De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wiskunde in de bovenbouw havo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wiskunde in de bovenbouw havo"— Transcript van de presentatie:

1 Wiskunde in de bovenbouw havo
Welke keuze maken?

2 Wiskunde A vs Wiskunde B. Inhoudelijk
Statistiek: Interpreteren van grafieken/tabellen. Omgaan met grote hoeveelheden data. Statistische verdelingen. Verbanden: Lineair/exponentiële functies Veel met de GR. Rekenen Verhoudingen Procenten Telproblemen (moeilijk onderdeel) Analyse/verbanden: Vergelijkingen algebraïsch oplossen. Lineaire/exponentiële/wortel/gebroken/ goniometrische /logaritmische functies Afgeleide functies. Eigenschappen grafieken van functies. Gebruik maken van GR Meetkunde: Hoeken, afstanden etc Analytische meetkunde

3 Wiskunde A vs Wiskunde B Algemeen
Gericht op vervolgopleidingen binnen o.a. economie, gezondheid (NG), bestuur. Praktisch van aard. Interpreteren van informatie in praktische situaties (economie, krantenberichten, etc). Vrijwel altijd opgaves met een praktisch kader. Veel lezen. Wiskunde B Gericht op o.a. HTS en andere béta opleidingen. Abstracter van aard. Verbreding en verdieping van het “wiskundige bouwwerk” zoals dat in de onderbouw met herleiden, vergelijkingen en meetkunde is ingezet. Vrijwel altijd opgaves zonder een praktisch kader. Minder leeswerk.

4 Wiskunde A vs Wiskunde B. De leerling
Op papier de “makkelijkere” van de twee, maar voor veel leerlingen toch een pittig vak. Constant werken en doorzettingsvermogen wel een vereiste. Leerling moet kunnen omgaan met veel informatie. Op papier moeilijker. Leerling moet wiskunde “leuk” vinden en er aanleg voor hebben. Minstens een 7 bij overgang is een harde eis. Leerlingen moeten verder bezitten over de aanleg om met abstracte wiskunde te kunnen werken. Analytisch denkvermogen. Ook hier doorzettingsvermogen vereist.

5 Wiskunde D Keuzevak naast wiskunde B.
Extra verbreding (kansberekening, telproblemen) én verdieping (meer meetkunde en analyse). Moeilijk, maar zeer zeker te doen voor leerlingen die ook wiskunde B goed aan kunnen (en hebben mogen kiezen). Vervolgopleidingen (zowel hbo/wo) in de technische/béta hoek adviseren sterk om wiskunde D als keuzevak te kiezen

6 Tot slot Een nuttige link: Een aantal voorbeeld opgaves uit de digitale boeken wiskunde A/B/D Het is uiteraard de keuze van uw zoon/dochter, maar ok voor u: Veel succes!


Download ppt "Wiskunde in de bovenbouw havo"

Verwante presentaties


Ads door Google