De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

het Europees taalportfolio ondersteunt de zin in vreemde talen Comenius monitoringdag 27 mei 2010, Brugge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "het Europees taalportfolio ondersteunt de zin in vreemde talen Comenius monitoringdag 27 mei 2010, Brugge."— Transcript van de presentatie:

1

2 het Europees taalportfolio ondersteunt de zin in vreemde talen Comenius monitoringdag 27 mei 2010, Brugge

3 via je Europees project realiseer je eindtermen moderne vreemde talen

4

5 accenten bij de eindtermen MVT operationeel;operationeel; aansluiting tussen basis- en secundair onderwijs;aansluiting tussen basis- en secundair onderwijs; minimaal herkenbaar beheersingsniveau;minimaal herkenbaar beheersingsniveau; link ERKlink ERK

6 leerlijn basisonderwijs: TS, TI Frans, formeel Fransbasisonderwijs: TS, TI Frans, formeel Frans A-stroom 1 ste graad secundair:A-stroom 1 ste graad secundair: Engels en Frans verplichte vakken. ET Frans secundair bouwen verder op de ET Frans BaO. ET Frans secundair bouwen verder op de ET Frans BaO. B-stroom 1ste graad secundair:B-stroom 1ste graad secundair: ET geherformuleerd als operationele doelstellingen, niveau dat niet hoger ligt dan de eindtermen Frans van het basisonderwijs. taalportfolio: 10-14 jaar Overgang basisonderwijs – secundair onderwijs

7 Eindtermen Frans operationeel, herkenbaar beheersingsniveau, link naar ERKoperationeel, herkenbaar beheersingsniveau, link naar ERK 5 vaardigheden5 vaardigheden tekstsoorten, tekstkenmerkentekstsoorten, tekstkenmerken strategieën, attitudesstrategieën, attitudes

8 tekstsoorten informatieve;informatieve; prescriptieve;prescriptieve; narratieve;narratieve; artistiek-literaire.artistiek-literaire.

9 tekstkenmerken onderwerp taalgebruikssituatie structuur / samenhang / lengte uitspraak, articulatie, intonatie tempo en vlotheid woordenschat en taalvariëteit

10 strategieën O.a.O.a. – zich blijven concentreren ondanks het feit dat leerlingen niet alles begrijpen of kunnen uitdrukken; – het doel van de interactie bepalen; – gebruik maken van ondersteunende lichaamstaal; – ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte boodschap overbrengen; – vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te wijzen; – iets op een andere wijze zeggen; – gedeeltelijk herhalen wat iemand zegt of iets aanwijzen om wederzijds begrip na te gaan. – …

11 attitudes Lln tonen:Lln tonen: – bereidheid en durf om te luisteren, te lezen, te spreken, gesprekken te voeren en te schrijven in het Frans en in het Engels; – bereidheid tot taalverzorging; – belangstelling voor de aanwezigheid van moderne vreemde talen in hun leefwereld, ook buiten de school, en voor de socio-culturele wereld van de taalgebruikers; – belangstelling voor de aanwezigheid van moderne vreemde talen in hun leefwereld, ook buiten de school, en voor de socio-culturele wereld van de taalgebruikers; Lln stellen zich open voor de esthetische component van teksten.Lln stellen zich open voor de esthetische component van teksten. …

12 je eigen context welke kansen biedt het Europees project om leerlingen:welke kansen biedt het Europees project om leerlingen: – te sensibiliseren voor talen; – te initiëren in talen; – zin te laten krijgen om vreemde talen te leren: luisteren, lezen, mondelinge interactie, spreken, schrijven; – de eindtermen te helpen bereiken.

13 eigen context linken aan realiseren van eindtermen… even oefenen:even oefenen: – kies: vaardigheid (luisteren, lezen, mondelinge interactie, spreken, schrijven) binnen je niveau (basis – secundair);vaardigheid (luisteren, lezen, mondelinge interactie, spreken, schrijven) binnen je niveau (basis – secundair); – ga na aan welke eindtermen je via je project werkt; – bespreek kort met andere deelnemers.

14 Europees taalportfolio mobiliteit voor leraren en leerlingen;mobiliteit voor leraren en leerlingen; taalbeheersingsniveaus van het ERK;taalbeheersingsniveaus van het ERK; vertaling van ERK naar leerlingen: Europese Taalportfoliovertaling van ERK naar leerlingen: Europese Taalportfolio – eenzelfde structuur; – 1 versie/doelgroep.

15 Europees Referentie Kader

16 A1+A2 A1+A2 niveau basis- gebruikerB1+B2 niveau onafhankelijke gebruikerC1+C2 niveau vaardige gebruiker Stijgende gradatie taalvaardigheid zes taalbeheersingsniveaus A1  A2  B1  B2  C1  C2

17 vijf vaardigheden luisterenluisteren lezenlezen mondelinge interactiemondelinge interactie sprekenspreken schrijvenschrijven

18

19 nieuwe eindtermen moderne vreemde talen

20 Een Europees taalportfolio voor Vlaanderen

21 waarom een Vlaamse versie? overgang BaO – SO vergemakkelijken;overgang BaO – SO vergemakkelijken; het spoort met de eindtermen en dus leerplannen;het spoort met de eindtermen en dus leerplannen; goedgekeurd door de Raad van Europa.goedgekeurd door de Raad van Europa.

22 Kennismaking wat kan je goed? wat doe je graag? wat wil je nog beter kunnen?

23 4 delen

24

25 Raad van Europa Wie ben ik? Uitleg Europees Taalportfolio Mijn contacten met talen Taalattesten, wedstrijden en certificaten Mijn taalbeheersingsprofiel Schema voor zelfevaluatie Klassieke talen Wij zijn niet alleen! UITLEG: WAT IS EEN TAALPASPOORT? UITNEEMBAAR BOEKJE (4 talen):

26 Raad van Europa Wie ben ik? Uitleg Europees Taalportfolio Mijn contacten met talen Taalattesten, wedstrijden en certificaten Mijn taalbeheersingsprofiel Schema voor zelfevaluatie Klassieke talen Wij zijn niet alleen!

27 Raad van Europa Wie ben ik? Uitleg Europees Taalportfolio Mijn contacten met talen Taalattesten, wedstrijden en certificaten Mijn taalbeheersingsprofiel Schema voor zelfevaluatie Klassieke talen Wij zijn niet alleen!

28 Raad van Europa Wie ben ik? Uitleg Europees Taalportfolio Mijn contacten met talen Taalattesten, wedstrijden en certificaten Mijn taalbeheersingsprofiel Schema voor zelfevaluatie Klassieke talen Wij zijn niet alleen!

29 Raad van Europa Wie ben ik? Uitleg Europees Taalportfolio Mijn contacten met talen Taalattesten, wedstrijden en certificaten Mijn taalbeheersingsprofiel Schema voor zelfevaluatie Klassieke talen Wij zijn niet alleen!

30

31 Raad van Europa Wie ben ik? Uitleg Europees Taalportfolio Mijn contacten met talen Taalattesten, wedstrijden en certificaten Mijn taalbeheersingsprofiel Schema voor zelfevaluatie Klassieke talen Wij zijn niet alleen!

32 Raad van Europa Wie ben ik? Uitleg Europees Taalportfolio Mijn contacten met talen Taalattesten, wedstrijden en certificaten Mijn taalbeheersingsprofiel Schema voor zelfevaluatie Klassieke talen Wij zijn niet alleen!

33 4 delen

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Voordelen van taalportfolio in de klas

58 Taalportfolio:Taalportfolio: – Link ERK, ET, LP, taalportfolio; – Werken met een taalportfolio in de klas; – De rol van het taalportfolio bij evaluatie. Talenbeleid(splan);Talenbeleid(splan); – Aan de slag met het nieuwe leerplan Frans. (BaO) – Het spel als ondersteuning bij het bereiken van de nieuwe leerplandoelen. (SO 1 e graad) – Luister-, spreek- en gespreksvaardigheid oefenen volgens de nieuwe leerplannen. (SO 1 e graad) – Differentiëren, niet enkel om te motiveren. (SO) – Naar nieuwe vormen van taalevaluatie. (SO) CLEF D’OR²

59 Mijn Europees Taalportfolio... ■ kost € 11,95 (excl. verzendkosten). ■ bestellen kan op www.nascholing.be (> info > DNI > publicaties > Mijn Europees Taalportfolio).

60 Info Nascholing www.nascholing.beNascholing www.nascholing.be nascholing@vsko.be 02/507 07 80nascholing@vsko.be 02/507 07 80 Annick.keunen@vsko.be 0475/89 26 02Annick.keunen@vsko.be 0475/89 26 02 Liesbeth.martens@vsko.be 0487/46 00 24Liesbeth.martens@vsko.be 0487/46 00 24

61


Download ppt "het Europees taalportfolio ondersteunt de zin in vreemde talen Comenius monitoringdag 27 mei 2010, Brugge."

Verwante presentaties


Ads door Google