De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Station Grubbenvorst – Greenport Venlo 23 februari 2016 Gaston Graaf Provincie Limburg Roel Beunen Gemeente Horst a/d Maas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Station Grubbenvorst – Greenport Venlo 23 februari 2016 Gaston Graaf Provincie Limburg Roel Beunen Gemeente Horst a/d Maas."— Transcript van de presentatie:

1 Station Grubbenvorst – Greenport Venlo 23 februari 2016 Gaston Graaf Provincie Limburg Roel Beunen Gemeente Horst a/d Maas

2 Programma 1.Welkom en opening door wethouder Driessen 2.Toelichting Maaslijn door Gaston Graaf 3.Toelichting stationsomgeving door Roel Beunen

3 Maaslijn

4 Knelpunten Maaslijn Drukte Kwetsbare dienstregeling door enkelspoor Slechte overstap bij knooppunten

5 Ambitie Maaslijn Kwaliteitsverbetering spoorverbinding voor personenvervoer Fase 1 (2020)  Vergroten betrouwbaarheid spoor  Capaciteitsvergroting treinen (meer zitplaatsen) Fase 2 en 3  Meer, snellere en doorgaande treinen

6 Aanpak Maaslijn Ambitie van fase 1: 1.Maatregelen voor hogere snelheid 2.Spoorverdubbelingen (plaatselijk) 3.Elektrificatie 4.Station Grubbenvorst – Greenport Venlo

7 Doelstelling van station 1.Trein is ruggengraat van openbaar vervoer in Limburg 2.Station op deze locatie bedient Grubbenvorst e.o. én Greenport-ontwikkeling

8 Proces met omgeving Tot nu toe:  Twee informatieavonden in Grubbenvorst  Drie bijeenkomsten met werkgroep van bewoners  Toelichting aan commissie Ruimte gemeente Horst a/d Maas  ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau PIP Maaslijn gepubliceerd (ter inzage) Deze aanpak met omgeving wordt gecontinueerd

9 Locatiekeuze Twee potentiële locaties: 1.Californischeweg 2.Burgemeester van Kempenstraat Keuze voor Burgemeester van Kempenstraat op basis van toekomstvastheid en daaraan gekoppelde kosten

10

11 Het voorplein ligt aan de dorpszijde, Kiss & Ride, mindervaliden parkeerplaatsen, fietsenstallingen P&R aan westzijde, bereikbaar via tunnel voor voetgangers en fietsers via verharde Brandakkersweg voor automobilisten

12 Ingenieursbureau Opdracht aan ingenieursbureau Arcadis voor: 1.Ontwerp stationsomgeving maken 2.Bestemmingsplan opstellen 3.Benodigde onderzoeken uitvoeren

13 Planning komend jaar Planning Informatiebijeenkomst voor direct omwonendenFebruari 2016 Opstellen concept ontwerp (interactief proces met betrokken partijen en werkgroep bewoners) Maart-Juni 2016 Uitvoeren benodigde onderzoeken voor bestemmingsplanMaart-Juli 2016 Informatiebijeenkomst voor bewoners en belanghebbendenJuni 2016 Besluitvorming over definitief ontwerpJuli 2016 Start procedure bestemmingsplanSeptember 2016

14 Ontwerp stationsomgeving Ontwerp station en bijbehorende voorzieningen  ProRail Ontwerp stationsomgeving Interactief proces met:  Betrokken partijen provincie, gemeenten, ProRail, Rover  Werkgroep van bewoners

15 Werkgroep bewoners Samenstelling bestaande werkgroep aanpassen n.a.v. locatiekeuze Uitnodiging voor deelname in werkgroep  Gezamenlijk  Constructief meedenken  Streven naar best mogelijke oplossing

16 Planologie 1 Station en bijbehorende voorzieningen Provinciaal inpassingsplan (PIP)  ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft ter inzage gelegen Stationsomgeving Gemeentelijk bestemmingsplan

17 Planologie 2 Opheffen overweg en aanleg tunnelbak Aanleg fietstunnel Aanleg parkeerterrein Aanleg perron en bijbehorende voorzieningen Aanleg voorplein Verharden Brandakkersweg Aanpassen kruising Inpassing busdienst Sanering vuilstort Aanpassen weginfra Elektrificatie Station (PIP Maaslijn) Stationsomgeving (BP)


Download ppt "Station Grubbenvorst – Greenport Venlo 23 februari 2016 Gaston Graaf Provincie Limburg Roel Beunen Gemeente Horst a/d Maas."

Verwante presentaties


Ads door Google