visie is een dynamisch beeld van de toekomst. Het is de collectieve ambitie voor de komende drie jaren. De visie bevat onderscheidende kenmerken t.o.v. collega-organisaties en gedeelde waarden ● Voorbeeldvisie van de Bibliotheek op school in Brabant In een veranderende wereld, waarin naast de leescultuur de beeldcultuur belangrijker wordt, spelen lezen en mediawijsheid een steeds grotere rol. Kinderen moeten zo optimaal mogelijk toegerust zijn om in de toekomst volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij. De bibliotheek is de samenwerkingspartner voor het onderwijs om kinderen taal- en mediavaardig te maken.

13 Succesbepalende factoren ● Een succesbepalende factor is dat wat de organisatie succesvol maakt in de ogen van de verschillende belanghebbenden: medewerkers, ketenpartners, maatschappij en lokale politiek. Een SBF is daarmee bepalend voor de continuïteit van dbos-aanpak. Voorbeelden SBF-en voor de Bibliotheek op school: ● Consistentie van de koers; ● vermeerdering van aantal deelnemende scholen; ● Scores op lezen van leerlingen; ● Voldoende loopbaanperspectief voor medewerkers; ● Actieve participatie in samenwerkingsverbanden ● Leesbevordering op maat; ● Positionering in de keten ● Intensieve samenwerking met ketenpartners

14 Overzicht stappen strategische marktbewerking: blik naar buiten (maar we staan nog binnen) 1. Het uitvoeren van een situatieanalyse ● Het maken van een interne en externe analyse aan de hand van een SWOT ● Het onderbrengen van de analyse in een confrontatiematrix 2. Het vaststellen van de (marketing)doelstellingen 3. Het bepalen van de (marketing)strategie 4. Het invullen van de marketingmix: 5 Ps. 5. Het segmenteren van de markt, uitwerken Decision Making Unit en bepalen positionering 6. Het uitwerken van de marktbewerking en communicatie (promotie)

15 Voorbeeld Swot van bibl SterkteZwakte Vakkennis onderwijs Vakkennis educatief bibliotheekwerk Vakkennis jeugdliteratuur Doelgroep jeugd Laaggeletterdheid Collectie Kennis nieuwe media Innovatieve vermogen bibliotheek Projectsubsidies – duurzaamheid kwaliteit Flexibiliteit van de bibliotheek Formatie Kansenbedreigingen Aandacht voor bestrijding Laaggeletterdheid Aandacht voor Taal en Lezen binnen scholen Nauwelijks kennis nieuwe media in het onderwijs Gemeenten kiezen voor jeugd Onderwijzers van nu houden van lezen en zien lezen als broodnodig Digitalisering onderwijs Bezuinigingen bibliotheek en onderwijs Concurrentie van o.a. onderwijsbegeleidingsdienst Digitalisering andere aanbieders

16 Bouwstenen intern: marketing/communicatie Wat heb je al, wat nog gebeuren, wie of wat nodig Een propositie omvat je totaal aanbod naar je kerndoelgroep toe: met welke producten/diensten en met welk aanbod ga je de boer op. Het gaat hierbij niet alleen om het product dat je hebt, maar vooral om de kernbehoeften die het vervult

17 Het goede nieuws : ● Er is een landelijke brochure: Strategische procesaanpak ● ProBiblio kan u ondersteunen. De marketingadviseurs kunnen u ondersteunen bij het maken van een marketingplan voor dbos en de educatieve adviseurs ondersteunen bij het bepalen van de inhoud ● ProBiblio organiseert in het najaar samen met u (regionale) conferenties dbos voor uw stakeholders (schooldirecties, gemeenten)

18 Voorbeeld Accountplan

19 Bouwstenen intern: exploitatie Wat heb je al, wat nog gebeuren, wie of wat nodig ProBiblio - rekent graag met u mee - heeft een subsidie-adviseur

20 Leenrecht Vrijstelling Als uitleningen aan leerlingen en leerkrachten plaatsvinden in en onder verantwoordelijkheid van de school, dan hoeft geen leenrecht te worden betaald, omdat het dan valt onder het vrijstellingsregime. In deze situatie is niet van belang of de school een eigen collectie heeft of dat zij gebruik maakt van collecties die ter beschikking worden gesteld door de bibliotheek of provinciale serviceorganisatie Geen vrijstelling Als de uitleningen in het gebouw van de school plaatsvinden, onder verantwoordelijkheid van de bibliotheek, dan moet over de uitleningen wel een leenrechtvergoeding worden betaald aan Stichting Leenrecht. Hiervan is onder andere sprake als de bibliotheek in de school fungeert als bibliotheekvestiging die publiek toegankelijk is, zoals in het geval van een buurtbibliotheek of bij multifunctionele accommodaties

21 Bouwsteen expertise Wat heb je al, wat nog gebeuren, wie of wat nodig ProBiblio biedt : ● training strategisch netwerken voor bibliotheekdirecties (najaar) ● nascholing en intervisie leesconsulenten (najaar) ● doorverwijzing naar goede trainers Open Boek ● organisatieadvies reorganisatie

22 Bouwsteen extern: netwerk en beleid Wat heb je al, wat nog gebeuren, wie of wat nodig ProBiblio: -adviseert bij opzetten lokaal netwerk -denkt mee over creëren gezamenlijke visie/ beleid -ondersteunt u bij plan van aanpak

23 Bouwsteen monitor Wat heb je al, wat nog gebeuren, wie of wat nodig ProBiblio biedt: - training monitor - ondersteuning bij analyseren resultaten op lokaal niveau

24 Bouwsteen collectie/logistiek Wat heb je al, wat nog gebeuren, wie of wat nodig ProBiblio denkt samen met bibliotheken over een mogelijk partnership om gezamenlijk een depot op te bouwen voor een ‘webshop’ ( vroeger boek-1-boek) : wisselcollecties voor groep 1 t/m 4 en digitaal reserveren voor groep 5 t/m 8

25 Bouwsteen lees- en mediaplan en bouwsteen activiteiten Wat heb je al, wat nog gebeuren, wie of wat nodig ProBiblio - verzamelt en deelt goede voorbeelden - biedt nascholing aan leesconsulenten (najaar)

26

27 Bouwsteen Digitaal ICT Wat heb je al, wat nog gebeuren, wie of wat nodig ProBiblio: - heeft plan van aanpak Schoolwise - heeft overzicht andere systemen - maakt offerte die u nodig heeft voor aanvragen vergoedingsregeling - kan met u presentaties voor scholen verzorgen - traint uw personeel in Schoolwise - richt voor BicatWise-bibliotheken Schoolwise in

28

29


Download ppt "Kenniscirkel 4-6-2013 Caroline Heijer. Programma 10.05 uur: dbos: hoe pak je het aan, intern en extern? 10.35 uur: dbos en de zwakke lezer 11.05 uur:"

Verwante presentaties


Ads door Google