De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALGEMENE VERGADERING ARTSENKRING HALLE EN OMGEVING 24 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALGEMENE VERGADERING ARTSENKRING HALLE EN OMGEVING 24 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 ALGEMENE VERGADERING ARTSENKRING HALLE EN OMGEVING 24 februari 2016

2 INLEIDING

3 Agenda  Goedkeuring verslag algemene vergadering 2015  Financieel verslag 2015: goedkeuring door commissarissen + benoeming nieuwe commissarissen (via loting).  Kwijting van de bestuurders  Begroting 2016  Lidgeld 2016  Een overzicht van de realisaties de voorbije 8 jaar.  Werkingsjaar 2015 Wachtpost Zennevallei: enkele cijfers  Bespreking en te stemmen punten inzake werking Wachtpost Zennevallei  Verkiezing nieuwe leden van de Raad van Bestuur van Artsenkring Halle en Omgeving

4 GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2015

5 FINANCIEEL VERSLAG 2015 Door Sylvia Thienpont Boekhoudkantoor SBB Accountants

6 BEGROTING 2016

7 Inkomsten  Ledenbijdragen € 36.000  Specialisten € 8.000  Sponsoring firma's € 12.300  Kringerkenning FOD € 29.000  Subsidie centraal oproepnr € 25.000  Medisch Huis – Provikmo€ 2.000  Medisch Huis – consultaties€ 16.900

8 Inkomsten (2)  Medisch Huis – IPMT€ 1.100  Bankintresten € 400  LOK-RIZIV€ 2.400  Inkomsten diabetesproject € 3.000  Wachtpostsubsidie € 400.992,5  Honoraria artsen€ 420.000  Subsidie zorgtrajecten € 81.841,50 TOTAAL INKOMSTEN € 1.038.934

9 Uitgaven  Medisch Huis  Huur € 54.000  nutsvoorzieningen € 8.000  Verzekeringen: € 2.500  Telefonie: € 4.100  Internet: €1.250  Brandalarm € 600

10 Uitgaven (2)  Kantoorkosten: € 3.250  Boekhouding : € 7.500  Lonen en sociale lasten € 197.000  Giften € 500  Bijscholingen € 18.900  LOK € 400  Keuken € 3.800  Onderhoud € 7.800  Vrijwilligersvergoedingen € 11.400  Website onderhoud € 1.000  Project spirometrie/rookstop € 3.000  Diverse kosten € 5.000

11 Uitgaven (3)  Wachtpost (unieke uitgaven)  onderhoud hardware en software €15.000  Afschrijving hardware € 1.500  Betaalautomaat € 2.500  Linnen € 1.200  Sensibilisatie € 900  Opleiding € 500  Lonen receptionisten € 95.000  Vervoer € 125.000  Honoraria: € 420.000  Farmaceutica/ materiaal: € 5.500  Catering: € 500  Representatie: € 500

12 Uitgaven (4)  Zorgtrajecten (unieke uitgaven)  Provisie sociaal passief € 1.000  Kantoorkosten € 1.200  Aankoop materialen € 3.000  Huur zalen € 800  Abonnementen € 40  Drukwerken € 900  Vergoedingen stuurgroep € 7.900  Verplaatsingskosten € 100  Andere kosten € 5.000

13 Uitgaven (5)  Belastingen €1.000  Lidgelden (VSDC - Domus,…) € 7.100 TOTAAL UITGAVEN: € 1.038.934,00 BEGROTINGSEVENWICHT

14 Goedkeuring financieel verslag door rekeningnazichters  Financieel verslag werd goedgekeurd.  Met dank aan dr. Baré en dr. Roelandt.  Aanstelling nieuwe rekeningnazichters  loting tussen alle leden van de Kring  Stemming kwijting bestuurders

15 LIDGELD 2016

16 Lidgeld  Geen verhoging van het lidgeld.  Gewoon lidgeld (alle huisartsen met praktijk ongeacht de leeftijd) = 400 euro  Eerste 3 jaar praktijk of sympathiserende collega’s = 200 euro  Specialisten (= bijdrage) = 200 euro

17 REALISATIES 2008 - 2016 Artsenkring Halle en Omgeving

18 ALGEMENE WERKING

19 Artsenkring algemeen  Gekend in België voor de vooruitstrevende werking  Als één van de eerste Kringen personeel in dienst  Vzw > KMO (1 personeelslid > 13 personeelsleden)  Ook een goede samenwerking met andere Kringen > samen sterk > trekker

20 Ziekenhuizen  AZ Sint Maria Halle Bidirectionele e-communicatie MOC – groot % aanwezigheid huisartsen Hele goede samenwerking  Europaziekenhuizen In verleden regelmatig vergaderingen, zonder veel resultaat. 2015 > beterschap – ander management – 2-maandelijke opvolging van to do’s.  Erasmus Overleg zonder veel resultaat 2016 nieuw management > beterschap?

21 Eerste lijn  Overleg waar nodig  Goede samenwerking met SEL  Afspraken:  Apothekers: meegeven van voorschriftplichtige medicatie zonder voorschrift Lokale afspraken tijdens jaarlijkse navormingen Proefproject Vitalink  CLB: afspraken rond besmettelijke ziekten,…  Gekend bij alle eerstelijnswerkers en organisaties > indien nodig bespreken van problemen

22 Realisaties diabeteswerkgroep 2008 -2016  400 bezoekers op de diabetesbeurs in 2014  Het inzetten op diabetespreventie sinds 2015  Het grote succes van de kookworkshop en de winkeloefening  De waardevolle gesprekken en de steun die de patiënten ervaren tijdens de groepssessies  De realisatie van een infosessie diabetes voor een allochtone populatie  De uitbreiding van het programma met beweegsessies voor diabetespatiënten vanaf 2016  Samenbrengen van een gemotiveerde MULTIDISCIPLINAIRE werkgroep met vrijwilligers die in deze 8 jaar al tientallen activiteiten organiseerden

23 Programma 2016

24 Medisch Huis  Uitbreiding consultanten: psychologen (relatie, kinderen, ouderen, burn-out, eetstoornissen,…), diëtiste, podologe  Diabetesconsultaties:  Endocrinoloog > woe en do-voormiddag  Diabeteseducatoren > woe  Podoloog > woe en vrij  Diëtist > woe en za  Reumatoloog (nieuw!): ma, di, do-namiddag en vrij- namiddag  24u BD > dagelijks 2 metingen  Online agenda > www.medischhuishalle.bewww.medischhuishalle.be  Toekomst: tabacoloog, spirometrie, psychiater?

25 Wachtpost  Grote verandering  Blijvende veranderprocessen  Cijfers: zie later

26 (E-)communicatie  Voortrekken aangaande e-communicatie dankzij Herwig Van Pottelbergh.  Usersgroepen  Website  Maandelijkse nieuwsbrief

27 Proefprojecten  In het verleden ook meegewerkt aan proefprojecten zoals:  Coördinatorenproject vanuit FOD Volksgezondheid  Vitalink vanuit Vlaamse overheid

28 Navormingen  Navormingen:  2015: 40 geaccrediteerde bijscholingen  Congres  Dagsymposium  Grote cyclus  Cases

29 Varia  Werkgroep CRA > visietekst euthanasie WZC, afspraken rond vaststellen overlijden,…  Politiezones > afspraken rond bloedafnames, opsluiting in de cel, alcoholcontroles,…  RISO > WGC als enige kring kunnen tegen houden  Treinramp Buizingen  Netwerkstages voor Universiteiten  Boekje “kinderen met complexe problemen”

30 WACHTPOST ZENNEVALLEI

31 Cijfers 2015

32 Totaal # prestaties

33 Gemeente

34 Gemeente % tov # inwoners

35 Consultaties / HB spreiding

36 Vrijdag

37 Zaterdag

38 Zondag

39 Zaterdag – zondag vergelijking

40 Maandag

41 Diagnose TotaalTotaal (%) pharyngitis118011,87 griep verkoudheid4634,66 veronderstelde gastro-intestinale infectie4594,62 bronchitis4544,57 tonsillitis3383,4 acute cystitis2922,94 acute otitis media2672,68 open wonde2552,56 gastritis2192,2 acute infectieuze gastro-enteritis1791,8 insectenbeet1701,71 tracheïtis1621,63 diagnose uitgesteld of niet gesteld1591,6 acute cystitis1591,6 lumbalgie1581,59 viraal syndroom1551,56 acute conjunctivitis1321,33 overlijden1311,32 bronchopneumonie1101,11 faryngitis1011,02 acute buikpijn1011,02 huid cellulitis1001,01

42 WZC Een totaal van 575 oproepen vanuit de rusthuizen. Op totaal van 2205 HB is dit 26,7%.

43 WZC in verhouding met aantal bedden Bron: http://www.zorg-en- gezondheid.be/sites/default/files/external/Repertorium_burst_def%20- %20ADRESSEN%20WZC-%20PROVINCIE%20Vlaams-Brabant.pdfhttp://www.zorg-en- gezondheid.be/sites/default/files/external/Repertorium_burst_def%20- %20ADRESSEN%20WZC-%20PROVINCIE%20Vlaams-Brabant.pdf

44 WZC verschil 2014-2015

45 Vergelijking andere wachtposten Naam Wachtpost# inwoners# wachtartsen# HB# ConsTOTAAL WP Zennevallei128.13992 (7 HAIO, 4ext)2.2057.7369.941 WP Deurne Borgerhout 123.615106 (6 HAIO)1.7097.6709.379 WP Heist135.000117 (7 HAIO)3.09715.11618.213 WP Herkenrode101.00673 (6 HAIO)2.4947.0019.495 WP Tienen84.09082 (9 HAIO, 7ext)2.3736.6799.052 WP Pallieterland106.65998 (6 HAIO)2.1518.61210.763 WP Aalst122.000107 (11 HAIO)2.6518.66811.319

46 Aandachtspunten

47  Gebruik communicatieboek met vermelding van uw naam. Alles wat medisch is moet in het dossier!  Tijdig aanwezig zijn  Eerst patiënt aanklikken dan pas binnenroepen  Gegevens aanpassen in Permamed > opmaak fiscale fiches  Als ze niet op HB gaan > noteren in Trigonia  Afspraken politie bloedafname  Inloggen met e-id > verzekerbaarheid controleren + Sumehr raadplegen

48 Flow Sumehr HuisartsVitalinkWachtpostSpoedIntermedHuisarts

49 360.000 burgers met een sumehr in België Na 1 jaar

50 Vitalink Dec 14Februari 15 April 15Juni 15 Augustus 15 Oktober 15 December 15 Januari 2016 2482.92510.53534.58864.765113.911231.166285.691

51 Consultatie Sumehr in Wachtpost = doodsimpel 1 click

52

53  Patiënt Willy Couseans  Geboortedatum 28/03/1951  Geslacht Male Moedertaal Dutch INSZ 51032842917  home Adres Alsembergsesteenweg 167 Halle  Contact Informatie Email herwigvp@telenet.be (home)  Actieve zorgelementen & diagnose  radiotherapie 19/06/2015  hypertensie 19/11/2013  Actieve medicatie  SOFRASOLONE 03/11/2015 1pd -; 7 dag/7 dag  AMLODIPINE APOTEX 21/10/2015 0,5 tablet 1 x per dag; 7 dag/7 dag  Patiënt Willy Couseans  Geboortedatum 28/03/1951  Geslacht Male Moedertaal Dutch INSZ 51032842917  home Adres Alsembergsesteenweg 167 Halle  Contact Informatie Email herwigvp@telenet.be (home)  Actieve zorgelementen & diagnose  radiotherapie 19/06/2015  hypertensie 19/11/2013  Actieve medicatie  SOFRASOLONE 03/11/2015 1pd -; 7 dag/7 dag  AMLODIPINE APOTEX 21/10/2015 0,5 tablet 1 x per dag; 7 dag/7 dag  Actieve zorgelementen & diagnose  fractuur radius distaal gesl. 13/08/2010 - 30/06/2011  Risico's  Allergieën Allergie Voltaren  Toegediende vaccins  tetanus 30/03/2011  Zorgteam Liesbeth Devreker  Houder van het GMD ( Jean Paul Pierreux  Wil van de patiënt Geen gegevens  Contactpersonen Georges Van Loock  Actieve zorgelementen & diagnose  fractuur radius distaal gesl. 13/08/2010 - 30/06/2011  Risico's  Allergieën Allergie Voltaren  Toegediende vaccins  tetanus 30/03/2011  Zorgteam Liesbeth Devreker  Houder van het GMD ( Jean Paul Pierreux  Wil van de patiënt Geen gegevens  Contactpersonen Georges Van Loock

54 Meerwaarde van de sumehr = de wachtdoende huisarts

55

56 Te stemmen punten

57 Punten AV 2014

58 STEMMING 2015: Het topic ‘de wacht kan vroeg of laat niet verder zo’ wordt in de werkgroep wachtpost (aangevuld met één of meerdere vrijwillige artsen) verder besproken en uitgewerkt. De groep zal deze standpunten meenemen naar de overlegorganen. A. Ja 64% B. Nee 19% C. Onthouding 17% WG WP uitgebreid met dr. Heijmans, dr. Tilley, dr. Stas en dr. Mennig. Onze standpunten worden verdedigd in Wachtposten Vlaanderen met een vertegenwoordiging in het RIZIV = een gemeenschappelijke zorg Cfr. 4.1.4. in de conventie waarin staat dat de Medicomut tegen de zomer een voorstel uitwerkt rond niet-planbare zorg.

59 Stemming 2015: Gaan we in de zomerperiode overdag (8u- 20u) werken met 1 arts van wacht voor de consultaties en 1 arts voor de huisbezoeken? Bij manuele natelling > goedgekeurd mits haalbaarheidsonderzoek

60 Zomer - ZA CONS – 2013, 2014, 2015 222324252627282930313233343536373839TOT Weekdag ZA 8171014131017108159 9 109 1311329 9252721192135182221302024221430292413612 10212811201726312521 1520221925173019624 1116182122172620212522112319141926169516 12131412132215 1319171114851020 10369 1391714151115713 11131412713111611329 149107141713812171391412111781017308 15810912208108151411141211 9159324 8u-15u394536434552404149463544413045 4833 1681278116136 79912111381513289 1713109 9899 812101410 272 18879129910168967125117159256 1994119 876984547131259224 20981496934578981114667206 ! Cijfers naast uren delen door 3 want cijfers van 3 jaar. 8u-15u is het gemiddelde van 3 jaren!

61 Zomer - ZO CONS – 2013, 2014, 2015 811 1661015129105653 31187242 91423221614 1713 1614139182124 9398 1018201912201716182119 13 1921142524468 1117 182013141211 1916 12 14162015422 12181211971214136987912 11147293 13101411891499 1211 6967719277 147781285109 121012871113912260 8u-15u3235 282730 27283128262029 323631 151069349815647661144912217 16913610 1396465638104 9222 1712101312 10 99155111365 127258 18810968651156741091112159233 19898213106376 87312686200 201361431269489511 7107612213

62 Voorstel  Indien we 1 arts van wacht laten zijn in de zomerperiode zou deze op 7u tijd:  Op ZA tussen de 30 en 52 patiënten moeten zien.  OP ZO tussen de 20 en de 36 patiënten moeten zien.  Wegens onvoorspelbaarheid en grote pieken, achten we dit niet haalbaar Voorstel:  Behouden van 1,5 artsen voor de consultaties  Uitbreiding zomer met september  DUS:  zomer = juni, juli, augustus en september  Winter = oktober tot en met mei  Zowel ZA als ZO werken tot 14u ipv 15u op ZA DUS: in de zomer (juni, juli, augustus en september) werkt er, voor de consultaties, 1arts van 8u-20u en 1 arts van 8u-14u. Dit zowel op zaterdag als zondag.

63 Gaan we, voor de CONSULTATIES, in de ZOMERperiode overdag werken met 1 arts van wacht tussen 8u-20u en 1 arts van 8u-14u dit zowel op zaterdag als zondag? A. Ja B. Nee C. Onthouding

64 Breiden we de “zomer” uit met de maand september voor de consultaties? A. Ja B. Nee C. Onthouding De “zomerperiode” zou dan bestaan uit de maanden juni, juli, augustus en september.

65 Stemming 2015: Gaan we tijdens de winterperiode overdag (8u-20u) werken met 1,5 artsen van wacht voor de consultaties en 1,5 artsen voor de huisbezoeken? A. Ja, mits haalbaarheidsonderzoek 59% B. Nee 39% C. Onthouding 2% Winterperiode is sowieso 1,5 voor de huisbezoeken > hier gaat het dus om de consultaties

66 Winter – ZA/CONS - 2013, 2014, 2015 123456789101112131415161718192021 40414243 444546474849505152 12 7,74,36,36,7 7,75,06,04,07,36,34,06,74,07,34,08,04,05,0 3,73,34,04,7 4,37,05,34,76,33,36,77,36,7 13 4,76,04,35,79,78,05,76,75,05,75,32,05,34,73,03,34,74,34,04,33,3 2,77,34,74,0 2,73,72,03,3 5,35,0 9,3 14 6,35,35,06,76,02,05,34,75,03,37,05,34,37,34,32,75,3 1,33,04,0 3,73,35,03,3 5,76,04,76,37,74,35,79,3 15 6,03,05,33,04,37,74,33,76,71,76,03,34,33,34,04,33,04,33,05,33,7 6,74,05,06,3 4,34,02,04,74,33,04,04,7 16 5,07,35,73,05,75,04,03,35,04,33,35,0 3,35,73,33,0 4,05,74,0 6,74,74,32,7 4,06,06,73,76,08,03,3 17 5,04,7 4,0 6,74,74,35,73,34,73,06,35,7 3,3 4,33,33,02,0 5,04,03,74,7 4,01,73,76,34,35,74,34,04,3 18 4,03,04,7 1,73,04,04,3 3,34,74,05,03,71,72,74,33,35,74,71,7 3,32,32,74,3 2,72,33,33,72,33,05,75,32,3 19 2,34,3 5,33,32,34,72,73,32,73,03,3 3,04,33,32,03,74,35,0 1,73,33,72,3 2,73,33,01,33,01,75,72,02,7 5u 22 251921261920241621182419201817 2023162318 20161518221719281917

67 Winter – Z0/CONS - 2013, 2014, 2015 123456789101112131415161718192021 40414243 444546474849505152 12 8,04,77,38,35,35,04,74,03,33,03,7 5,0 4,05,33,36,34,33,35,33,02,74,05,0 2,73,04,75,34,7 5,33,7 13 5,0 1,77,76,35,35,05,33,32,74,73,03,72,73,73,31,74,33,7 2,74,03,34,04,73,3 3,73,36,03,74,34,76,0 14 4,3 3,79,05,76,73,76,05,34,03,73,03,32,34,74,02,03,34,3 3,05,02,74,03,34,73,74,05,33,34,3 3,37,7 15 3,35,0 2,74,35,0 2,73,73,01,72,7 2,03,0 2,33,03,7 4,04,73,03,32,7 6,32,03,74,72,72,33,0 16 4,03,74,35,04,33,04,75,02,72,04,34,06,03,0 3,72,33,73,32,73,02,34,04,73,34,34,03,73,32,03,75,04,02,3 17 2,05,74,74,36,33,37,36,04,72,74,35,06,05,74,33,04,32,74,72,32,72,05,03,02,34,02,33,74,3 3,02,33,01,7 18 3,32,33,73,3 4,76,03,73,34,3 1,33,02,32,75,73,04,32,02,72,3 4,33,36,04,73,32,03,02,3 4,01,34,0 19 3,01,72,03,77,34,35,74,74,33,72,33,3 3,04,0 6,03,02,73,73,3 3,71,71,32,03,73,32,73,72,7 1,33,0 5u 1618201926202922191617162116171918171615 2016 1816191516 171214

68 Voorstel  Op zaterdag zou 1 arts dan op 5u tijd tussen 15 en 28 patiënten moeten zien.  Op zondag zou 1 arts dan op 5u tijd tussen 15 en 29 patiënten moeten zien.  Wegens onvoorspelbaarheid en hoge pieken achten we dit niet haalbaar. Voorstel:  Uitbreiding zomer met september (dus inkorting winterperiode)  DUS:  zomer = juni, juli, augustus en september  Winter = oktober tot en met mei  Maar wel nog steeds werken met 2 artsen voor de consultaties in de winter van 8u-20u

69 Passen we, voor de HUISBEZOEKEN, in de WINTER de korte shift op zaterdag aan naar 14u? Zowel op zaterdag als op zondag loopt de korte shift dan tot 14u. A. Ja B. Nee C. Onthouding

70 Breiden we de “zomer” uit met september voor de HUISBEZOEKEN? A. Ja B. Nee C. Onthouding De “zomerperiode” zou dan bestaan uit de maanden juni, juli, augustus en september.

71 Stemming 2015: 60+’ers mogen kiezen voor 4 shiften van 6u ipv 2 van 12u A. JA mits haalbaarheidsstudie en rekening houdend met andere beslissingen 42% B. Nee 39% C. Onthouding 19%

72 60+’ers mogen kiezen voor 4 shiften van 6u ipv 2 van 12u  Praktisch onmogelijk!  Kan niet met Permamed!  Alle shiften moeten dan opgesplitst worden in 6u.  Iedereen moet dan aangeven om aaneensluitende shiften te doen, wat niet strookt met desiderata.  60+’ers zouden elkaar dan moeten opvolgen, dit kan niet want niet voldoende 60+’ers.  Kan ingevuld worden door andere artsen, maar dat maakt wisselen moeilijker  Voorstel: 60+’ers kunnen elkaar afwisselen (onderling af te spreken)  Wegens onhaalbaarheid van dit punt brengen we dit niet ter stemming.

73 Andere te stemmen punten

74 Vrijstelling zwangere huisartsen  De jonge huisartsen vragen om zwangere huisartsen 6 maanden vrij te stellen van de wachtdienst, vrij te kiezen voor of na de bevalling.  Nu is dat 4 maanden vrijgesteld + 2 maanden extra, maar ze moeten deze 2 shiften elders tijdens het jaar presteren.

75 Zwangere huisartsen krijgen 6 maanden vrijstelling van wachten, vrij te kiezen voor of na de bevalling. A. Ja B. Nee C. Onthouding

76 Regeling Kerst en Nieuw  Probleem = 60% van de huisartsen neemt vakantie tijdens deze periode, waardoor de andere artsen vaker terug komen voor deze shiften.  “Kerstmis” = 24/12 - 18u tot en met 25/12 - 20u (= 2 shiften, 5,5 artsen)  “Nieuwjaar” = 31/12 – 18u tot en met 1/1 – 20u (= 2 shiften, 5,5 artsen)  Oplossing?  Elk jaar wordt er gevraagd naar vrijwilligers voor Kerst en Nieuwjaar.  Nieuwe collega’s doen een Kerst- of Nieuwjaarsshift  De plaatsen die niet opgevuld worden door de vrijwilligers of nieuwe artsen worden ingevuld door de andere artsen met een vaste, alfabetische lijst.  De startletter van beide wachtlijsten wordt door een onschuldige hand getrokken op de AV  Er wordt in dit systeem ook rekening gehouden met de artsen die de voorbije 4 jaar Kerst en/of Nieuwjaar gedaan hebben.

77 Er komt een aparte wachtlijst voor “Kerst” en “Nieuwjaar” onder volgende voorwaarden gestipuleerd op de vorige slide. A. Ja B. Nee C. Onthouding

78 Trekken letters alfabetische lijst  Letter Kerstmis  Letter Nieuwjaar

79 Addendum HR  Wachtposten Vlaanderen  Aanvulling rond:  Afwezigheid van een arts bij het begin van de shift  Disfunctioneren van een arts in de Wachtpost  Externe artsen  (aanpassing shiften)  (zwangere huisartsen)  (regeling Kerst en Nieuw)  Best nu reeds iets in het HR zetten om in de toekomst eventuele problemen te kunnen aanpakken.

80 1. Afwezigheid wachtarts Elke arts wordt 15 minuten voor aanvang van de shift op de Wachtpost verwacht. Wanneer een arts niet aanwezig is op het beginuur van zijn wacht, blijft de vorige arts beschikbaar tot de andere arts aanwezig is of tot er vervanging is voorzien.

81 De wachtarts komt te laat of stopt te vroeg  Wanneer de wachtarts 15 minuten na het begin van de wachtdienst nog niet aanwezig is zonder verwittiging, wordt de WECO gecontacteerd door de receptioniste. De WECO contacteert de arts in kwestie. Deze laattijdige aankomst wordt gemeld aan de wachtpostcoördinator die dit bijhoudt.  Wanneer blijkt dat de wachtarts 30 minuten te laat is en er geen sprake is van overmacht, wordt er 100 euro afgehouden van zijn/haar honorarium. Dit bedrag dient als honorering voor de collega die langer de permanentie heeft moeten verzorgen.  De wachtarts blijft actief tot het einde van de shift. Dit wilt zeggen dat hij/zij nog consultaties aanneemt tot 15 minuten voor het einde van de shift en huisbezoeken ‘s avonds tot een half uur voor het einde van de shift en ’s ochtends tot 1u voor het einde van de shift. Gebeurt dit niet, en er is geen sprake van overmacht of een geldige reden, dan wordt dit aanzien als verzuim en wordt er 100 euro afgehouden van zijn/haar honorarium. Dit bedrag dient als honorering voor de collega die het huisbezoek of consultatie van de verzuimende arts dient over te nemen.

82 De wachtarts komt te laat of stopt te vroeg (2)  Wanneer de wachtarts beslist om een consultatie of huisbezoek niet meer aan te nemen onder de voorwaarden hierboven vermeld, verwittigt hij/zij de collega die hem/haar opvolgt.  De receptioniste noteert elke vraag tot huisbezoek in het medisch programma. Het is louter de verantwoordelijkheid van de wachtarts om niet in te gaan op deze vraag. De reden hiervoor wordt dan genoteerd in het medisch dossier.  De dringendheid van een consultatie of huisbezoek wordt louter beslist door de wachtarts, niet door de receptioniste. De receptioniste geeft elke vraag tot huisbezoek onmiddellijk door aan de wachtarts.

83 De arts is verhinderd door laattijdige overmacht of is niet te bereiken en er is een vermoeden van overmacht.  De WECO zal inspringen als vervangende arts. De verhinderde arts zal dan op een later tijdstip wel een wacht van de WECO moeten overnemen (zie HR 6.2.2.2.).  Indien de overmacht niet laattijdig is (bekend in de loop voor de week van de wachtdienst), dan zorgt de betrokken arts zelf voor vervanging. De coördinator kan de arts hierin bijstaan.  Indien de overmacht van dergelijke aard is dat de arts niet zelf voor vervanging kan zorgen, dan wordt dit de taak van de coördinator.  Het zoeken naar vervanging zonder overmacht, zelfs kort voor de wachtdienst, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de betrokken arts.

84 De wachtarts weigert duidelijk wachtdienst te doen of hij/zij is niet te bereiken en er bestaat een ernstig vermoeden dat hij/zij moedwillig weigert wachtdienst te doen.  De WECO probeert de weigerende wachtarts te bereiken en probeert hem ervan te overtuigen de wachtdienst te beginnen. Indien nodig wordt de wachtdienstverantwoordelijke gecontacteerd.  Een arts die moedwillig weigert zijn/haar wachtplicht te vervullen zal opgeroepen worden door de Raad van Bestuur. Deze kan een procedure bij de Orde der Geneesheren starten. Indien de weigerende arts door de orde in het ongelijk wordt gesteld zal de weigerende arts een schadevergoeding betalen van 1250 euro (aanpassing jaarlijks aan de gezondheidsindex) voor elke niet verrichtte wachtdienst van 12u. Bij niet betaling kan deze schadevergoeding gevorderd worden via de rechtbank. Verder bestaat de mogelijkheid om via de rechtbank af te dwingen dat ook verdere wachtdiensten dienen te worden gedaan. Deze schadevergoeding wordt gestort in de pool die op het einde van het jaar verdeeld wordt onder de artsen die wachtdienst verricht hebben.  In deze forfaitaire schadevergoeding zijn vervat alle schade zowel op het materiële vlak (extra inzet wachtcoördinator en personeel, de kosten van het zoeken naar een vervanger, extra kosten lonen, administratieve kosten) alsmede op het morele vlak (opvorderen van een collega, verlies vrije tijd, psychische impact personeel, vervanger en familie van opgevorderde collega’s).

85 Het addendum van het huishoudelijk reglement aangaande “afwezigheid wachtdoende arts” wordt goedgekeurd. A. Ja B. Nee C. Onthouding

86 2. Disfunctioneren van een arts op de wachtpost  Het voorkomen, de houding en het gedrag van de arts met wachtdienst moet overeenstemmen met de patiënten kwaliteitsvol te helpen tijdens de wachtdienst. Wanneer een arts hierin in gebreke blijft en disfunctioneert, dan dient dit gemeld te worden aan de Raad van Bestuur.  De Raad van Bestuur probeert de collega te motiveren om zijn/haar functioneren te veranderen. Indien deze intercollegiale bemiddeling geen uitkomst biedt, dan kan er beroep gedaan worden op de orde van geneesheren en de Provinciale Geneeskundige Commissie.

87 2. Disfunctioneren van een arts op de wachtpost (2)  Zolang de collega nog niet functioneert zoals het hoort (te beoordelen binnen de Raad van Bestuur), moet de dienstverlening en de veiligheid van de patiënten gewaarborgd worden door gepaste maatregelen zoals een tijdelijke schorsing van de collega voor de wachtdienst. De coördinator zoekt vervanging.  Heeft het disfunctioneren als doel de werking van de wachtpost te verhinderen, dienen de wachtdiensten waarvoor de arts werd geschorst beschouwd te worden als geweigerde wachtdiensten, zoals vermeld in artikel 1.3. Er zal dan ook een sanctie worden voorzien voor onverantwoorde acties zoals het onverantwoord weigeren van huisbezoeken of consultaties, het bewust tegenwerken van het systeem of het systematisch niet ingeven van verslagen. De sancties wordt beslist door de Raad van Bestuur. Een sanctie kan bijvoorbeeld zijn: het inhouden van een deel van het honorarium.

88 Het addendum van het huishoudelijk reglement “disfunctioneren van de arts met wachtdienst” wordt goedgekeurd. A. Ja B. Nee C. Onthouding

89 3. Externe artsen  Externe artsen kunnen ten allen tijde wachten lopen in onze huisartsenwachtpost. Zij nemen hiervoor contact op met de wachtpostcoördinator. Ze kiezen zelf het aantal wachten dat zij wensen te doen. Wanneer zij zich, na het opstellen van de wachtlijst, aanbieden als externe arts, zal de coördinator van de Wachtpost de wachtovernames regelen. Er worden gradueel wachten overgenomen van die artsen die de meeste shiften van 12u hebben. Indien er een onevenwicht ontstaat bij de verdeling van de shiften, zal hiermee rekening gehouden worden bij de volgende wachtverdeling.  De externe artsen dienen een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Artsenkring Halle en Omgeving voorziet wel verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van Wachtpost Zennevallei.

90 Het addendum van het huishoudelijk reglement aangaande “externe artsen” wordt goedgekeurd. A. Ja B. Nee C. Onthouding

91 Extra punt schriftelijk aangebracht door 1/20 ste van de leden Vraag van drs. Heijmans, Delwart, Legrain, Lannoy, Pratte en Mennig.  Toelichting door dr. Heijmans De ondergetekenden vragen dat wij, als kring, de vraag stellen aan de Provinciale Commissie van Vlaams Brabant van de Orde der Geneesheren, om de verplichting af te schaffen, voor de huisarts van wacht, om zich te verplaatsen voor ieder nachtoproep, en dit onder anderen voor veiligheidsredenen.

92 Nachtoproep – te stemmen A. Ja B. Nee C. onthouding De ondergetekenden vragen dat wij, als kring, de vraag stellen aan de Provinciale Commissie van Vlaams Brabant van de Orde der Geneesheren, om de verplichting af te schaffen, voor de huisarts van wacht, om zich te verplaatsen voor ieder nachtoproep, en dit onder anderen voor veiligheidsredenen.

93 Vragen?

94 NIEUWE ARTSEN Dr. Petrescu, dr. Stuyven, dr. Vander Paal

95 DE RAAD VAN BESTUUR ARTSENKRING HALLE EN OMGEVING

96 Nieuwe Raad van Bestuur 2016-2020  Hebben besloten het Bestuur te verlaten:  Dr. Greta Van Pottelbergh  Dr. Daniël Baesberg  Blijven nog in het bestuur:  Dr. Frank Mertens  Dr. Jean-Paul Pierreux  Dr. Gilbert Brisaert  Dr. Sonja Berael  Dr. Herwig Van Pottelbergh

97 Nieuwe RvB  Wensen het bestuur te vervoegen:  Dr. Gerlinde Beerens  Dr. Kaat Pierreux  Dr. Lieve Vander Paal  Dr. Stéphane Heijmans

98 Keurt de Algemene Vergadering de nieuwe Raad van Bestuur goed? A. Ja B. Nee C. Onthouding

99 SLOTWOORD


Download ppt "ALGEMENE VERGADERING ARTSENKRING HALLE EN OMGEVING 24 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google