De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Moeder, waarom luisteren wij?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Moeder, waarom luisteren wij?"— Transcript van de presentatie:

1 Moeder, waarom luisteren wij?
Luisterdidactiek in het mvt-onderwijs Brugge 2012

2 Luistervaardigheidsdidactiek

3 Over luisteren en leren luisteren… Over luisteren en leren luisteren…
Luistervaardigheidsdidactiek

4 Een eerste focus Leren luisteren: een of-of of een én-én-verhaal?
Stilstaan bij leerwegen en strategieën  Luisterdidactiek uitbouwen Kilometers maken Luisterbereidheid opbouwen Te vrijblijvend? Eventueel portfoliodidactiek Een én-én-verhaal Luistervaardigheidsdidactiek

5 Leer- en luisterattitude
Leren luisteren Passende luisterhouding willen aannemen Geconcentreerd Onbevooroordeeld en onvooringenomen Mogen en durven mislukken Vallen maar ook opstaan Loslaten en weer inpikken Compensatiestrategieën inzetten Luistervaardigheidsdidactiek

6 Onderwijsattitude Leren luisteren Enerzijds Anderzijds
Instructies geven i.v.m luisterattitude Evaluatie attitude? Als lkr ook feedback voor luisterpubliek Vertrouwen opbouwen (haalbaarheid) Luisterdoel scherp stellen (bv. authentiek materiaal -opdrachten) Anderzijds Kritisch nadenken over de luisterdidactiek Oefening didactisch verantwoord opbouwen (Voldoende) luistermateriaal aanbieden Luistervaardigheidsdidactiek

7 Een tweede focus in tekstsoorten
Luisteren en leren luisteren: nood aan verscheidenheid Verscheidenheid in tekstsoorten in luisterdoelen in opdrachten Zowel bij klassikaal luisteren als bij individuele trajecten (ev. luisterportfolio) Luistervaardigheidsdidactiek

8 Tekstsoorten Tekstsoort Tekstdoel
Voorbeelden (allerlei teksten) (zakelijke, functionele en ook fictionele teksten) (richtingsspecifieke teksten) met of zonder beeldondersteuning informatieve teksten het overbrengen van informatie nieuwsberichten, mededeling , interview, gesprek, weerberichten, verkeersmededeling, verslag, documentaire, uiteenzetting (door de leerkracht), antwoordapparaat prescriptieve teksten het rechtstreeks sturen van het handelen van de ontvanger Mondelinge instructies voor klasgebeuren ( aanwijzingen, aankondigingen, computerinstructies) , gebruiksaanwijzing, programma-aankondigingen, publieke aankondiging (stationsmededelingen), waarschuwing, reclameboodschap, antwoordapparaat argumentatieve teksten het opbouwen van een redenering Betoog, discussie, debat narratieve teksten het verhalend weergeven van feiten en gebeurtenissen interview , kort verhaal, filmfragment, reportage, relaas, hoorspel, feuilleton, reisverhaal artistiek-literaire teksten expliciete aanwezigheid van een esthetische component Luisterboeken: literaire fragmenten ( romanfragment, toneelfragment), filmfragment, songtekst Luistervaardigheidsdidactiek

9 Luisterdoelen Van zoekend (selectief) luisteren …
tot structurerend luisteren De luisteraar heeft van te voren een bepaalde, specifieke informatiebehoefte; alleen die informatie interesseert hem, niet de rest van de tekst. De luisteraar interesseert zich in principe voor de hele tekst; hij probeert de rode draad, de hoofdpunten te vinden. Bron: Kwakernaak Luistervaardigheidsdidactiek

10 Luisterdoelen Van zoekend (selectief) luisteren …
tot structurerend luisteren De luisteraar heeft van te voren een bepaalde, specifieke informatiebehoefte; alleen die informatie interesseert hem, niet de rest van de tekst. De luisteraar interesseert zich in principe voor de hele tekst; hij probeert de rode draad, de hoofdpunten te vinden. Bron: Kwakernaak Vaak verwaarloosd – door concrete vragen vooraf vaak omgebogen tot zoekend luisteren! Luistervaardigheidsdidactiek

11 Opdrachten Luistervaardigheidsdidactiek

12 Een derde focus Leren luisteren Vaardigheidsonderwijs is
strategie-onderwijs Leren luisteren Oog hebben voor (kijk)luister-strategieën Aandacht voor (kijk)luister-leerlijnen Luistervaardigheidsdidactiek

13 Strategieën Leren luisteren Niet eindeloos herhaald luisteren tot …
Strategieën aanreiken/ laten ontdekken Basisstrategie: OVUR Kennis van de luisterstrategieën Gebruik van strategieën oefenen Weinig expliciet in handboeken In de leerfase ook toetsen? Gebeurt zelden Luistervaardigheidsdidactiek

14 Strategieën OVUR-strategie ORIËNTEREN
Vraag naar de authentieke communicatieve functie Vraag naar het overeenkomstige luisterdoel VOORBEREIDEN Zowel inhoudelijk (voorkennis) als formeel (luisterhouding) UITVOEREN Gebruik van de luisterstrategieën REFLECTEREN Luistervaardigheidsdidactiek

15 Strategieën OVUR-strategie ORIËNTEREN
Welk soort luistertekst is dit? Welke zijn de kenmerken van dit soort tekst? Waarom luistert men naar dit soort tekst? EN DUS OOK: Welke luistervorm pas ik hier het beste toe? Globaal, cursorisch, selectief, intensief, genietend of studerend luisteren? Welke techniek? Scannen (bv. op data, op namen …), … Luistervaardigheidsdidactiek

16 Strategieën OVUR-strategie VOORBEREIDEN
Inhoudelijk: wat weet ik over dit onderwerp? Op welke vragen kan er een antwoord gegeven worden? Welke vragen zou ik beantwoord willen zien … OOK: verkennen van de aankondiging, het bredere situationele/communicatieve kader … Formeel: luisterhouding: concentratie versus afleiding Luistervaardigheidsdidactiek

17 Strategieën Luistervaardigheidsdidactiek

18 Strategieën Luistervaardigheidsdidactiek

19 Strategieën Luistervaardigheidsdidactiek

20 Leerlijnen Leren luisteren Leerlijn luisteren uitbouwen Tekstsoorten
Strategieën Opdrachten Tekstkenmerken Thema’s  OEFENPARAMETERS Luistervaardigheidsdidactiek

21 Leerlijnen Leren luisteren Waar, wanneer, met wat bezig?
Wie reikt wat wanneer aan? Luistervaardigheidsdidactiek

22 Oefenparameters = Aspecten die een oefening makkelijk of moeilijk maken Inhoudelijke moeilijkheidsgraad van de tekst Voorkennis – leefwereld van de leerling (vertrouwdheid Verhalend versus bv. argumentatief Talige moeilijkheidsgraad van de tekst Woordenschat Zinslengte - zinsbouw Verstaanbaarheid Talige ruis: standaardtaal versus dialect/regiolect … Niet-talige ruis: omgevingsgeluiden – maar ook: apparatuur Ondersteuning Met of zonder visuele ondersteuning – mimiek en gestiek Tempo (+ herhaling/ pauzering) Luisterdoel Soort opdracht Luistervaardigheidsdidactiek

23 Een vierde focus Zielfertigkeit >Mittelfertigkeit
Zielfertigkeit versus Mittelfertigkeit Luisteren als authentiek doel: boodschap staat voorop = luisteren als antwoord op de zender Luisteren als middel: taalverwerving staat voorop = luisteren als verlengstuk van de leraar Zielfertigkeit >Mittelfertigkeit Luistervaardigheidsdidactiek

24 Mittelfertigkeit Mittelfertigkeit
Welke uitdrukking gebruikt de spreker om afscheid te nemen? Hoe staat het in de tekst: “tegen begin volgende week”? Geef een synoniem/antoniem uit de tekst voor “xxxxx”. Van Mittelfertigkeit naar Zielfertigkeit: Welk woord uit de tekst kondigt een “reden” aan? Wat kan het volgende woord “xxxx” uit de tekst betekenen? Heeft het woord “xxxx” een positieve of een negatieve betekenis? Luistervaardigheidsdidactiek

25 Mittelfertigkeit Leerplannen?
Meerwaarde? Leervaardigheid en zelfredzaamheid Het distinctieve luisteren Het herkennen van klanken, fonemen en woorden … Het actieve luisteren = het lerend luisteren Het Heraushören van Redemittel/ zinswendingen/ woordenschat… MAAR OOK: als modelfunctie voor de eigen spreek- en gespreksvaardigheid (uitspraak – intonatie – pauzes …) Luistervaardigheidsdidactiek

26 Zielfertigkeit Uitgangspunt is de OVUR-strategie
ORIËNTEREN VOORBEREIDEN UITVOEREN REFLECTEREN Vanuit perspectief van de leerling OOK vanuit perspectief van de leerkracht Luistervaardigheidsdidactiek

27 Zielfertigkeit Oriëntatie
Waarom wil de auteur dat de toehoorder dit beluistert? Waarom wil je als leraar dat de leerling dit beluistert? vraag naar de authentieke luisteract Principe van de information-gap Principe van de informatie-beoordeling Luistervaardigheidsdidactiek

28 Zielfertigkeit Voorbereiden Onvoorbereid naar een voordracht?
>< verkeersmededeling – antwoordapparaat … (en ook dat is gericht …) Schetsen van het kader Inhoudelijk Formeel Luistervaardigheidsdidactiek

29 Zielfertigkeit Voorbereiden Voorkennis activeren
Relatie tussen luisterdoel en het soort luisteren Bv. globaal, cursorisch, selectief, intensief, genietend … Relatie tussen het soort luisteren en de luistertechnieken Bv. scannend naar namen, getallen, data … Bv. scannend naar signaalwoorden, verbindingswoorden … Luistervaardigheidsdidactiek

30 Een vijfde focus Dialogen en luistervaardigheid Getuige zijn van of instappen in? Wie deelneemt aan een gesprek, luistert op een andere manier dan iemand die getuige is van een gesprek… Handboeken? Luistervaardigheidsdidactiek

31 Didactische consequenties
Sterk geritualiseerde situaties, zoals koopgesprek – aan de balie – restaurant …:  instappen in de rol, leer leerlingen luisteren vanuit die rol Bv ook: verkeersmededeling/ weerbericht/ aankondiging in het station … (opdrachtenfiches- een situationele opdracht) Handboeken? Luistervaardigheidsdidactiek

32 Een zesde focus Luisteren versus kijkluisteren Wat zegt het leerplan?
Kansen en valkuilen van het kijkluisteren Didactische consequenties Luistervaardigheidsdidactiek

33 Kansen en valkuilen Vroege succeservaringen
beeld biedt ondersteuning, is illustratief bij de tekst. Bv. weerbericht Valkuil gebrek aan coherentie tussen beeld en tekst Bv. probleem van vele videoclips Luistervaardigheidsdidactiek

34 Didactische consequenties
Kijken ondersteunt het luisteren Krijgen leerlingen de tijd om te kijken? Luisteren ondersteunt het zien Soms ligt de boodschap in het zien Luisteren is duiding bij de boodschap Luistervaardigheidsdidactiek

35 Een zevende focus De natuurlijke taalverwerving
Instructie: eerste vorm van luistervaardigheid De natuurlijke taalverwerving Geen geschreven tekst, maar gesproken… Concreet, zichtbaar, voelbaar … Geen losse klanken, maar woorden, teksten … Luistervaardigheidsdidactiek

36 Didactische consequenties
De natuurlijke taalverwerving in een onderwijs- leersituatie De instructie Eerste vorm van luistervaardigheid Consequent gebruik van de doeltaal Luistervaardigheidsdidactiek

37 Een achtste focus Luisteren en spreek-/gespreksvaardigheid
Luisteren in de gespreksvaardigheid Luisteren inherent aan gespreksvaardigheid Parameter bij evaluatie Luisteren of ‘schijn’-luisteren Randvoorwaarden: plaats van de voorbereiding Information-gap bv. dwingt tot luisteren Gescheiden voorbereiding Luistervaardigheidsdidactiek

38 Een achtste focus Luisteren en spreek-/gespreksvaardigheid
Luisteren in de spreekvaardigheid Luisteren inherent aan spreeksituaties Als leerkracht voldoende aandacht voor het luisterpubliek? Luisteren of ‘schijn’-luisteren Evaluatie door leerlingen? Eventueel een productieve fase: iets noteren/ invullen … Reflectie bij de luisterhouding? Luistervaardigheidsdidactiek

39 Een negende focus (Zelfstandig) oefenen en remediëren
Luisterkilometers maken “Je leert maar luisteren door te luisteren” Ruimte voor klassikaal luisteren? (tijdgebrek) Te vrijblijvend? Luisterportfolio (uitnodigend en/of sturend) Portfoliodidactiek Luistervaardigheidsdidactiek

40 Didactische consequenties
Ondersteunend materiaal Een oefenbatterij Links naar het internet Materiaal op het leerplatform Het generische model Aandacht voor verscheidenheid (leerlijn?) Luistervaardigheidsdidactiek

41 Een tiende focus De plaats van luistervaardigheid Uit de wandelgangen:
‘Ik moet nog een luistertoets geven’ ‘Ik zoek nog een goede luistertoets’ Uit de lespraktijk: ‘Neem je boek pagina 20 en volg de tekst mee’ Luistervaardigheidsdidactiek

42 Didactische consequenties
Kernwoord 1= integratie organisch verbonden met het lesthema/taaltaak logisch samenhangend met gespreksvaardigheid kenmerkend: luisteraar kan gesprek sturen parameter bij evaluatie integratie betekent echter niet lezend luisteren of luisterend lezen … Luistervaardigheidsdidactiek

43 Didactische consequenties
Kernwoord 2 = context Schetsen van context Voorinformatie (anekdote: weerbericht in hartje zomer …) Het belang van non-verbale, visuele informatie Beginners: video > audio = kijkluisteren De eigen plaats van luistervaardigheid Luisteren is moeilijker dan lezen Te veel wordt het luisteren vanuit de leesdidactiek, soms zelfs vanuit een foute leesdidactiek benaderd Luistervaardigheidsdidactiek

44 Een elfde focus De eigen plaats van luistervaardigheid
Luisteren is moeilijker dan lezen Luisteren is altijd lineair Luistertempo wordt bepaald door de spreker Een klankstroom is moeilijker af te grenzen dan een tekenstroom Te veel wordt het luisteren vanuit de leesdidactiek benaderd Valkuil: leesteksten als luistertekst (handboeken?) Spreektaal versus schrijftaal Een kleine nuance: een lezing … Een tweede nuance: luisterboeken… Luistervaardigheidsdidactiek

45 Een twaalfde focus Een regenprogramma: een krachtige leeromgeving
Een back-up Op usb/cd of dvd Op usb Een draagbare mediaplayer Een goede converter Op het digitale leerplatform Geluids- en videobestanden uit de les Luistervaardigheidsdidactiek

46 Van vak- naar leergroep
Verkennen leerplannen Kritische beoordeling van bestaand materiaal Voorbeelden van best practice Vindplaats materiaal Werkmoment: opstellen van luisteropdrachten Nadenken over een leerlijn Technische aspect: downloaden en presenteren van geluidsmateriaal Luistervaardigheidsdidactiek


Download ppt "Moeder, waarom luisteren wij?"

Verwante presentaties


Ads door Google