De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17 Psalm20:3, 4 Psalm20:1 Gezang52:1, 2 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij kerkdiensten van a.s. woensdag – biddag: De middagdienst, 16.00 uur - avonddienst 19.30 uur. De collecte is bestemd voor Pitsstop in Eindhoven

4 Agenda 10 maartIchtus bijbelstudie Ond: Ontmoetingen met Jezus, H9 Bij: Sigrid VV Soli Deo Gloria Ond: Job schets 8 12 maart19 30 Lidwina in concert 13 maart 9 30 bijbelgroepen 19 30 Best Life

5 Deze week zijn jarig: 6 maart:Maartje Schot zr Nicole Schot-de Ruijter zr Eva Stigterer ligt een kaart klaar achterin de kerk 7 maart:br Peter Beere 8 maart:zr D.B. Vreman-Daemser ligt een kaart klaar achterin de kerk 9 maart:br Hans Meeske 10 maart:zr Rita Barelds-de Vries Kim de Boer 11 maart:zr Elisabeth Schaaij br Gijsbertus Schaaij Joost van Wolfswinkel 12 maart:zr Karine Braakman-Sies

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17 Psalm20:3, 4 Psalm20:1 Gezang52:1, 2 Gezang182C:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17 Psalm20:3, 4 Psalm20:1 Gezang52:1, 2 Gezang182C:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17 Psalm20:3, 4 Psalm20:1 Gezang52:1, 2 Gezang182C:Amen

10 Psalm 77: 4, 5, 6 4 God, op wat Gij eens verrichtte, wil ik mijn betrouwen stichten. Wat Gij eens gedaan hebt is steeds in mijn gedachtenis. Heel de wereld zag uw sterkte, zag de wondren die Gij werkte, toen Gij, groot in heiligheid, Jakobs volk hebt uitgeleid.

11 Psalm 77: 4, 5, 6 5 Toen Gij door het diepst der zee ging, zag U d’ afgrond aan met beving. Wolken goten water uit. Luchten dreunden van geluid. Toen uw felle bliksemschichten huiverend uw weg verlichtten en uw donder om U ging, lag heel d’ aard in siddering.

12 Psalm 77: 4, 5, 6 6 God, uw pad was door de golven. Waatren hebben het bedolven en uw voetspoor uitgewist: geen die nog uw treden gist. Maar Gij gaaft een goed geleide aan het volk dat Gij bevrijdde: Mozes’ en Aärons hand voerde ’t in een veilig land.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17 Psalm20:3, 4 Psalm20:1 Gezang52:1, 2 Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17 Psalm20:3, 4 Psalm20:1 Gezang52:1, 2 Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17 Psalm20:3, 4 Psalm20:1 Gezang52:1, 2 Gezang182C:Amen

16 Opwekking 315 Heer, uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. Heer, uw bloed dat nam mijn plaats in het offer dat U bracht. En U wast mij witter dan de sneeuw, dan de sneeuw. Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17 Psalm20:3, 4 Psalm20:1 Gezang52:1, 2 Gezang182C:Amen

18 Je treedt in dienst van Christus

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17 Psalm20:3, 4 Psalm20:1 Gezang52:1, 2 Gezang182C:Amen

20 Psalm 20: 3, 4 3 Uw overwinning gaan wij vieren, bejubelen uw macht. Wij heffen hoog de krijgsbanieren: Gods naam heeft grote kracht! Hij schenke u zijn rijke zegen, Hij doe naar uw begeren. Ik weet: God baant voor u de wegen en doet u triomferen.

21 Psalm 20: 3, 4 4 De HEER geeft antwoord uit zijn woning aan zijn gezalfde knecht: zijn machtig heilswerk redt de koning, als Hij de strijd beslecht. De trotse mens mag zich beroemen op wagens en op paarden - maar wij, wij zullen krachtig roemen in ’s HEREN naam op aarde.

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17 Psalm20:3, 4 Psalm20:1 Gezang52:1, 2 Gezang182C:Amen

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17 Psalm20:3, 4 Psalm20:1 Gezang52:1, 2 Gezang182C:Amen

24 Psalm 20: 1 1 Moge de HEER u antwoord geven, wanneer u wordt benauwd. Hij, Jakobs God, bewaar' uw leven, zijn naam zij uw behoud. Hij tone uit zijn tempelwoning, uit Sion zijn ontferming. De HERE sterke u, o koning, Hij schenke u bescherming.

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17 Psalm20:3, 4 Psalm20:1 Gezang52:1, 2 Gezang182C:Amen

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17 Psalm20:3, 4 Psalm20:1 Gezang52:1, 2 Gezang182C:Amen

27 Christelijk Jongeren Centrum Van, voor en door jongeren

28 28 We dromen van... jongeren die hun bestemming vinden in Christus Jezus liefde voor alle jongeren een thuis voor jongeren jongeren die thuiskomen bij God bewogenheid voor jongeren samenwerking met kerken wonderen in Eindhoven

29 …deel deze dromen met ons Bid voor jongeren en Pitstop – schrijf je in voor de gebedsmail, elke maand een aantal dank- en bidpunten in je mailbox Steun ons financieel – wordt donateur, door jouw geld horen jongeren dat ze geliefd zijn door God Help fysiek – wordt vrijwilliger, geef een stukje van je tijd Wil je dromen delen? Kom naar de Droom- en Inspiratieavond Pitstop – dinsdag 12 April, 20.00 uur

30 30 Taken bij Pitstop  Klusjesman  Medewerker Chillcafe  IT’er  Vrijwilliger meidenwerk  PS4-speler  Bestuurslid  Coördinator cleanteam  Facilitair medewerker (schoonmaker)  Medewerker financiën  Fondsen werver  Ambulant werker  Beheerder  Inkoper boodschappen  Coördinator medewerkerszaken  Medewerker Youth Alpha  Penningmeester  Kleine en grote taken  Eenmalig of elke week  Voor iedereen is er iets te doen

31 Voor meer info de info-tafel: na de dienst, achter in de kerk of mail naar: martien@pitstop.nl of check de website: www.pitstop.nl

32 Christelijk Jongeren Centrum Van, voor en door jongeren

33 33 We dromen van... jongeren die hun bestemming vinden in Christus Jezus liefde voor alle jongeren een thuis voor jongeren jongeren die thuiskomen bij God bewogenheid voor jongeren samenwerking met kerken wonderen in Eindhoven

34 …deel deze dromen met ons Bid voor jongeren en Pitstop – schrijf je in voor de gebedsmail, elke maand een aantal dank- en bidpunten in je mailbox Steun ons financieel – wordt donateur, door jouw geld horen jongeren dat ze geliefd zijn door God Help fysiek – wordt vrijwilliger, geef een stukje van je tijd Wil je dromen delen? Kom naar de Droom- en Inspiratieavond Pitstop – dinsdag 12 April, 20.00 uur

35 35 Taken bij Pitstop  Klusjesman  Medewerker Chillcafe  IT’er  Vrijwilliger meidenwerk  PS4-speler  Bestuurslid  Coördinator cleanteam  Facilitair medewerker (schoonmaker)  Medewerker financiën  Fondsen werver  Ambulant werker  Beheerder  Inkoper boodschappen  Coördinator medewerkerszaken  Medewerker Youth Alpha  Penningmeester  Kleine en grote taken  Eenmalig of elke week  Voor iedereen is er iets te doen

36 Voor meer info de info-tafel: na de dienst, achter in de kerk of mail naar: martien@pitstop.nl of check de website: www.pitstop.nl

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17 Psalm20:3, 4 Psalm20:1 Gezang52:1, 2 Gezang182C:Amen

38 Gezang 52, Gz 9: 1, 2 1 Zo laat Gij, HEER, Uw knecht, naar 't woord, hem toegezegd, thans henengaan in vrede; nu hij Uw zaligheid, die Gij hebt toebereid gezien heeft op zijn bede.

39 Gezang 52, Gz 9: 1, 2 2 Een licht, zo groot, zo schoon, Gedaald van 's hemels troon, Straalt volk bij volk in d' ogen; Terwijl 't het blind gezicht Van 't heidendom verlicht, En Isrel zal verhogen.

40 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17 Psalm20:3, 4 Psalm20:1 Gezang52:1, 2 Gezang182C:Amen

41 Gezang 182C

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17 Psalm20:3, 4 Psalm20:1 Gezang52:1, 2 Gezang182C:Amen

43

44 Otto-e-mezzo met werken van Mozart en Beethoven Programma op www.lidwinaconcerten.nl Zaterdag 12 maart 19.30-20.30 uur

45


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm77:4, 5, 6 HC Zondag26: Opwekking315: Mattëus28:16 - 20 1 Korintiërs1:10 - 17."

Verwante presentaties


Ads door Google